2011

30.12.2011

Tollivormistusel muutub uuest aastast kaupade nomenklatuur

28.12.2011

Reisija võib oma tarbeks rohkem ravimeid kaasa võtta

23.12.2011

Maksu- ja Tolliamet jätkab tolliteenuse osutamist Tartus ka uuel aastal

19.12.2011

Tollitöötajad pidasid novembris kinni 597 634 sigaretti ja 23 133 liitrit kütust

16.12.2011

Loodi impordikontrolli suunised tooteohutuse ja nõuetele vastavuse valdkonnas

08.12.2011

Harmoneeritud süsteemi (HS) nomenklatuuri muudatused alates 01.01.2012

02.12.2011

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muudatus kitsendab kütuse kasutamist

15.11.2011

Tollitöötajad pidasid oktoobris kinni 729 576 sigaretti ja üle 160 000 liitri kütust

12.10.2011

Septembris pidasid tollitöötajad kinni 659 134 sigaretti ja ligi 60 000 liitrit kütust

05.10.2011

Teatud tekstiiltoodete impordil vabasse ringlusse päritolutõendi esitamise nõude tühistamine

26.09.2011

Töökorralduslikud muudatused Lõuna maksu- ja tollikeskuses

21.09.2011

Kolme ameti ühine kontroll Narva piiripunktis oli tulemuslik

20.09.2011

Võlts-Viagra maaletoomine lõppes karistusega

15.09.2011

Augustis pidasid tollitöötajad kinni üle 1,1 miljoni sigareti ja enam kui 2 kg narkootilisi aineid

08.09.2011

Kohtumine Maksu- ja Tolliameti esindajatega

07.09.2011

Maksu- ja Tolliamet avastas suure hulga salaalkoholi ja -sigarette

26.08.2011

Maksu- ja Tolliamet sõlmib õiguskaitsekoostöö leppe Venemaa Föderaalse Tolliteenistusega

15.08.2011

Tollitöötajad pidasid kahe kuuga kinni ligi 1,2 miljonit sigaretti ja suures koguses võltskaupa

11.08.2011

Euroopa Liidu ja Lõuna-Korea vahelise vabakaubanduslepingu kohaldamisest

27.07.2011

1. augustil suletakse Tartu raudtee tollipunkt

15.07.2011

Tolliseaduse muudatustest

07.07.2011

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 11. augustist 2011

07.07.2011

Hiinast ja Hongkongist pärit või sealt lähetatud plasttoodete import

28.06.2011

Ameerika Ühendriikide ning Maksu- ja Tolliameti koostöö

15.06.2011

Tollitöötajad pidasid mais kinni ligi 1,3 miljonit sigaretti ja üle 48 kg narkootilisi aineid

30.05.2011

Alates 1. juunist 2011 uus töökorraldus laevade saabumisel ja lahkumisel

12.05.2011

Tollitöötajad pidasid aprillis kinni rekordkoguse – üle 8 miljoni sigareti

10.05.2011

MTA avastas Pärnus sõiduautost umbes 5 kg kanepit

27.04.2011

Töökorralduslikud muudatused seoses Tartu raudtee tollipunkti sulgemisega

21.04.2011

Pan-Euroopa – Vahemeremaade sooduspäritolureeglites töötlemisreeglite uuendamine

12.04.2011

I kvartali jooksul avastasid tollitöötajad üle kahe miljoni sigareti ja ligi 250 000 liitrit kütust

05.04.2011

Uued tolliasutuste koodid sisenemisformaalsustel

17.03.2011

Sigarettidel ja suitsetamistubakal uus maksumärk

14.03.2011

Tollikontroll on lõunapiiri läheduses avastanud üle 800 000 sigareti ja ligi 60 tonni kütust

17.02.2011

Jaanuaris avastasid tollitöötajad üle 412 000 sigareti ja enam kui 58 400 liitrit kütust

