Tollideklaratsiooni täitmise juhendi muudatused Complexis alates 11. juulist 2013

26.06.2013

Alates 11. juulist 2013 hakkab kehtima uus „Complexi kasutusjuhend kliendile“, mis on kättesaadav siin.

Peamine muudatus hõlmab enne kauba vabastamist tollideklaratsioonil andmete muutmise ja tollideklaratsiooni tühistamise protsessi. Alates 1. juulist aktsepteerib süsteem automaatsel deklaratsiooni muudatus- ja tühistamistaotlused ning ametnik selles protsessis enam ei osale. Deklaratsiooni olekut „Käsitlemata tühistamised/korrigeerimised“ enam ei teki. Täpsem kirjeldus on leitav eespool nimetatud juhendi peatükkidest 9 ja 10.