Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused posti- ja kullersaadetiste deklareerimisel R-profiilis alates 8. oktoobrist 2015

07.10.2015

Alates 8. oktoobrist 2015 täidetakse Complexis posti- ja kullersaadetiste deklareerimisel R-profiilis tollideklaratsiooni lahtrid 30 ja 40 järgmiselt:

  • väljale 30A – „Kauba asukoha liik" märgitakse A;
  • väljale 30I – „Kaup terminalis/hoiukohas" märgitakse posti- või kullerteenuse osutaja tolliterminali kood, milles saadetis asub;
  • väljale 40A – „Eelneva dokumendi roll" märgitakse Z;
  • väljale 40B – „Eelneva dokumendi liik" märgitakse kullersaadetiste korral 601 ja postisaadetiste korral 750;
  • väljale 40C – „Viitenumber" märgitakse posti- või kullerteenuse osutaja poolt edastatud saadetise number (ingl tracking number), näiteks EF010325987UA.


Lisaks on täiendatud posti- ja kullerteenuse osutajale kasutamiseks ettenähtud aruannet EE1030, mis nimetatud kuupäevast sisaldab ka R‑profiilis esitatud tollideklaratsioonide andmeid.