2009

30.12.2009

Muudatus kaubaveo saatedokumentide märgistamisel

30.12.2009

Uus Euroopa ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks

30.11.2009

Alates 1. jaanuarist 2010 väheneb ühendusevälisest riigist saadetud kaubasaadetistele käibemaksuvabastuse piirväärtus 344 kroonini

02.11.2009

Muutus Muuga teeninduskoha kood

28.10.2009

Maksu- ja Tolliameti tollikontroll hoidis ära 83,5 miljoni kroonise kahju tekkimise

28.10.2009

Tollikontrolli 2009. aasta 9 kuu tulemused

20.10.2009

Euroopa ja Aasia tollijuhid kinnitasid kaubanduse hõlbustamise tegevuskava

14.10.2009

Maksu- ja Tolliamet avastas septembris piirikontrolli käigus 514 rikkumist

10.09.2009

Maksu- ja Tolliamet avastas piirikontrolli käigus augustis 497 rikkumist

14.08.2009

Maksu- ja Tolliamet avastas piirikontrolli käigus juulis 461 rikkumist

22.07.2009

Tollikontrolli 2009. aasta I poolaasta tulemused

02.07.2009

Alates 1. juulist 2009 ei ole lubatud kasutada deklareerimiseks ENCTS-i ja TIR-süsteemi

30.06.2009

Alates homsest võib kolmandatest riikidest Eestisse maksuvabalt tuua viis korda vähem sigarette

29.06.2009

1. juulil rakenduvad uued tolli infosüsteemid toovad klientidele muudatusi

28.05.2009

Maksu- ja Tolliamet avastas suure koguse narkootilist ainet

14.05.2009

Ööpäevaringne transiidi tolliprotseduuri tollivormistus Sillamäe tollipunktis

04.05.2009

Tollikontroll hoidis ära 25,8 miljoni kroonise kahju tekkimise riigile

04.05.2009

Tollikontroll hoidis tänavu I kvartalis ära 25,8 miljoni kroonise kahju tekkimise riigile

30.04.2009

1. mail muutuvad isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste EL-i toomise piirmäärad

28.04.2009

Dimetüülfumaraati sisaldavate toodete turule lubamine alates 1. maist 2009 keelatud

06.04.2009

Ühisoperatsiooni käigus tabati salasigarettide ja -alkoholi ning illegaalsete ravimite müüjad

26.03.2009

Algab tolliklientide registreerimine infosüsteemide ECS, ICS ja NCTS piloodiks

09.03.2009

Teatud monitoridele tollimaks ühepoolselt peatatud

02.03.2009

Maksu- ja Tolliamet alustas salaalkoholi vastast kampaaniat

27.02.2009

Maksu- ja Tolliameti tollikontrolli tulemused 1. jaanuar – 31. jaanuar

12.02.2009

Maksu- ja Tolliametis arutati politsei, tolli ja piirivalve koostööd

11.02.2009

Lennujaama teeninduskohas lüheneb nädalavahetustel lahtiolekuaeg

30.01.2009

Tollikontrolli 2008. aasta ülevaade

19.01.2009

Posti tolliteeninduskoha tööst

08.01.2009

CARIFORUM-EÜ majanduspartnerluslepingu esialgne kohaldamine


Muudatus kaubaveo saatedokumentide märgistamisel

30.12.2009

Alates 1. jaanuarist 2010 märgistab toll ainult kaubaveo saatedokumente (SMGS-saatelehte), mida vormistatakse raudteel eksporditava kauba lähetamisel RS art 793a punkti 6 kohaselt.

Transiidi tolliprotseduuri rakendamise puhul ei märgista toll raudteel veetava kauba saatedokumente.

 

Uus Euroopa ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks

30.12.2009

1. jaanuaril 2010 rakendub Euroopa Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks. Süsteemi kohaselt on püügisertifikaat dokument, mis peab vastama EL-i Nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 lisas II toodud vormile ja nõuetele või rannapüügi puhul EL-i Komisjoni määruse (EÜ) nr 1010/2009 lisas IV toodud vormile.

