Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused (AEO) alates 14. novembrist 2013

13.11.2013

Alates 14.11.2013 volitatud ettevõtjate (AEO) IT projekti esimese etapi tulemusena rakenduvad süsteemi Complex muudatused, mis tagavad AEO sertifikaadi omanikule tavapärasemast vähem kauba ja dokumentide kontrolle.

Tollideklaratsioonil märgitud volitatud ettevõtja(te) tuvastamine toimub automaatselt EORI numbri kaudu. Tulemus, kas deklaratsioon saab AEO soodustust või mitte, kuvatakse deklaratsiooni ajaloolehel. Juhime Teie tähelepanu sellele, et lahtrite "44AA_Lisadokumendi kood” (koodid Y022-Y025) ja "44AB_Viide” (AEO sertifikaadi number) täitmine ei ole AEO(de) korral enam vajalik.