2017. aasta


Käsikahveltõstukite impordi suhtes pikendati dumpinguvastase tollimaksu kehtivust

Komisjoni rakendusmäärusega 2017/2206 pikendati dumpinguvastase tollimaksu kehtivust Hiina Rahvavabariigist pärit käsikahveltõstukite ja nende oluliste osade, st šassii ja hüdraulikaseadmete impordi suhtes, mida on laiendatud samasugusele tootele, mis esitatakse importimisel koos nn kaalunäidusüsteemiga, mis koosneb šassiisse sisseehitamata kaalumismehhanismist, see tähendab, mis ei ole käsikahveltõstukisse sisse ehitatud.

Määruse kohaldamisel käsitatakse käsikahveltõstukeid kui ratastega ja kaubaaluste käitlemiseks ette nähtud tõstekahvlitega seadmeid, mida liigendkäepideme abil käsitsi lükatakse, tõmmatakse ja juhitakse siledal, tasasel ja kõval pinnal. Käsikahveltõstukid on ette nähtud üksnes koorma tõstmiseks (käepideme pumpamise abil) transportimiseks vajalikule kõrgusele ning neil puuduvad lisafunktsioonid ja -kasutusalad, nagu näiteks

 • koormate teisaldamine ja tõstmine nende kõrgemale paigutamiseks või koormate ladustamise hõlbustamiseks (tõstukid);
 • ühe kaubaaluse paigutamine teise peale (virnastajad);
 • koorma tõstmine töötasapinnale (käärkahveltõstukid) või
 • koormate tõstmine ja kaalumine (kaaluga kahveltõstukid).

Kõnealused tooted klassifitseeritakse CN-koodide ex 8427 90 00 ja ex 8431 20 00 alla.

Dumpinguvastased tollimaksumäärad ei muutunud. Tollimaksumäärad leiab lisaks määrusele ka ETTst.

 

Keraamiliste plaatide impordi suhtes pikendati dumpinguvastase tollimaksu kehtivust

Komisjoni rakendusmäärusega 2017/2179 pikendati dumpinguvastase tollimaksu kehtivust Hiina Rahvavabariigist pärit glasuuritud ja glasuurimata keraamiliste põranda-, sillutis-, kolde- ja seinaplaatide ning glasuuritud ja glasuurimata alusel või aluseta keraamiliste mosaiikkivide jms impordile.

Kõnealused tooted klassifitseeritakse HS-koodi 6907 alla.

Äriühingutele kindlaks määratud individuaalseid dumpinguvastaseid tollimaksumäärasid kohaldatakse tingimusel, et tollile esitatakse määruses sätestatud nõuetele vastav kehtiv faktuurarve. Kui sellist arvet ei esitata, kohaldatakse kõigi muude äriühingute suhtes kehtestatud tollimaksumäära.

Dumpinguvastased tollimaksumäärad ei muutunud. Tollimaksumäärad leiab lisaks määrusele ka ETTst.

 

Hõreda koega klaaskiust kanga impordi suhtes pikendati dumpinguvastase tollimaksu kehtivust

Komisjoni rakendusmäärusega 2017/1993 pikendati dumpinguvastase tollimaksu kehtivust Hiina Rahvavabariigist pärit hõreda koega klaaskiust kanga (v.a klaaskiust plaadid) impordi suhtes, mille koeruudu pikkus ja laius on üle 1,8 mm ja mis kaalub rohkem kui 35 g/m2 ning mis klassifitseeritakse CN-koodide ex 7019 51 00 ja ex 7019 59 00 alla.

Kõnealust dumpinguvastast tollimaksu laiendatakse Indiast, Indoneesiast, Malaisiast, Taiwanist ja Taist saadetud samasuguste hõreda koega kangaste impordile, olenemata sellest, kas need deklareeritakse sealt pärinevatena või mitte.

Dumpinguvastased tollimaksumäärad ei muutunud.

Tollimaksumäärad leiab lisaks määrusele ka ETTst.