14.02.2011

Kauba ekspordi ja väljumise suunised

09.02.2011

Tollikontroll 2010. aastal - üle 200 miljoni krooni ärahoitud kahju

14.01.2011

Detsembris avastasid tollitöötajad üle 400 000 sigareti ja enam kui 35 000 liitrit kütust

13.01.2011

Balti riikide maksu- ja tollijuhid arutavad maksupettuste ja salakauba vastu võitlemist

10.01.2011

Populaarsete kaupade impordil kasutatavad kaubakoodid

07.01.2011

Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks

06.01.2011

Ettevaatust internetist ravimite soetamisel

04.01.2011

Maksu- ja Tolliamet taaskäivitas edukalt kõik infosüsteemid

 

Harmoneeritud süsteemi (HS) nomenklatuuri muudatused alates 01.01.2012

08.12.2011

Rahvusvahelise kaupade kirjeldamise ja kodeerimise (klassifitseerimise) harmoneeritud süsteemi (HS) nomenklatuur võeti kasutusele 01.01.1988. Tänaseks kasutatakse seda ülemaailmselt tollitariifide alusnomenklatuurina ja kaubandusstatistiliseks otstarbeks.

Alates 01.01.2012. a kehtib uus muudetud HS nomenklatuur.

Kõik riiklikud nomenklatuurid, mis põhinevad HSi nomenklatuuril, peavad sisaldama 1. jaanuarist 2012. aastast HS 2012-s toimunud muudatusi ja need peavad jõustuma samal tähtajal kui HS 2012.

1. jaanuarist 2012. aastast kehtivas Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuris (KN 2012), mis põhineb 6-kohalisel (HS-kood) tasemel täielikult HS nomenklatuuril, on kõik vastavad muudatused sisse viidud.

HS nomenklatuuri muudatuste ülevaade (751.25 KB, PDF)

 

Töökorralduslikud muudatused Lõuna maksu- ja tollikeskuses

26.09.2011

Maksu- ja Tolliamet viib alates 1. jaanuarist 2012 läbi tolliteenuse konsolideerimise viimase etapi Lõuna maksu- ja tollikeskuses. Sellega tagatakse kvaliteetne teenuse osutamine regioonis, klientide ühetaoline kohtlemine ja inimeste efektiivsem kasutamine, samuti hoitakse kokku kulusid.

Tolliteenuse osutamisel on tulenevalt e-teenuste laialdasest kasutusest vähenenud klientide vahetu kontakti vajadus tolliga. Samuti pakub amet erinevate hõlbustuste kasutamise võimalust. See omakorda on tinginud vajaduse viia pakutavad teenused logistiliselt ühte tolliteenust osutavasse teeninduskohta, mis jääb võimalikult lähedale piiripunktidele.

Ümberkorraldustest tulenevalt pakutakse edaspidi Tartus vahetu teenuse asemel klientidele võimalusi erinevate lihtsustuste kasutamiseks ja elektrooniliseks dokumendi- ja infovahetuseks. Vahetut tolliteenust ja sisemaa tollivormistust viiakse pärast töökorralduslike muudatuste elluviimist läbi Võru teeninduskohas. Samuti on klientidel võimalik tolliformaalsuste läbiviimiseks kasutada teisi Maksu- ja Tolliameti teeninduskohti ja tollipunkte.

Klientidega, kes regulaarselt ja iga nädal teevad tollivormistusi Tartu teeninduskohas, võetakse personaalselt ühendust, et üheskoos leida sobivaid lahendusi tööprotsesside ümberkorraldamisel. Lisainformatsiooni töökorralduslike muudatuste kohta saab Lõuna maksu- ja tollikeskuse tollikorralduse osakonna juhatajalt Toomas Raadilt e-posti aadressil toomas.raat@emta.ee ning tollitalituse juhatajalt Aivar Naariselt e-posti aadressil aivar.naaris@emta.ee või telefonilt 676 4505.

