2013

23.12.2013

GSP soodustused

20.12.2013

Intellektuaalomandi õiguskaitse tagamise uus kord

20.12.2013

Venemaa raud- ja terastrosside impordi suhtes ei kehti enam dumpinguvastased meetmed

16.12.2013

Intellektuaalomandi õiguste valdajad saavad kuni 20. detsembrini esitada Maksu- ja Tolliametile taotluse tolli sekkumise kohta.

03.12.2013

1. jaanuaril 2014 jõustub uus Euroopa Liidu üldiste soodustuste kava (GSP)

28.11.2013

Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika vahelise assotsiatsioonilepingu IV osa ajutine kohaldamine Guatemalaga alates 1. detsembrist 2013

18.11.2013

TIR-veoste käsitlemine Venemaa tollis muutub novembris

15.11.2013

Vee- ja õhusõidukite varustamine teises liikmesriigis

14.11.2013

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused (AEO) alates 14. novembrist 2013

03.10.2013

1. jaanuaril 2014 jõustub uus Euroopa Liidu üldiste soodustuste kava (GSP)

02.10.2013

Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika vahelise assotsiatsioonilepingu IV osa ajutine kohaldamine Costa Rica ja El Salvadoriga alates 1.10.2013

16.09.2013

Hiina päikesepaneelide impordist

12.09.2013

Alates 8. septembrist 2013 kehtib Indiast pärit roostevaba terastraadi impordile lõplik tasakaalustav tollimaks

11.09.2013

Teadaanded TIR-vedajatele

30.08.2013

Teadaanne importijatele

29.08.2013

Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika vahelise assotsiatsioonilepingu IV osa (kaubandus) ajutine kohaldamine Nicaragua, Panama ja Hondurasega alates 1. augustist 2013

26.07.2013

TIR-veoste käsitlemine Venemaa tollis muutub alates septembrist

23.07.2013

Ukraina triikimislaudade impordi suhtes ei kehti enam dumpinguvastased meetmed, Hiina suhtes kehtestati meetmed uuesti

17.06.2013

Mais pidasid MTA töötajad kinni ligi 640 000 sigaretti

14.06.2013

MTA ja PPA kontrollisid ühisoperatsioonil narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubavedu

07.06.2013

Alates 6. juunist 2013 kohaldatakse Hiinast pärit kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (päikesepaneelid) impordi suhtes ajutist dumpinguvastast tollimaksu

04.06.2013

Tollivormistuse erisused seoses Euroopa Liidu laienemisega 1. juulil 2013

31.05.2013

MTA töötajad avastasid kalalaevalt keskkonnale ohtlikke aineid

23.05.2013

Aprillis pidasid MTA töötajad kinni ligi 2,5 miljonit sigaretti

17.05.2013

Alates 16. maist kehtivad Hiinast pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes lõplikud dumpinguvastased tollimaksud

19.04.2013

Märtsis pidasid MTA töötajad kinni ligi 800 000 sigaretti

05.04.2013

MTA töötajad avastasid Tapalt üle 300 000 salasigareti

04.04.2013

Uus üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP) - täiendatud 4. aprillil 2013

01.04.2013

MTA avastas kahe kuuga pool miljonit salasigaretti rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil

26.03.2013

Alates 01.04.2013 muutuvad tolliasutuste nimetused, teeninduskohad muutuvad teenindusbüroodeks ja piiripunktideks. Tolliasutuste koodid jäävad samaks.