 

Täpsustati Hiina keraamiliste laua- ja kööginõuete toote skoopi, millele ei kehti dumpinguvastased tollimaksud

Komisjoni rakendusmäärusega 2017/1932 muudeti nõukogu rakendusmäärust 412/2013, millega kehtestati lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiinast pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes.

Tagasiulatuvalt täpsustati toote skoopi, millele ei rakendu dumpinguvastased tollimaksud.

Dumpinguvastased tollimaksud ei rakendu järgmistele toodetele:

 • keraamilised maitseainetopsid või vürtsijahvatid ja nende keraamilised jahvatavad osad;
 • keraamilised kohviveskid;
 • keraamilised noateritajad;
 • keraamilised teritajad;
 • keraamilised köögiriistad, mida kasutatakse lõikamiseks, jahvatamiseks, viilutamiseks, kaapimiseks ja koorimiseks; ning
 • pitsa või leiva küpsetamiseks kasutatavad teatavad keraamilised kordieriidist küpsetuskivid.

Nimetatud toodete puhul saab dumpinguvastast tollimaksu tagasi taotleda impordilt alates 16. novembrist 2012.

Tollimaksu tagasimaksmist tuleb taotleda tolliasutustelt kooskõlas kohaldatavate tolliõigusaktidega. Kui tagasimaksmiseks sätestatud kolmeaastane tähtaeg on möödunud enne 24. oktoobrit 2017 või lõpeb just sel kuupäeval või kui see lõpeb kuue kuu jooksul pärast kõnealust kuupäeva, pikendatakse seda Liidu tolliseadustiku (määrus 952/2013) artikli 121 lõike 1 teisest lõigust lähtuvalt määruse 2017/1932 alusel nii, et see lõpeb 25. aprill 2018.

 

Alates 7. oktoobrist 2017 kehtib Ukrainast ja Venemaalt pärit teatavate rauast, legeerimata terasest või muust legeerterasest kuumvaltsitud lehttoodete impordile lõplik dumpinguvastane tollimaks

Komisjoni rakendusmäärusega 2017/1795 kehtestati lõplik lõplik dumpinguvastane tollimaks Ukrainast, Venemaalt, Brasiiliast ja Iraanist pärit alljärgnevalt kirjeldatud toodete impordi suhtes.

Dumpinguvastase tollimaksuga on hõlmatud teatavad rauast, legeerimata terasest või legeerterasest lehtvaltstooted, rullidena või mitte (sealhulgas mõõtu lõigatud tooted ja kitsad ribad), kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata, mis klassifitseeritakse CN-koodide 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 ja 7226 91 99 alla.

Dumpinguvastase tollimaksuga ei maksustata:

 • roostevabast terasest tooted ja elektrotehnilisest räniterasest suundorienteeritud struktuuriga tooted,
 • tööriistaterasest ja kiirlõiketerasest tooted,
 • ilma reljeefse mustrita, üle 10 mm paksusega ja vähemalt 600 mm laiusega tooted, mis ei ole rullis, ning
 • ilma reljeefse mustrita, vähemalt 4,75 mm ja kuni 10 mm paksusega ning vähemalt 2050 mm laiusega tooted, mis ei ole rullis.

Lõplikud dumpinguvastase tollimaksu määrad leiab lisaks määrusele ka ETTst.

Komisjoni rakendusmäärus 2017/5, millega kehtestati registreerimisnõue Venemaalt ja Brasiiliast pärit kuumvaltsitud lehttoodete impordi suhtes, tunnistati kehtetuks ilma dumpinguvastast tollimaksu tagasiulatuvalt sisse nõudmata.

 

Alates 18. augustist 2017 kehtib Hiina malmist toodete impordile ajutine dumpinguvastane tollimaks

Komisjoni rakendusmäärusega 2017/1480 kehtestati ajutine dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate lamellaargrafiitmalmist (hallmalmist) või keragrafiitmalmist (kõrgtugevast malmist) toodete ja nende osade impordi suhtes.

Need on tooted, mida kasutatakse:

 • maapinnal või maapinna all asuvate süsteemide ja/või nende avade katmiseks ning
 • maapinnal või maapinna all asuvatele süsteemidele juurde pääsemiseks ja/või nende vaatlemise võimaldamiseks.

