2016. aasta


Alates 21. detsembrist 2016 kehtib Valgevene betooni sarrusvarraste impordile ajutine dumpinguvastane tollimaks

Komisjoni rakendusmäärusega 2016/2303 kehtestati ajutine dumpinguvastane tollimaks Valgevenest pärit teatavate betooni sarrusvarraste impordile, mis on valmistatud rauast või legeerimata terasest, sepistatud, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, k.a valtsimisjärgselt väänatud, kuid edasi töötlemata, ning neil on süvendeid, nukke, sooni või muid valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioone. Kõrge väsimustugevusega rauast või terasest betooni sarrusvardad jäävad asjaomase toote määratlusest välja.

Ajutise dumpinguvastase tollimaksuga hõlmatud toode klassifitseeritakse CN-koodide ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 ja 7214 99 95 alla ning lubatakse liidus vabasse ringlusse ajutise tollimaksu summa suuruse tagatise tasumisel.

Ajutist dumpinguvastast tollimaksu kohaldatakse kuue kuu vältel.

Maksumäärade suurused leiab lisaks määrusele ka ETTst.

 

Alates 5. augustist 2016 kehtib Hiina ja Venemaa päritoluga külmvaltsitud lehtterastoodete impordile lõplik dumpinguvastane tollimaks

Komisjoni rakendusmäärusega 2016/1328 kehtestati lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist ja Venemaa Föderatsioonist pärit rauast või legeerimata terasest või muust legeerterasest, kuid mitte roostevabast terasest, lehtvaltstooted, igasuguse laiusega, külmvaltsitud, plakeerimata, pindamata või katmata, muu töötluseta peale külmvaltsimise impordi suhtes, välja arvatud:

  • lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, igasuguse laiusega, külmvaltsitud, plakeerimata, pindamata või katmata, muu töötluseta peale külmvaltsimise, rullides või mitte, igasuguse paksusega, elektrotehnilised,
  • lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, igasuguse laiusega, külmvaltsitud, plakeerimata, pindamata või katmata, rullides, paksusega alla 0,35 mm, lõõmutatud (nn must raudplekk),
  • muust legeerterasest lehtvaltstooted, igasuguse laiusega elektrotehnilisest räniterasest, ja
  • legeerterasest lehtvaltstooted, muu töötluseta peale külmvaltsimise, kiirlõiketerasest.

Lõpliku dumpinguvastase tollimaksuga hõlmatud tooted klassifitseeritakse järgmiste CN-koodide alla: ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80 ja 7226 92 00.

Äriühingutele kindlaks määratud individuaalseid dumpinguvastase tollimaksumäärasid kohaldatakse tingimusel, et tollile esitatakse määruses sätestatud nõuetele vastav kehtiv faktuurarve. Kui sellist arvet ei esitata, kohaldatakse „kõigi muude äriühingute“ suhtes kohaldatavat tollimaksumäära.

Lõpliku dumpinguvastase tollimaksu määrad leiab lisaks määrusele ka ETTst.

Määruse 2016/181 kohaselt ajutise dumpinguvastase tollimaksuna tagatiseks antud summad nõutakse lõplikult sisse. Tagatiseks antud summad, mis ületavad lõpliku dumpinguvastase tollimaksu määra, vabastatakse.

Anne-Lii Lillbok, tolliosakonna tollitalituse peaspetsialist
676 2629 

 

Tühistati teatud eksportivate tootjate hinnakohustus

Alates 4. detsembrist 2008 kehtib Hiinast pärit sidrunhappe impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks. Teatud eksportivate tootjate suhtes kiideti samaaegselt heaks hinnakohustused, mis põhinesid miinimumhindade indekseerimisel vastavalt maisi (mida kasutatakse tavaliselt sidrunhappe tootmisel peamise toorainena) avalikule noteeringule ELis. Seega teatud eksportijate kaup sai impordil faktuurarve esitamisel dumpinguvastasest tollimaksust vabastuse.

Komisjon tühistas määrusega 2016/704 äriühingutele Weifang Ensign Industry Co., Ltd (TARIC lisakood A882) ja TTCA Co., Ltd (TARIC lisakood A878) kehtinud hinnakohustuse. Nende äriühingute sidrunhappe impordilt tuleb alates 13. maist 2016 tasuda lõplik dumpinguvastane tollimaks.

Maksumäärade suurused leiab lisaks määrusele ka ETTst.

 

Rauast või terasest kinnitusdetailidele ei kehti alates 28. veebruarist 2016 enam dumpinguvastane tollimaks

Komisjoni rakendusmäärusega 2016/278 tunnistati kehtetuks Hiinast pärit rauast või terasest (v.a roostevabast terasest) kinnitusdetailide impordi suhtes kehtinud dumpinguvastane tollimaks, mida oli laiendatud ka Malaisiast lähetatud impordile.

Sisse nõutud dumpinguvastast tollimaksu ei hüvitata.

 

21.12.2016