22.03.2013

MTA töötajad avastasid Sillamäel ligi 130 000 salasigaretti

20.03.2013

Veebruaris pidasid MTA töötajad kinni üle miljoni sigareti

13.03.2013

MTA töötajad avastasid üle 210 000 salasigareti

06.03.2013

Kiire teadaanne: veoreeglite muudatused Uzbekistanis alates 01.04.2013

05.03.2013

Jaanuaris pidasid tollitöötajad kinni ligi 1,6 miljonit sigaretti

28.02.2013

Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu ajutine kohaldamine Peruuga

19.02.2013

MTA töötajad avastasid nädalavahetusel Narvas ligi 125 000 salasigaretti

23.01.2013

MTA süvendab piiril kontrolle salasigarettide avastamiseks

21.01.2013

MTA ja PPA töötajad avastasid 220 000 salasigaretti

18.01.2013

Maksu- ja tolliameti töötajad leidsid ligi 330 000 salasigaretti

17.01.2013

Detsembris pidasid tollitöötajad kinni üle 16 000 liitri kütust

11.01.2013

MTA töötajad avastasid Tallinnas üle 300 000 salasigareti

03.01.2013

Reisirongi vedurist avastati 180 000 salasigaretti

 


GSP soodustused

23.12.2013

NB! GSP soodustusi saab päritolusertifikaadi vormi A alusel kohaldada ainult kuni 31. detsembrini.
See tähendab, et soodustust saab taodelda ja tollimaksu tagasi maksmise taotluse saab esitada soodustuse kehtimise ajal ehk hiljemalt 31. detsembril 2013 nende riikide või kaupade osas, mis ei ole 1. jaanuarist 2014 enam soodustustega hõlmatud.

 

Intellektuaalomandi õiguskaitse tagamise uus kord

20.12.2013

Alates 1. jaanuarist 2014 jõustub Euroopa Liidu määrus nr 608/2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus nr 1383/2003.

Vastavalt määrusele võtab toll vastu taotlusi meetmete rakendamiseks intellektuaalomandiõiguse rikkumise kahtlusega kaupade suhtes ning pikendamistaotusi uutel taotluse vormidel. Taotluse vormid ja nende täitmise juhend on kehtestatud Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1352/2013 (04.12.2013), millega kehtestatakse vormid, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 608/2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis.
 
Loe lisaks:
 

Intellektuaalomandi õiguste valdajad saavad kuni 20. detsembrini esitada Maksu- ja Tolliametile taotluse tolli sekkumise kohta

16.12.2013

Intellektuaalomandi õiguste valdajad saavad Nõukogu Määruse (EÜ) nr 1383/2003 alusel esitada kuni 20. detsembrini Maksu- ja Tolliametile taotluse tolli sekkumise kohta.
 
Nimetatud määrus kehtib teatavate intellektuaalomandi õiguste rikkumises kahlustatavate kaupade suhtes võetavate tollimeetmete ja kõnealuseid õigusi rikkuvaks tunnistatud kaupade suhtes võetavate meetmete kohta.
 
Alates 2014. aastast jätkab Maksu- ja Tolliamet taotluste vastuvõttu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruses (EL) 608/2013 kehtestatud korras.

 

 

1. jaanuaril 2014 jõustub uus Euroopa Liidu üldiste soodustuste kava (GSP)

03.12.2013

Tuletame meelde, et 1. jaanuaril 2014 jõustub uus Euroopa Liidu üldiste soodustuste kava GSP. Uue kavaga kaotavad keskmise ja kõrgema sissetulekuga riigid GSP soodustused kaupade impordil Euroopa Liitu. Seega ei kehti alates 1. jaanuarist 2014 enam GSP soodustused ka tolliladustamisel oleva kauba vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile deklareerimisel.

Soodustuse kohaldamiseks peab tollideklaratsioon olema esitatud ja tolli poolt aktsepteeritud hiljemalt 31. detsember 2013.

Vaata lisaks:

Uus üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP)
Uue määruse jõustumine toob kaasa muudatusi ka Eestile oluliste kaubanduspartnerite jaoks  

 

Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika vahelise assotsiatsioonilepingu IV osa ajutine kohaldamine Guatemalaga alates 1. detsembrist 2013

28.11.2013

26.11.2013 avaldati Euroopa Liidu Teatajas (ELT) L 315 teade 15.12.2012 ELTs L 346 avaldatud lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahel) IV osa (kaubandus) ajutise kohaldamise kohta Euroopa Liidu ja Guatemala vahel alates 01.12.2013.

