Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatus alates 16. detsembrist 2015 (uuendatud)

14.12.2015

Deklaratsiooni liiki EU kasutatakse kaubavahetuse raames EFTA ja Ühistransiidiprotseduuri Konventsiooni ning SAD konventsiooni lepinguosalistega (AD, CH, IS, LI, MK, NO, SM, TR). Muudatusena tuleb juhul, kui ekspordil sihtriigiks või impordil lähteriigiks on Türgi (TR), endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik (MK), Andorra (AD) või San Marino (SM), märkida deklaratsiooni liigiks EU (senise EX/IM asemel).

Deklaratsiooni liiki EX/IM kasutatakse kaubavahetuse raames muude riikidega kui ELi liikmesriigid ja Ühistransiidiprotseduuri Konventsiooni/SAD konventsiooni lepinguosalised riigid. Muudatusena ei saa märkida deklaratsiooni liigiks EX/IM, kui ekspordil sihtriik või impordil lähteriik on ELi liikmesriigid või TR*, MK, AD ja SM.

Deklaratsiooni liiki CO kasutatakse kaubavahetuse raames ELi eriterritooriumitega ja muudel juhtudel, kui ekspordil sihtriik on ELi liikmesriik.

Muudatus on seotud üleeuroopaliste süsteemide reeglite rakendumisega COMPLEXis.

Vaata lisaks: Muudatused tabeli kujul (251.45 KB, PDF)

TR* - ajutiselt palume kasutada kauba impordi korral Türgist deklaratsiooni liiki IM (s.t mitte EU).