 

 Kohtumine Maksu- ja Tolliameti esindajatega

08.09.2011

Maksu- ja Tolliamet kutsub teid 13. septembril 2011 kell 10.00 Tartusse (Sõpruse pst 4) kohtuma ameti esindajatega. Arutatakse töökorralduslikke muudatusi tolliteenuste osutamisel Lõuna maksu- ja tollikeskuses alates 1. jaanuarist 2012. Kohtumine on ajendatud kirjalikest pöördumistest tolliteenuse pakkumise jätkamiseks Tartus. Kohtumisel esindavad Maksu- ja Tolliametit teiste hulgas tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Järg, peaspetsialist tollitalituse juhataja ülesannetes Vadim Iljušin, teeninduskorralduse osakonna juhataja Raivo Piiritalo.

 

Euroopa Liidu ja Lõuna-Korea vahelise vabakaubanduslepingu kohaldamisest

11.08.2011

Euroopa Liidu ja Lõuna-Korea vahelist vabakaubanduslepingut, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas L127 (14.05.2011), kohaldatakse 1. juulist 2011.

Kuna antud lepingu päritoluprotokollis on sätestatud kauba päritolu tõendavaks dokumendiks ainult eksportija poolt väljastatavad päritoludeklaratsioonid (kindla sõnastusega tekst arvel või muul kaubaga koos saadetaval dokumendil), tuleb eksportijatel, kes soovivad Lõuna-Koreasse eksportida Euroopa Liidu sooduspäritoluga kaupu, mille väärtus saadetises on üle 6000 euro, ja väljastada ka päritoludeklaratsioone tollimaksusoodustuste saamiseks, taotleda tollilt heakskiidetud eksportija õigused.

Lõuna- Koreasse ei väljastata tolli poolt kinnitatavaid liikumissertifikaate EUR.1.

Heakskiidetud (kinnitatud) eksportija õiguse väljastamise kohta saab teavet Maksu- ja Tolliameti kodulehelt siit. Lõuna-Korea puhul kehtib õiguse väljastamise tingimustest vaid see, et äriühing oskab rakendada päritoluprotokolli sätteid ning omab kõiki tema poolt eksporditavate kaupade päritolu tõendavaid dokumente.

Lepingu kohaldamisel peaks veel teadma järgmist.

 • Kui kaubad on 1. juulil transiidil või ajutisel ladustamisel tollilaos või vabatsoonis ja esitatakse tollile, kohaldatakse päritoluprotokolli artiklit 34, mis sätestab, et kaubad saavad soodustust, kui 12 kuu jooksul 1. juulist esitatatakse pärast eksporti väljastatud lepingukohane päritolutõend.
 • Enne 1. juulit 2011 väljastatud päritolutõendi alusel ei saa soodustust kohaldada kaupadele, mis ei ole eelpool toodud olukorras (s.t eksporditakse Koreasse või ELi pärast 1. juulit), ning neile kehtib artikli 16 lõige 6: päritolutõendi võib väljastada tagantjärele pärast eksporti tingimusel, et see esitatakse 2 aasta jooksul pärast importi Euroopa Liidus ja 1 aasta jooksul pärast importi Koreas.
 • Heakskiidetud eksportija õiguse väljastamise kuupäeva ei arvestata, s.t päritoludeklaratsiooni peab aktsepteerima ka siis, kui eksportija ei olnud eksportimise kuupäeval saanud heakskiidetud eksportija õigust tingimusel, et päritoludeklaratsioon väljastatakse pärast heakskiidetud eksportija õiguse saamist.

Loe veel: Euroopa Liit –Lõuna- Korea   VKL praktikas (eesti keeles (PDF))

Aimi Pihel,
tollikorralduse osakonna tollipoliitika rakendamise talituse peaspetsialist
676 2155

 

1. augustil suletakse Tartu raudtee tollipunkt

27.07.2011

Maksu- ja Tolliamet annab teada, et alates esmaspäevast, 1. augustist muudetakse Lõuna maksu- ja tollikeskuses töö korraldust. Koidula raudtee piirijaama valmimise tulemusena suletakse Tartu raudtee tollipunkt ja kogu raudteega seotud tollivormistus viiakse üle Koidula tollipunkti raudtee teeninduskohta.