Lepingus sätestatud soodustusi saavad impordil kaubad, mis on päritolulised vastavalt lepingu lisa II mõistet „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö viise (lk 1803-1901) käsitlevatele sätetele ja esitatakse selles lisas toodud päritolutõend liikumissertifikaat EUR.1 või arvedeklaratsioon. 

 

TIR-veoste käsitlemine Venemaa tollis muutub novembris

18.11.2013

Vastavalt Venemaa Föderaalse tolliteenistuse (VFTT) ametlikule teatele jõustuvad algselt 14.08.2013 rakenduma pidanud TIR-protseduuri reeglid Loode Tollivalitsuse Kingissepa, Pihkva ja Sebežkaja (Läti) piirkonnas 19.11.2013. Muudatused puudutavad kaupade vedu TIR-märkmiku alusel Venemaale.  

Teate kohaselt on VFTT tunnistanud TIR-märkmiku kasutamisega kaasnevad garantiid ebapiisavateks ning maksude tasumise garanteerimiseks rakendatakse selleks Venemaa seadusandluses ettenähtud üldiseid meetmeid: tollieskorti, käendust, panga garantiid, varalist panti, ettemaksu. Täiendava tagatise võib autojuht vormistada volituse alusel VF piiripunktis või esitada enne piiripunkti jõudmist.
VTFF teadetega saab tutvuda VFTT koduleheküljel

 

Vee- ja õhusõidukite varustamine teises liikmesriigis

15.11.2013

Maksuvabalt teises liikmesriigis asuva vee- või õhusõiduki pardale varudena veetava kauba ekspordi tollideklaratsioonile märgitakse tolliprotseduuri lisakood 6VL (varuosad ja lisavarustus) või F61 (tarbe- ja kaasavõetavad varud). Kord kehtib alates 14.11.2013 seoses muudatusega infosüsteemide COMPLEX ja ECS sõnumivahetuses.

 

1. jaanuaril 2014 jõustub uus Euroopa Liidu üldiste soodustuste kava (GSP)

03.10.2013

Tuletame meelde, et 1. jaanuaril 2014 jõustub uus Euroopa Liidu üldiste soodustuste kava GSP. Uue kavaga kaotavad keskmise ja kõrgema sissetulekuga riigid GSP soodustused kaupade impordil Euroopa Liitu. Seega ei kehti alates 1. jaanuarist 2014 enam GSP soodustused ka tolliladustamisel oleva kauba vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile deklareerimisel.

Vaata lisaks:

Uus üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP) 
Uue määruse jõustumine toob kaasa muudatusi ka Eestile oluliste kaubanduspartnerite jaoks

 

Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika vahelise assotsiatsioonilepingu IV osa ajutine kohaldamine Costa Rica ja El Salvadoriga alates 1.10.2013

02.10.2013

28.09.2013 avaldati Euroopa Liidu Teatajas (ELT) L 257 teated 15.12.2012 ELTs L 346 avaldatud lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahel) IV osa (kaubandus), mis puudutab ajutist kohaldamist Euroopa Liidu, Costa Rica ja El Salvadori vahel alates 1.10.2013.

Lepingus sätestatud soodustusi impordil saavad kaubad, mis on päritolulised vastavalt lepingu lisa II mõistet „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö viise (lk 1803-1901) käsitlevatele sätetele ja esitatakse selles lisas toodud päritolutõend liikumissertifikaat EUR.1 või arvedeklaratsioon.

 

Teadaanded TIR-vedajatele

11.09.2013

Euroopa Komisjoni teadaanne (PDF)TIR-protseduuri rakendamise reeglite muutmise kohta Venemaal alates 14.09.2013.
MTA infoleht (69.42 KB, PDF) TIR-vedajatele.