Tooted võivad olla masintöödeldud, kaetud, värvitud ja/või kombineeritud muude materjalidega, nagu betoon, kõnniteeplaadid või -kivid.

Ajutise dumpinguvastase tollimaksuga hõlmatud tooted klassifitseeritakse CN-koodide ex 7325 10 00 ja ex 7325 99 10 alla.

Tooted lubatakse vabasse ringlusse ajutise tollimaksu summa suuruse tagatise tasumisel.

Äriühingute jaoks kindlaks määratud individuaalset tollimaksumäära kohaldatakse tingimusel, et tollile esitatakse kehtiv faktuurarve. Kui sellist arvet ei esitata, kohaldatakse kõikide teiste äriühingute suhtes kohaldatavat tollimaksu.

Ajutise dumpinguvastase tollimaksuga ei ole hõlmatud:

 • äravoolukanalite restid, mis kuuluvad standardi EN 1433 alla ja mida kasutatakse polümeerist, plastist või betoonist äravoolukanalite osana, mis võimaldab pinnaveel voolata äravoolukanalisse;
 • tuletõrjehüdrandid.

Ajutist dumpinguvastast tollimaksu kohaldatakse kuus kuud.

Maksumäärade suurused leiab lisaks määrusele ka ETTst.

 

Dumpinguvastast tollimaksu saab tagasi taotleda Hiinast pärit eriti tugevast polüestrist õmblusniidi ja õmblusniidi tootmiseks komplekslõnga impordilt

Komisjoni rakendusmäärusega 2017/1159 muudeti nõukogu rakendusmääruses 1105/2010 ja komisjoni rakendusmääruses 2017/325 käsitletud toote „eriti tugev polüesterlõng“ määratlust.

Dumpinguvastane tollimaks kehtib Hiina Rahvavabariigist pärit eriti tugeva polüesterlõnga suhtes, mis on jaemüügiks pakendamata, sh monofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi ning mis klassifitseeritakse TARICi koodi 5402 20 00 10 alla.

Õmblusniidi ja Z-keeruga mitmekordse (korrutatud) või komplekslõnga, mis on ette nähtud õmblusniidi tootmiseks, valmis värvimiseks ja viimistlemiseks, lõdvalt keritud augustatud plastpoolile, puhul kuulub dumpinguvastane tollimaks tagasimaksmisele. Kõnealune kaup klassifitseeritakse TARICi koodi 5402 20 00 05 alla.

Dumpinguvastast tollimaksu saab tagasi taotleda impordilt alates 2. detsembrist 2010.

Tagasimakse taotlusi saab tollile esitada kuni 31. jaanuarini 2018, kui Liidu tolliseadustiku (määrus 952/2013) artikli 121 lõike 1 punktis a sätestatud kolmeaastane tähtaeg on möödunud enne või lõpeb kuue kuu jooksul pärast 1. juulit 2017.

 

Alates 30. juunist 2017 kehtib uuesti dumpinguvastane tollimaks Jinan Meide Castings Co., Ltd toodetud tempermalmist valatud keermestatud toruliitmikele

Komisjoni rakendusmäärusega 2017/1146 kehtestati uuesti dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit ja Jinan Meide toodetud tempermalmist valatud keermestatud toruliitmike (välja arvatud surveliitmike põhidetailid, milles kasutatakse ISO DIN 13 kohaseid meeterkeermeid, ning tempermalmist valatud keermestatud ümmargused kaaneta harukarbid) impordi suhtes.

Dumpinguvastase tollimaksuga hõlmatud toode klassifitseeritakse CN-koodi ex 7307 19 10 alla ning tollimaksu määr on 39,2%.

Infoks, et kohtuotsusega T-424/13 tühistati nõukogu 13. mai 2013 rakendusmäärus 430/2013 (millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist ja Taist pärit tempermalmist valatud keermestatud toruliitmike impordi suhtes, nõutakse lõplikult sisse sellise impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks ning lõpetatakse menetlus Indoneesia suhtes) Jinan Meide Casting Co. Ltd‑d puudutavas osas.

