Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 1. jaanuarist 2014

11.12.2013

Alates 1. jaanuarist 2014 märgitakse tollideklaratsiooni lahtrisse 23 vahetuskursiks Euroopa Keskpanga poolt avaldatud välisvaluuta kurss euro 1 ühiku suhtes, mis on pöördvõrdeline kuni 31.12.2013 tollivormistusel kasutatava kursiga. Kauba statistilise väärtuse arvutamiseks eurodesse tuleb kauba maksumus välisvaluutas jagada lahtrisse 23 märgitud vahetuskursiga.

Eesti tollitariifistiku (ETT) maksude arvutus > valuutakursid päringus kuvatakse alates 1. jaanaurist 2014 ainult Euroopa Keskpanga poolt avaldatud välisvaluuta kursid euro 1 ühiku suhtes.

Alates 1. jaanuarist 2014 võetakse kasutusele siseriiklik aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonne süsteem SADHES. Seoses SADHESe kasutusele võtmisega rakenduvad aktsiisikaupade tollivormistusel infosüsteemis Complex järgmised muudatused.

Ekspordi tolliprotseduuril koodiga 1000 ja varude teate esitamisel

Lahtrisse 44AA on lisatud uued lisadokumentide liigid:

 • 9501 Vein kuni 6%
 • 9502 Vein üle 6%
 • 9503 Õlu
 • 9504 Õlu (soodus)
 • 9505 Kääritatud jook kuni 6%
 • 9506 Kääritatud jook üle 6%
 • 9507 Vahetoode
 • 9508 Bensiin OA<95
 • 9509 Bensiin 95<OA<98
 • 9510 Bensiini komponendid
 • 9511 Petrooleumi komponendid
 • 9512 Diislikütuse komponendid
 • 9513 Raske kütteõli komponendid
 • 9514 Vedelgaasi komponendid
 • 9515 Sigarillo
 • 9516 Sigar


Lahtrisse 44AA märgitakse lisadokumendi kood vastavalt deklareeritud kaubale (vastavalt alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduses (ATKEAS) sätestatule). Lahtri täitmine on kohustuslik, kui kauba tariifse klassifikatsiooni alusel ei ole võimalik üheselt määrata, mis tootega on ATKEASe mõistes tegemist.

Lahtrisse 44AB – Viide võib märkida „puudub“.
 

Vabasse ringlusse lubamisel ja aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilattu

1. Lahtrisse 44AA märgitakse lisadokumendi liik vahemikust 9501-9510, millele vastab deklareeritud kaup vastavalt ATKEASele. Lahtri täitmine on kohustuslik, kui kauba tariifse klassifikatsiooni alusel ei ole võimalik üheselt määrata, mis tootega on ATKEASe mõistes tegemist.

Lahtrisse 44AB – Viide võib märkida „puudub“ ning lahtrisse 44AC – Kuupäev märkida deklaratsiooni esitamise kuupäev.
 

2. Kui impordideklaratsioonile eelnes SADHESe süsteemis A-saateleht, siis tuleb täita lahtreid 40A-40D. Lahtrid täidetakse järgnevalt:

 • 40A – märgitakse Z;
 • 40B – märgitakse 787-Saateleht;
 • 40C – märgitakse SADHES süsteemis esitatud saatelehe number (SNR – saatelehe unikaalne number);
 • 40E – märgitakse SADHES süsteemis esitatud saatelehe kauba järjekorra number;
 • 40D – märgitakse SADHES süsteemis esitatud saatelehe kuupäev.


Loodud on talitlusreeglid, mis võrdlevad järgmisi SADHESe ja Complexi andmeid:

 • kauba kogust,
 • pakendite arvu,
 • tariifset klassifikatsiooni.


Talitlusreeglid kontrollivad, et eelnevaks dokumendiks märgitud saateleht on SADHESe süsteemis olemas ning et saatelehe andmed on tõesed.


Täpsemat infot SADHESe süsteemi kohta leiate MTA kodulehelt SADHES rubriigist.

Alates 01. jaanuarist 2014 asendatakse ajutises aktsiisivabastuses oleva kauba eksportimisel nõutav eelneva dokumendi liigi kood "AAD" ja kirjeldus "Haldus-saatedokument" koodiga "ESL" ja kirjeldusega "Elektrooniline saateleht".