 

Teadaanne importijatele

30.08.2013

Euroopa Komisjoni teadaanne Taist pärit tuunitoodete impordi kohta Euroopa Liitu  (ELT C/ 220, 1.8.2013).

 

Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika vahelise assotsiatsioonilepingu IV osa (kaubandus) ajutine kohaldamine Nicaragua, Panama ja Hondurasega alates 1. augustist 2013

29.08.2013

31.07.2013 avaldati Euroopa Liidu Teatajas (ELT) L 204 teated 15.12.2012 ELTs L 346 avaldatud lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahel) IV osa (kaubandus), ajutise kohaldamise kohta Euroopa Liidu, Nicaragua, Panama ja Hondurase vahel alates 1. augustist 2013.

Lepingus sätestatud soodustusi impordil saavad kaubad, mis on päritolulised vastavalt lepingu lisa II mõistet „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö viise  (lk 1803-1901) käsitlevatele sätetele ja esitatakse selles lisas toodud päritolutõend liikumissertifikaat EUR.1 või arvedeklaratsioon.

 

TIR-veoste käsitlemine Venemaa tollis muutub alates septembrist

26.07.2013

Vastavalt Venemaa Föderaalse tolliteenistuse (VFTT) ametlikule teatele lükkub TIR-protseduuri rakendamise reeglite muutmine edasi ühe kuu võrra ehk 14. septembrile.

Teate kohaselt on VFTT tunnistanud TIR-märkmiku kasutamisega kaasnevad garantiid ebapiisavateks ning maksude tasumise garanteerimiseks rakendatakse selleks ettenähtud üldiseid meetmeid: tollieskorti, käendust, panga garantiid, varalist panti, ettemaksu.

VFTT teatega saab tutvuda siin.

Teate mitteametlik eestikeelne tõlge (228.38 KB, PDF)

 

Tollivormistuse erisused seoses Euroopa Liidu laienemisega 1. juulil 2013

04.06.2013

Teavitame, et tollivormistuse erisused, mis on seotud Euroopa Liidu laienemise ehk Horvaatia liitumisega 1. juulist 2013, on toodud Komisjoni informatiivses dokumendis TAXUD/A2/SPE/2013/058 (PDF) (dokument on inglise keeles). 

Juhime tähelepanu alljärgnevale:

 • Horvaatiast saadetud kauba vabasse ringlusse lubamisel märgitakse tollideklaratsiooni liigiks CO ja kaup vabastatakse tollimaksu tasumisest, kui on tõendatud kauba ühenduse tollistaatus vastavalt dokumendile TAXUD/A2/SPE/2013/058 (PDF). Seda vabastust saab rakendada kaubale, mis on enne liitumist olnud vabas ringluses laienenud ühenduses ning on liitumise hetkel tolliladustamise, seestöötlemise, ajutise importimise, välistöötlemise, transiidi, tollikontrolli all töötlemise tolliprotseduuril või vabatsoonis, ajutisel ladustamisel või on tegemist transportimisel oleva kaubaga, mille ekspordiformaalsused laienenud EL-is on lõpetatud enne 1. juulit 2013.
 • pärast 1. juulit 2013 ei saa enam kaupa Horvaatiasse eksportida, re-eksportida, ega suunata välistöötlemise protseduurile.
  Aktsepteeritud tollideklaratsioonid nimetatud riiki, mis ei ole esitatud väljumistolliasutusele enne 1. juulit 2013, kuuluvad tühistamisele.

Vaata lisaks:

Dokumendid, mis käsitlevad Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemist  (eesti keeles)

Õigusaktide muudatused seoses Horvaatia ühinemisega

 

Uus üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP) - täiendatud 4. aprillil 2013

04.04.2013

31. oktoobril 2012 avaldati Euroopa Liidu Teatajas L 303 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 978/2012  25. oktoober 2012 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise ning nõukogu määruse (EÜ) 732/2008 kehtetuks tunnistamise kohta.