Selleks, et tollivormistus kulgeks kiiresti ja tõrgeteta, korraldatakse töö üleminekuperioodil ümber. Koidula raudtee teeninduskoht alustab 1. augustil tööd kell 9. Kõik raudteeveosed, mis ületavad Koidula piiripunkti siseneval suunal enne kella 9, vormistatakse Tartus aadressil Riia 43b, kus asub praegune Tartu raudtee tollipunkt. Väljuval suunal lõpetatakse Tartus tollivormistus 1. augustil kell 8.

Lõuna maksu- ja tollikeskuse tollikorralduse osakonna tollitalituse juht Aivar Naaris: „Loodame, et üleminekuperiood ei tekita meie klientidele suuri ebamugavusi ja kõik sujub koostöös Eesti Raudtee allüksustega siiski tõrgeteta ning parimal moel.”

Küsimuste korral saab vastuse, helistades tolli- ja aktsiisiinfo telefonil 880 0814.

 

Tolliseaduse muudatustest

15.07.2011

1. jaanuarist 2012 jõustuvad eelnõu järgi tolliseaduse muudatused. Muudatused on täpsustavat laadi ning puudutavad piiripunktides tollikontrolli tehnika kasutamist. Videovalve- ja kaamerate süsteem oli piiripunktides varem ka kasutusel, kuid tolliseaduse muudatus laiendab nende kasutamise võimalusi.

Salakauba (eriti salasigarettide) vastane võitlus on üks Maksu- ja Tolliameti prioriteete ning ka sellise isikustamata info töötlemine teenib parema riskianalüüsi ja objektivaliku eesmärke.

Nimetatud muudatused ei too piiriületajatele kaasa tänasega võrreldes olulisi muudatusi, samuti ei ole oodata järjekordade kasvu.

 

 Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 11. augustist 2011

07.07.2011

Alates 01.10.2010 on klientidel võimalik rahandusministri 02.05.2006 määruse nr 32 „Pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonis muudatuste tegemise ja tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise täiendavad juhised" § 2 lg 3 p 1 kohaselt esitada taotlus pärast kauba vabastamist tollideklaratsiooni  muutmiseks ja kehtetuks tunnistamiseks elektrooniliselt andmetöötlussüsteemi Complex vahendusel.

Selle tegevuse jaoks seni eraldi kasutajaõigusi ei nõutud ja taotlusi sai esitada tollideklaratsiooni esitamise õigust omav isik. Kuna tollideklaratsiooni esitamine ja hilisem muudatuste taotlemine on siiski erinevad toimingud (tollideklaratsiooni muutmine on lubatud kolme aasta jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates), ei ole aktsepteeritav, et neid toiminguid tehakse ühe ja sama kasutajaõiguse raames. Ennetamaks tekkida võivaid vaidlusi tollideklaratsiooni andmete ja oleku muutmise osas, rakendatakse alates 11. augustist 2011 pärast kauba vabastamist Complexi kaudu tollideklaratsioonile esitatavatele muutmis- ja tühistamistaotlustele eraldi kasutajaõigusi.

 

Hiinast ja Hongkongist pärit või sealt lähetatud plasttoodete import

07.07.2011

Seoses Komisjoni määruse (EL) nr 284/2011 kohaldamisega alates 1. juulist 2011. a kehtestatakse eritingimused Hiina Rahvavabariigist (edaspidi Hiina) ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonnast (edaspidi Hongkong) pärit või sealt lähetatud polüamiid- ja melamiinplastikust köögitarvete impordil.

Kõikide Hiinast ja Hongkongist imporditud polüamiidist ja melamiinist köögitarvetega peab kaasas olema nõuetekohaselt täidetud avaldus (DOC), mis kinnitab, et saadetis vastab sätestatud nõuetele primaarsete aromaatsete amiinide ja formaldehüüdi eraldumise kohta.