 

Roostevabast terasest varraste ja lattide impordi suhtes pikendati tasakaalustava tollimaksu kehtivust

Komisjoni rakendusmäärusega 2017/1141 pikendati tasakaalustava tollimaksu kehtivust Indiast pärit roostevabast terasest varraste ja lattide (külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata, v.a ümmarguse ristlõikega, vähemalt 80 mm läbimõõduga) impordi suhtes.

Kõnealused tooted klassifitseeritakse CN koodide alla: 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 ja 7222 20 89.

Tasakaalustava tollimaksu määrad ei muutunud. Tollimaksumäärad leiab lisaks määrusele ka ETTst.

 

Klaasfilamentkiust toodete impordi suhtes pikendati dumpinguvastase tollimaksu kehtivust

Komisjoni rakendusmäärusega 2017/724pikendati dumpinguvastase tollimaksu kehtivust Hiina Rahvavabariigist pärit järgmiste toodete impordi suhtes:

 • kuni 50 mm pikkused tükeldatud klaaskiud,

 • klaaskiust heie (välja arvatud klaaskiust heie, mida on immutatud ja mille pinda on töödeldud ning mille põletuskadu on üle 3%, nagu on kindlaks määratud ISO standardiga 1887) ja

 • klaasfilamentkiust matid (välja arvatud klaasvillmatid).

Kõnealused tooted klassifitseeritakse CN koodide alla: 7019 11 00, ex 7019 12 00 ja 7019 31 00.

Äriühingutele kindlaks määratud individuaalseid dumpinguvastaseid tollimaksumäärasid kohaldatakse tingimusel, et tollile esitatakse määruses sätestatud nõuetele vastav kehtiv faktuurarve. Kui sellist arvet ei esitata, kohaldatakse „kõigi muude äriühingute“ suhtes kohaldatavat tollimaksumäära.

Dumpinguvastased tollimaksumäärad ei muutunud. Tollimaksumäärad leiab lisaks määrusele ka ETTst.

 

Alates 18. juunist 2017 kehtib Valgevenest pärit betooni sarrusvarraste impordile lõplik dumpinguvastane tollimaks

Komisjoni rakendusmäärusega 2017/1019 kehtestati lõplik dumpinguvastane tollimaks Valgevenest pärit teatavate betooni sarrusvarraste impordile, mis on valmistatud rauast või legeerimata terasest, sepistatud, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, valtsimisjärgselt väänatud või mitte, kuid edasi töötlemata, ning millel on süvendeid, nukke, sooni või muid valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioone.

Kõrge väsimustugevusega rauast või terasest betooni sarrusvardad jäävad asjaomase toote määratlusest välja, samuti jäetakse välja muud pikad tooted nagu ümarlatid.

Lõpliku dumpinguvastase tollimaksuga hõlmatud tooted klassifitseeritakse järgmiste CN-koodide alla: ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 ja ex 7214 99 95.

Lõplik dumpinguvastase tollimaksu määr on 10,6%.

Rakendusmääruse 2016/2303 kohaselt ajutise dumpinguvastase tollimaksuna tagatiseks antud summad nõutakse lõplikult sisse. Tagatiseks antud summad, mis ületavad lõpliku dumpinguvastase tollimaksu määra, vabastatakse.

 

Päikesepaneelide ja nende elementide impordi suhtes pikendati dumpinguvastase ja tasakaalustava tollimaksu kehtivust

Komisjoni rakendusmäärustega 2017/366 ja 2017/367 pikendati Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite või paneelide ning sellist tüüpi elementide, mille paksus ei ületa 400 mikromeetrit ja mida kasutatakse kristalsest ränist fotoelektrilistes moodulites, impordi suhtes dumpinguvastase ja tasakaalustava tollimaksu kehtivust.

Dumpinguvastast ja tasakaalustavat tollimaksu kohaldatakse järgmiste TARICi koodide suhtes: 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 ja 8541 40 90 39.

