Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. juulist 2017 (täiendatud 05.07.2017)

03.07.2017
 • Seoses aktsiisimuudatustega võetakse kasutusele uued kaubakoodi riiklikud lisakoodid järgnevalt:
 1. Raske kütteõli ja põlevkivikütteõli (maksuliik KMR)
  Alates 01.07 maksustatakse kütteõlid erinevate aktsiisimääradega vastavalt nende keemilis-füüsikalistele omadustele. Deklareerimisel valitakse üks lisakoodidest:
  • raske kütteõli puhul Q006 (maksustatav ATKEAS § 66 p 8 määraga) või Q007 (maksustatav ATKEAS § 66 p 81 määraga)
  • põlevkivikütteõli puhul Q008 (maksustatav ATKEAS § 66 p 9 määraga) või Q009 (maksustatav ATKEAS § 66 p 91 määraga)
 2. Kütusesarnased tooted ja biokütused (maksuliik KMX)
  Kütteõlidega samadel põhjustel lisatud valikutesse kaks uut lisakoodi:
  • S007: Kütus, mida kasutatakse samal otstarbel raske kütteõliga (maksustatav ATKEAS § 66 lg 8 alusel)
  • S008: Kütus, mida kasutatakse samal otstarbel raske kütteõliga (maksustatav ATKEAS § 66 lg 81 alusel)
 3. Vedelgaas ja mootorivedelgaas (maksuliik KMG)
  Kui seni maksustati aktsiisiga vaid mootorikütusena tarbitavat vedelgaasi, siis alates 01.07.2017 maksustatakse aktsiisiga ka kütteainena tarbitavat vedelgaasi. Deklareerimisel valitakse üks lisakoodidest:
 • Q010 (kasutamisel kütteainena)
 • Q011 (kasutamisel mootorikütusena)
 • Otsese esindamise korral peab esindajal olema tolliagentuuri tegevusluba, v. a. juhul, kui füüsiline isik esitab tollideklaratsiooni teise füüsilise isiku eest ja esindamine ei ole tema majandustegevus (tolliseaduse § 17 lg-d 1 ja 2). Tolliagentuuri tegevusloa nõudega kaasneb tolliesindajal ühtlasi pädevate tolliagentide olemasolu nõue.

  Tollideklaratsiooni andmete esitamisel otsese esindajana (lahtris 14 on esindusviisiks 2) märgitakse lahtrisse 54G „Agendi number“ deklaratsiooni esitava isiku tolliagendi number isikule väljastatud tolliagendi tunnistuse alusel.