Eelmainitud avaldusele peab olema lisatud laboratooriumi aruanne, milles on esitatud:

 • polüamiidist köögitarvete analüüsitulemused, mis näitavad et köögitarvetest ei eraldu toitu või toidu mudelainesse primaarseid aromaatseid amiine määratavas koguses. Piirtundlikkust kohaldatakse eraldunud primaarsete aromaatsete amiinide summa suhtes. Primaarsete aromaatsete amiinide analüüsi piirtundlikkus on 0,01 mg/kg toidu või toidu mudelaine kohta.
 • melamiinist köögitarvete analüüsitulemused, mis näitavad, et köögitarvetest ei eraldu toitu või toidu mudelainesse formaldehüüdi üle 15 mg/kg toidu kohta.

Kõnealuseid tooteid võib ELi tuua vaid läbi selleks määratud esimeste sissetoomiskohtade ning saadetiste saabumisest tuleb esimese sissetoomiskoha pädevat asutust teavitada ette vähemalt kaks tööpäeva.

 

Alates 1. juunist 2011 uus töökorraldus laevade saabumisel ja lahkumisel

30.05.2011

Uus töökorraldus laevade saabumisel ja lahkumisel hakkab kehtima alates 01.06.2011. Nimetatud kuupäevast toimub laevade sisenemisega ja väljumisega seotud tolliformaalsuste läbiviimine tsentraliseeritult laevaliikluskeskuses.

Laevaliikluskeskus on Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse juures moodustatud struktuuriüksus, mis asub aadressil Veose 4, Maardu (telefonid 676 4837, 676 4831 ja faks 676 4824). Laevaliikluskeskust teavitatakse laeva saabumisest sadamasse ja väljumisest sadamast ning sinna tuleb esitada kõik laeva sisenemise ja väljumisega seotud dokumendid (välja arvatud elektroonilisse andmetöötlussüsteemi esitatud dokumendid).

Alates 01.06.2011 tuleb elektrooniline teavitus laeva sisenemisest ja väljumisest esitada aadressile laevad.pohja@emta.ee, laevadokumendid tuleb esitada aadressile laevad.dokumendid@emta.ee ja pealelaadimistaotlused aadressile pealelaadimistaotlus@emta.ee.

Maksu- ja Tolliamet palub ettevõtetel, kellel on nimetatud andmete esitamise kohustus, viia ennast kurssi uute nõuetega ja esitada andmeid uue töökorralduse alusel.

Täiendavat informatsiooni saab telefonil 880 0814 ja e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee.

 

Töökorralduslikud muudatused seoses Tartu raudtee tollipunkti sulgemisega

27.04.2011

Alates 2011. aasta kolmandast kvartalist toimuvad Lõuna maksu- ja tollikeskuses töökorralduslikud muudatused. Seoses Koidula raudtee piirijaama valmimisega suletakse Tartu raudtee tollipunkt ja kogu raudteega seotud tollivormistus viiakse üle Koidula tollipunkti.

Et tagada tolliformaalsuste läbiviimine ka väljaspool Lõuna ning Lääne maksu- ja tollikeskuste teeninduskohtade tööaega, on Maksu- ja Tolliamet seni vastu tulnud klientide vajadustele ning võimaldanud TIR-vedude alustamist Tartu raudtee tollipunktis.

Kuna Maksu- ja Tolliamet soovib ümberkorraldustega nii vähe kui võimalik häirida ettevõtete seniseid logistilisi skeeme, siis teatud juhtudel (nt kiiresti riknev kaup, ajakriitiline logistiline tarneahel vms) soovitame pöörduda asukohajärgse maksu- ja tollikeskuse poole, et leida eraldi lahendus ettevõtte normaalse toimimise jätkumiseks.

Lisainformatsiooni töökorralduslike muudatuste kohta saab Lõuna maksu- ja tollikeskuse tollikorralduse osakonna tollitalituse juhatajalt Aivar Naariselt e-posti aadressilt aivar.naaris@emta.ee või telefonilt 676 4505.

