Täiendavad tollimaksud Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele

Kuna Ameerika Ühendriigid ei ole viinud dumpingu ja subsiidiumide korvamise seadust kooskõlla oma WTO lepingute järgsete kohustustega, pikendati komisjoni delegeeritud määrusega 2018/632 teatavate Ameerika Ühendriikidest pärit toodete impordi suhtes täiendavaid tollimakse.

Tollimaksumäära vähendati ning alates 1. maist 2018 on täiendav tollimaksumäär 0,3% seni kehtinud 4,3% asemel.

Täiendav tollimaks kehtib järgmistele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele:

  • suhkrumais (CN-kood 0710 40 00);

  • naiste ja tüdrukute püksid ja põlvpüksid, v.a töö- ja ametirõivad, puuvillasest denimist (CN-kood 6204 62 31);

  • autokraanad (CN-kood 8705 10 00);

  • prillide, kaitseprillide jms raamid, mitteväärismetallist (CN-kood ex 9003 19 00).
     

27.04.2018