Määrust kohaldatakse alates 20. novembrist 2012, kuid artikli 1 lõikes 2 osutatud sooduskordade alusel antavaid tariifseid soodustusi kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014. Määrusega sätestatud kord kehtib kuni 31. detsembrini 2023. Uue kavaga antakse soodustust nendele riikidele, mis seda enim vajavad - vähimarenenud riigid ja teised vaese majandusega riigid, millel puuduvad muud sooduskanalid Euroopa Liidu turule pääsuks. Kui praegu kehtiva määrusega on GSP soodustustega hõlmatud 176 riiki ja ülemere territooriumit, siis uue kavaga jääb neid alla 90:

 • 49 vähimarenenud riiki
 • 38 “madala sissetulekuga” ja “madalama keskmise sissetulekuga” riiki, nagu on Maailmapanga poolt määratletud

Riigid, mis ei ole enam uue soodustuste kavaga hõlmatud:

1) 33 ülemereriiki ja territooriumi, milleel on juba eri turulepääsu kord Euroopa Liidu turule või on nad juba arenenud riigid
Anguilla, Hollandi Antillid, Antarktika, Ameerika Samoa, Aruba, Bermuda, Bouvet’ saar, Kookose Saared, Jõulusaar, Falklandi saared, Gibraltar, Gröönimaa, Lõuna Georgia ja Lõuna Sandwichi saared, Guam, Heard ja McDonald, Briti India Ookeani ala, Kaimanisaared, Põhja Mariana Saared, Montserrat, Uus- Kaledoonia, Norfolki Saared, Prantsuse Polüneesia, Saint-Pierre ja Miquelon, Pitcairn, Saint Helena, Turks ja Caicos saared, Prantsuse lõunaalad, Tokelau, Ühendriikide hajasaared, Briti Neitsisaared, USA Neitsisaared, Wallis ja Futuna, Mayotte.

2) 34 riiki, millel on muu sooduskord:

 • Vahemeremaad (6): Alžeeria, Egiptus, Jordaania, Liibanon, Maroko, Tuneesia
 • Cariforum (14): Belize, St. Kitts ja Nevis, Bahama, Dominikaani Vabariik, Antigua ja Barbuda, Dominica, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinid, Barbados, Trinidad ja Tobago, Grenada, Guajaana, Surinami.
 • Majandus partnerlusleping, turulepääsu määrus (8): Cote d’Ivoire, Ghana, Kamerun, Keenia, Namiibia, Botswana, Svaasimaa, Fidži.
 • Ida ja Lõuna Aafrika (3): Seišellid, Mauritius, Zimbabwe
 • Vaikne ookean (1): Paapua Uus- Guinea
 • Muud (2): Mehhiko, Lõuna-Aafrika

3) 8 kõrge sissetulekuga riiki (vastavalt Maailmapangale): Saudi Araabia, Kuveit, Bahrein, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Omaan, Brunei Darussalami Riik, Macao

4) 12 üle keskmise sissetulekuga riiki: Argentiina, Brasiilia, Kuuba, Uruguai, Venezuela, Valgevene, Venemaa, Kasahstan, Gabon, Liibüa, Malaisia, Palau.

Vastavalt Euroopa Liidu Teatajas (ELT) 21.02.2013 avaldatud komisjoni delegeeritud määrusele (EL) nr 154/3013  langevad alates 22.02.2014 soodustatud riikide hulgast välja ka Iraan ja Aserbaidžaan. GSP üldise korra raames soodustatavate riikide loetelu on toodud nimetatud määruse lisas.