 

Pan-Euroopa – Vahemeremaade sooduspäritolureeglites töötlemisreeglite uuendamine

21.04.2011

Alustatud on pan-Euroopa – Vahemeremaade lepingutes päritolureeglite, sealhulgas töötlemisreeglite, uuendamisega. 
 
Lisatud dokumendis (184.55 KB, PDF) on toodud töötlemised/toimingud, mida on vaja teostada materjalidega, mis ei pärine seda töötlevast riigist või pan-Euroopa – Vahemeremaade kumulatsiooniga hõlmatud riigist, et kaup saaks töötleva riigi päritolu.

Põhjendatud kommentaarid ja ettepanekud dokumendi kohta palume edastada 11. maiks 2011 MTA tariifide talituse peaspetsialistile Aimi Pihelile e-posti aadressil aimi.pihel@emta.ee.
 

Uued tolliasutuste koodid sisenemisformaalsustel

05.04.2011

Alates 7. aprillist on ICS-is ja IMF-is kasutusel uued tolliasutuste koodid vabatsooni meritsi saabunud kaupade sisenemisformaalsuste läbiviimiseks. Muuga vabatsooni jaoks võetakse kasutusele tolliasutuse kood EE1241EE ja Sillamäe vabatsooni jaoks kood EE5131EE. Sisenemisformaalsusteks loetakse sisenemise ülddeklaratsiooni, manifesti, kaupade loendi, saabumisteate ja kaupade esitamise teate tollile esitamist.

Uusi koode märgitakse ICS-is ja IMF-is järgmiselt:

 1. Kaupade saabumisel otse kolmandast riigist märgitakse ENS-i andmeväljale “Esimese saabumiskoha kood” (office of first entry) tolliasutus EE1241EE või EE5131EE. Andmevälja “Esitamise tolliasutus” (office of lodgement) ei täideta. Uusi tolliasutuse koode tuleb kasutada ka teise liikmesriiki esitatud ENS-idel, kui nimetatud uued tolliasutused on järgmise sisenemistolliasutuse rollis (office of subsequent entry).
   
 2. Kaupade saabumisel teisest Euroopa Ühenduse liikmesriigist märgitakse manifesti andmeväljale “Esitamise tolliasutus” tolliasutuse kood EE1241EE või EE5131EE.
   
 3. IMF-is esitatud saabumisteatel või kaupade esitamise teatel tuleb andmeväljale “Esitamise tolliasutus” märkida sama tolliasutus, mis ENS-il, manifestil või loendil. 
   
 4. Kui kaup, mis pidi algselt saabuma vabatsooni, siseneb Eestisse ümbersuunamise tõttu muu sadama kaudu, tuleb enne kaupade esitamise teate või saabumisteate tollile esitamist korrigeerida vastavalt ka ENS-i, manifesti või loendit. Sama nõue kehtib juhtudel, kui ümbersuunamine toimub vabatsooni sadamast muusse sadamasse.
   
 5. Väljaspool vabatsooni asuvatesse sadamatesse sisenevate laevade vormistamisel tuleb Põhja maksu- ja tollikeskuses kasutada Paldiski teeninduskoha EE1160EE, piirikontrollitalituse EE1111EE või Veose teeninduskoha EE1210EE (sh Muuga sadama vabatsooni mittekuuluv osa) tolliasutuse koodi, sõltuvalt sisenemise sadamast. Ida maksu- ja tollikeskuses tuleb väljaspool vabatsooni asuvatesse sadamatesse sisenemisel kasutada Sillamäe tollipunkti koodi EE5130EE (sh Sillamäe sadama vabatsooni mittekuuluv osa).

Uute tolliasutuste koodide kasutuselevõtmine võimaldab Maksu- ja Tolliametil oluliselt kiirendada vabatsooni saabunud kaupade sisenemisformaalsusi.

Populaarsete kaupade impordil kasutatavad kaubakoodid

10.01.2011

Käesolev loetelu on mõeldud kasutamiseks abimaterjalina kaupade deklareerimisel nendele üksikisikutele või ettevõtetele, kes impordivad kaupu väärtusega kuni 150 eurot.

