Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 20. aprillist 2017

19.04.2017

Uue ETT kasutusele võtmisest tingitud muudatused

 • Tolliväärtuse euro tähisena kasutatakse tähist EUR (EUV kehtib kuni 19.04.2017).
  NB! Kui kopeeritakse deklaratsioone, mille aktsepteerimise kuupäev on varasem kui 20.04.2017 ja arve summa (lahter 22B) on eurodes, tuleb EUV asendada tähisega EUR.

 • Liikmesriigi päritolu kauba impordil tuleb päritoluks (lahter 34A) märkida EU (ka enne 20.04.2017 aktsepteeritud deklaratsiooni andmete muutmise korral).

 • Tolliliidu tollimaksu ja tariifikvoodi kohaldamine (soodustus 400, 420) on seotud lähteriigiga (lahter 15A).

 • Kindla impordiväärtuse (lahtris 37C on protseduuri lisakood E02) ja ühikuhinna (lahtris 37C on protseduuri lisakood E01) kohaldamisel kontrollib süsteem, et statistiliseks väärtuseks (lahter 46) oleks kindla impordiväärtuse/ühikuhinna alusel arvutatud tolliväärtus.

 • Kui deklareeritud kogus on võrdne või väiksem ETT meetme tingimuses toodud maksimaalsest kogusest, siis tingimuses toodud lisadokumenti (lahter 44) sisestada pole vaja.

 • Täiendava mõõtühiku DTN/Z – sahharoosisisaldus iga protsendi kohta (1%) massist – korral tuleb lisamõõtühiku koguseks (lahter 41B) sisestada sahharoosisisaldus kogu netomassist (sahharoosisisaldus × netomass ÷ 100).

 • Kui tollideklaratsiooni kaubakoodi juurest (lahter 33A) minnakse ETT nomenklatuuripuusse, siis saab sealt tagasi Complexi luubi märgil klikkides.
   

Tollikontrollide infosüsteemi kasutusele võtmisest tingitud muudatused

 • Kliendil ei ole vaja ühendust võtta aktsepteerimise tolliasutusega, kui deklaratsioon on suunatud kontrolli.

 • Kontrolli käigus parandamist vajava Complex deklaratsiooni korrigeerimist alustab ametnik. Kui deklaratsioonile on ametniku poolt muudatused sisse viidud, saadetakse teavitus, et oodatakse kliendi poolt muudatuste aktsepteerimist. Deklaratsioon on olekus „Kontrollimisel – kliendi tagasiside ootel“. Muudatuste aktsepteerimine või tagasilükkamine toimub Complexis parandustaotluste alt.