Määruse (EL) nr 978/2012 kohaselt peatatakse üldiste tariifsete soodustuste kava tariifsed soodustused GSP raames soodustatud riigist pärit ning GSP jaotisesse kuuluvate toodete osas, kui sellest soodustatud riigist pärit asjaomase toote liitu impordi keskmine väärtus kolmel järjestikusel aastal ületab kõnealuse määruse VI lisas esitatud piirmäärasid. 18.12.2012 ELTs L348 avaldatud komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1213/2012  peatatakse tariifsed soodustused teatavatele GSP raames soodustatud riikidele määruses toodud GSP jaotiste osas. Nendeks riikideks on Hiina Rahvavabariik, Costa Rica, Ecuador, India, Indoneesia, Nigeeria, Ukraina ja Tai.

Uuest üldiste tariifsete soodustuse kavast (GSP) võib rohkem lugeda Euroopa Komisjoni veebilehelt.

 

Alates 01.04.2013 muutuvad tolliasutuste nimetused, teeninduskohad muutuvad teenindusbüroodeks ja piiripunktideks. Tolliasutuste koodid jäävad samaks.

26.03.2013

Uued nimetused alates 01.04.2013:
EE1111EE - Reisterminali piiripunkt
EE1160EE - Paldiski piiripunkt
EE1210EE - Muuga piiripunkt
EE1310EE - Lennujaama piiripunkt
EE1370EE - Tallinna teenindusbüroo
EE3300EE - Pärnu teenindusbüroo toll
EE3600EE - Kuressaare teenindusbüroo
EE4100EE - Võru teenindusbüroo
EE4200EE - Tartu teenindusbüroo toll
EE4300EE - Valga teenindusbüroo
EE4700EE - Luhamaa piiripunkt
EE4800EE - Koidula maantee piiripunkt
EE4810EE - Koidula raudtee piiripunkt
EE5100EE - Narva teenindusbüroo
EE5130EE - Sillamäe piiripunkt
EE5500EE - Narva raudtee piiripunkt
EE5600EE - Narva maantee piiripunkt 

 

Kiire teadaanne: veoreeglite muudatused Uzbekistanis alates 01.04.2013

06.03.2013

Kauba toimetamisel Uzbekistani (sh transiidina Uzbekistani läbivate kaubade puhul) tuleb vedajal alates käesoleva aasta 1. aprillist esitada Uzbekistani tollile järgmine informatsioon kauba kohta: kauba nimetus, kogus, kaal, väärtus ja vähemalt 6-kohaline kaubakood (Harmoneeritud süsteemi järgi).

Nõutav informatsioon tuleb märkida järgnevatesse dokumentidesse:

raudteetranspordi korral raudtee saatelehtedel ja muudel kaubandusdokumentidel, mis on vedajale kättesaadavad;
maantetranspordi korral transpordi saatelehtedel, TIR-märkmikutes ja teistel dokumentidel, mis on vedajale kättesaadavad;
õhutranspordi korral ülddeklaratsioonidel, lennu veokirjadel ja muudel kaubandusdokumentidel;
jõetranspordi korral ülddeklaratsioonidel ja teistel kaubandusdokumentidel, mis on vedajale kättesaadavad.

 

Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu ajutine kohaldamine Peruuga

28.02.2013

Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelist kaubanduslepingut kohaldatakse ajutiselt Euroopa Liidu ja Peruu vahel alates 1. märtsist 2013.

28.02.2013 avaldati Euroopa Liidu Teatajas (ELT) L 56  teade Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu, mis avaldati 21.12.2012  ELTs L 354, ajutise kohaldamise kohta Euroopa Liidu ja Peruu vahel alates 01.03.2013.

Lepingus sätestatud soodustusi impordil saavad kaubad, mis on päritolulised vastavalt lepingu lisa II mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlusele ja halduskoostöö viisides (lk 2075-2179) käsitlevatele sätetele ja millele esitatakse selles lisas toodud päritolutõend liikumissertifikaat EUR.1 või arvedeklaratsioon.

10.01.2017