Juhime tähelepanu, et toodud loetelu ei ole ammendav ega asenda mingil juhul klassifitseerimise reegleid ega muid asjakohaseid õigusakte.

 

Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks

07.01.2011

9. jaanuaril 2011 jõustus rahandusministri 2010. aasta 30. detsembri määrus nr 38 "Rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” muutmine".


Olulisemad muudatused siseneval suunal

 • Sisenemisformaalsused hõlmavad ka Euroopa Ühenduse (edaspidi ühenduse) välise kauba liikumist Eesti sadamate vahel (§ 1 lg 2).
 • Vähendati juhtusid, kus kauba kohta manifesti esitamine on kohustuslik (§ 1 lg 5).
 • Manifesti esitamine kauba liikumisel ühenduse sadamate vahel ei ole kohustuslik, kui laeva pardal veetakse ainult ühenduse tollistaatusega kaupa ning kauba liigiks on puiste- või mahtkaup. Kui samaaegselt on laeva pardal ka ühendusevälist kaupa, tuleb manifest esitada elektrooniliselt (§ 4 lg 3).
 • Määruses eristati saabumisest teavitamine sisenemisel vahetult kolmandast riigist ja sisenemisel ühenduse liikmesriigist. Muudatuse põhjuseks on asjaolu, et vahetult kolmandast riigist saabumisel puudub tollil alus nõuda saabumisteatega kaupade esitamist (viide kaubapositsioonile sisenemise ülddeklaratsioonis). Sellisel juhul aktsepteerib toll, et kaubad esitatakse neile manifestiga ning kaupade esitamise teatega. Muudatus ei oma mõju infosüsteemide käitumisele ning nii saabumisteade kui ka kaupade esitamise teade esitatakse süsteemis IMF sama nimetuse all (saabumisteade) (§ 6 ja § 61).
 • Lennutranspordi korral lisati lihtsustus, mis võimaldab tollile kaubad esitada 1 tund pärast kaupade saabumist. Selline käitumine on lubatud, kui lennuettevõte kasutab 2. tasandi lihtsustatud transiidiprotseduuri (§ 61 lg 1).


Olulisemad muudatused väljuval suunal

 • Väljumisformaalsused hõlmavad ka ühendusevälise kauba liikumist Eesti sadamate vahel (§1 lg 2).
 • Meretranspordivahendiga kauba toimetamisel ühenduse teise liikmesriiki on loendi esitamine vabatahtlik (§ 25 lg 2).
 • Õhutranspordivahendiga nii ühenduse kui ka ühendusevälise kauba toimetamisel teise liimesriiki on loendi esitamine vabatahtlik (§ 25 lg 2).
 • Loendit ei esitata § 1 lg-s 5 loetletud kaupade kohta (nt ATA süsteemiga deklareeritud kaup, postikonventsiooni alusel liikuv kaup).
 • Muudatusega vähendati juhtusid, kus kauba elektrooniline deklareerimine loendiga on kohustuslik (enne oli kogu õhu- ja meretranspordiga väljuva kauba elektrooniline deklareerimine kohustuslik). Seeläbi muutus ka väljumismanifesti funktsioon, mis oli algselt lastimanifestide esitamine, laadimisloa taotlemine ja ekspordi tolliformaalsuste lõpetamine. Kuna väljumismanifestil viidatakse ainult elektrooniliselt esitatud deklaratsioonidele (tollideklaratsioon, loend, väljumise ülddeklaratsioon), siis ei kajasta kõik väljumismanifestid kogu pealelaaditavat kaupa ja nende manifestide funktsioon on ekspordi tolliformaalsuste lõpetamine.

Määrust täiendati ka asendustoimingute kasutamise võimalusega olukordades, kus andmete elektrooniline esitamine ei ole võimalik. Nimetatud juhtudel esitatakse meretranspordi korral tollile andmed nii sisenemisel kui väljumisel Vabariigi Valitsuse 2004. aasta 19. mai määrusega nr 194 "Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord" kehtestatud vormil.

 

 

10.01.2017