Dumpinguvastasest ja tasakaalustavast tollimaksust vabastatakse TARICi koodide 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 ja 8541 40 90 39 alla imporditavad tooted, mille kohta esitavad arved äriühingud, kelle hinnakohustused on komisjon heaks kiitnud ja kelle nimed on loetletud rakendusotsuse 2013/707/EL lisas ja selle hilisemates muudatustes, järgmistel tingimustel:

 1. rakendusotsuse 2013/707/EL lisas ja selle hilisemates muudatustes nimetatud äriühing on eespool osutatud tooted ise või samuti rakendusotsuse 2013/707/EL lisas nimetatud seotud äriühingu kaudu tootnud, lähetanud ja nende kohta arve esitanud kas liidus asuvatele oma seotud äriühingutele, kes tegutsevad importijana ja lubavad kaubad liidus vabasse ringlusse, või esimesele sõltumatule kliendile, kes tegutseb importijana ja lubab kaubad liidus vabasse ringlusse, ja
 2. imporditava kaubaga koos esitatakse kinnitusarve, milleks on faktuurarve, mis sisaldab vähemalt määruse 2017/366 2. lisas ja määruse 2017/367 3. lisas nimetatud andmeid ja avaldust, ning
 3. imporditava kaubaga koos esitatakse ekspordikohustuse sertifikaat vastavalt määruse 2017/366 3. lisale ja määruse 2017/367 4. lisale ning
 4. tollis deklareeritud ja esitatud kaubad vastavad täpselt kinnitusarves kirjeldatule.

Äriühingud, kes on loetletud otsuse 2013/707/EL lisas, peavad väljastama arve ka tehingute eest, mis ei ole vabastatud dumpinguvastasest ja tasakaalustavast tollimaksust. Kõnealune arve on faktuurarve, mis sisaldab vähemalt määruse 2017/366 4. lisas ja määruse 2017/367 5. lisas nimetatud andmeid.

Samuti pikendati dumpinguvastase ja tasakaalustava tollimaksu laiendamist selliste kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja põhikomponentide (st elementide) impordile, mis on saadetud Malaisiast ja Taiwanist, olenemata sellest, kas päritolumaana on deklareeritud Malaisia ja Taiwan või mitte.

Laiendatud dumpinguvastast ja tasakaalustavat tollimaksu kohaldatakse järgmiste TARICi koodide suhtes: 8501 31 00 82, 8501 31 00 83, 8501 32 00 42, 8501 32 00 43, 8501 33 00 62, 8501 33 00 63, 8501 34 00 42, 8501 34 00 43, 8501 61 20 42, 8501 61 20 43, 8501 61 80 42, 8501 61 80 43, 8501 62 00 62, 8501 62 00 63, 8501 63 00 42, 8501 63 00 43, 8501 64 00 42, 8501 64 00 43, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33.

Laiendatud dumpinguvastasest ja tasakaalustavast tollimaksust vabastatakse siiski need äriühingud, kes on loetletud määruse 2017/366 ja määruse 2017/367 artikkel 4 lõikes 1 juhul, kui tollile esitatakse faktuurarve, mille on väljastanud tootja või kaubasaatja ja mis vastab määruse 2017/366 ja määruse 2017/367 artikkel 4 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

Määrused 2017/366 ja 2017/367 kehtivad 18 kuud.

 

Indiast lähetatud roostevabast terasest õmblusteta torude import registreeritakse

Euroopa Komisjonile esitati Euroopa Liidu õmblusteta terastorude tootmisharu kaitsekomitee poolt taotlus uurida võimalikku Hiinast pärit teatavate roostevabast terasest õmblusteta torude impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmist Indiast lähetatud impordi vahendusel.

Praegu kehtivad meetmed, millest ilmselt püütakse kõrvale hoida, on dumpinguvastased meetmed, mis on kehtestatud nõukogu rakendusmäärusega 1331/2011.

Eespool esitatut arvesse võttes vastavalt komisjoni rakendusmäärusele 2017/272 alates 18. veebruarist 2017 registreeritakse selline import, mis on lähetatud Indiast ning on deklareeritud Indiast lähetatuna või mitte.

Registreerimisnõude võib komisjon kehtestada pärast liidu tootmisharu taotlust vastavalt alusmääruse 2016/1036 artikli 14 lõikele 5, et selle impordi suhtes saaks edaspidi alates registreerimise kuupäevast meetmeid kohaldada.

Registreerimisele kuuluvad tooted on roostevabast terasest õmblusteta torud, mis kuuluvad CN-koodide ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ja ex 7304 90 00 alla.

Registreerimisnõue aegub 9 kuu möödumisel.

 

Eriti tugeva polüesterlõnga impordi suhtes pikendati dumpinguvastase tollimaksu kehtivust

Komisjoni rakendusmäärusega 2017/325

pikendati Hiina Rahvavabariigist pärit jaemüügiks pakendamata eriti tugeva polüesterlõnga (v.a õmblusniit), sh alla 67 detsiteksi suuruse joontihedusega monofilamendi impordi suhtes kohalduva dumpinguvastase tollimaksu kehtivust.

Kõnealune toode klassifitseeritakse CN-koodi 5402 20 00 alla.

Äriühingule kehtiv individuaalne dumpinguvastase tollimaksu määr ei muutunud, kuid alates 26. veebruarist 2017 kohaldatakse individuaalset määra juhul, kui tollile esitatakse kehtiv faktuurarve.

Kui sellist arvet ei esitata, kohaldatakse kõikide muude äriühingute suhtes kohaldatavat tollimaksumäära.

Dumpinguvastase tollimaksu määrad, lisakoodid ja kehtestatud tingimused leiab lisaks määrusele ka ETTst.

 

Teatud India äriühingute roostevaba terastraadi impordi suhtes muutusid dumpinguvastase tollimaksu määrad

Alates 10. veebruarist 2017 jõustus komisjoni rakendusmäärus 2017/220, millega muudeti nõukogu rakendusmäärust 1106/2013, millega kehtestati teatava Indiast pärit roostevaba terastraadi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks.

Määrusega 2017/220 muudeti dumpinguvastase tollimaksu määrasid. Uued määrad leiab lisaks määrusele ka ETTst

 

Mootorsõidukite teatavate alumiiniumrataste impordi suhtes pikendati dumpinguvastase tollimaksu kehtivust

Komisjoni rakendusmäärusega 2017/109 pikendati Hiina Rahvavabariigist pärit CN-rubriikidesse 8701–8705 kuuluvate mootorsõidukite alumiiniumrataste (tarvikutega või mitte, varustatud rehvidega või mitte) impordi suhtes kohalduva dumpinguvastase tollimaksu kehtivust.

Kõnealused tooted klassifitseeritakse järgmiste CN-koodide alla: ex 8708 70 10 ja ex 8708 70 50.

Dumpinguvastase tollimaksu määr 22,3% ei muutunud.

 

Hiinast ja Taiwanist pärit põkk-keevitatavate roostevabast terasest toruliitmike impordile kehtestati lõplik dumpinguvastane tollimaks

Komisjoni rakendusmäärusega 2017/141 kehtestati lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiinast ja Taiwanist pärit põkk-keevitatavad roostevabast austeniitterasest ilma äärikuta toruliitmikud (ka valmistoodetena), mis vastavad AISI kategooriatele 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 ja 321H või muudele samaväärsetele standarditele; toote välisdiameeter ei ületa 406,4 mm ja seinapaksus on kuni 16 mm ning pinnaviimistluse keskmine karedus (Ra) on vähemalt 0,8 mikromeetrit.

Lõpliku dumpinguvastase tollimaksuga hõlmatud tooted klassifitseeritakse järgmiste CN-koodide alla: ex 7307 23 10 ja ex 7307 23 90.

Lõplik dumpinguvastane tollimaks kehtib kõnealuste toodete suhtes alates 28. jaanuarist 2017 ning tollimaksu määrad leiab lisaks määrusele ka ETTst.

 

11.12.2017