Püügisertifikaadi nõue kohaldub vaid merest püütud kala ja sellest valmistatud kalatoodetele. See määrus ei hõlma kalakasvatusest ja sisevetest pärit kalandustoodete, samuti akvaariumikalade importi, eksporti ja reeksporti. Määruse kohaselt peavad imporditud kalandustooted, mis on merest püütud, olema sertifitseeritud ehk püügisertifikaadiga varustatud. Kalandustoodete ekspordi korral on püügisertifikaat nõutud, kui eksport toimub Norra Kuningriiki, Tai Kuningriiki ja Islandi Vabariiki. Eestis on püügisertifikaate kinnitama ja kontrollima määratud Maksu- ja Tolliamet kalandustoodete impordi ja reekspordi korral, Põllumajandusministeerium Eesti laevadelt pärit kalandustoodete ekspordi korral, Keskkonnainspektsioon kolmandate riikide kalalaevade lossimise korral. Kolmandate riikide kalalaevade otselossimine Eestis ei ole lubatud.
Lisainfomatsioon Keskkonnaministeeriumist.

 

Alates 1. jaanuarist 2010 väheneb ühendusevälisest riigist saadetud kaubasaadetistele käibemaksuvabastuse piirväärtus 344 kroonini

30.11.2009

Alates 1. jaanuarist 2010 jõustuvad käibemaksuseaduse (KMS-i) § 17 lõike 1 punkti 9 ja lõike 2 muudatused, mille kohaselt käibemaksuga ei maksustata kaubasaadetist väärtusega kuni 344 krooni, mis saadetakse ühendusevälisest riigist Eestis asuvale saajale.

Maksuvabastust ei kohaldata alkoholile, tubakatootele, parfüümile ja tualettveele. See tähendab, et kui ühendusevälisest riigist Eestisse saadetud kaubasaadetise väärtus ületab 344 krooni (22 eurot), tuleb esitada kaubasaadetise kohta tollideklaratsioon ja tasuda käibemaks.

Kaubasaadetiste puhul, mille väärtus on üle 2347 krooni (150 euro), tuleb tasuda käibemaks ja tollimaksuga maksustatavate kaupade korral ka tollimaks.

Kolmanda riigi eraisiku poolt eraisikule saadetava mittekaubandusliku kaubasaadetise maksuvabastuse piirväärtus on endiselt 704 krooni (45 eurot). Seega, kui mittekaubandusliku kaubasaadetise väärtus ületab 704 krooni (45 eurot), tuleb esitada kaubasaadetise kohta tollideklaratsioon ja tasuda käibemaks ning tollimaksuga maksustatavate kaupade korral ka tollimaks.

KMS-i § 17 muudatuste kohta loe lähemalt: „Käibemaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadusest" Riigikogu kodulehelt (551 SE).

Kuni 31. detsembrini 2009 kehtib käibemaksuvabastuse piirväärtus 2347 krooni.

 

Muutus Muuga teeninduskoha kood

02.11.2009

Alates 2. novembrist 2009 ei ole enam kasutusel Muuga teeninduskoha kood EE1240EE. Selle asemel on kasutusel kood EE1210EE.
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

 

Maksu- ja Tolliameti tollikontroll hoidis ära 83,5 miljoni kroonise kahju tekkimise

28.10.2009

Maksu- ja Tolliamet (MTA) hoidis 2009. aasta üheksa kuu jooksul tollikontrolli tegevusega kokku ära ligi 83,5 miljoni krooni suuruse kahju tekkimise riigile, kokku avastati muu hulgas tollikontrolli tulemusel ligi 6,7 miljonit salasigaretti ja peeti kinni üle 13 500 liitri alkoholi (teisendatuna absoluutalkoholiks).

Sigarettide ja alkoholi salakaubaveo peamiseks mooduseks piiril on endiselt keskmiste (kuni 20 000 tk) koguste peitmine sõidukite konstruktsioonidesse.

Maksu- ja Tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Järg ütles, et 1. juulil rakendunud maksuvabalt sissetoodavate sigarettide piirang on kaasa toonud reisijate arvu vähenemise umbes 20 protsendi ulatuses, aga ka sigarettide peitmise uued viisid. "Sigarette peidetakse riietesse, toiduainete karpidesse, toiduainete (leiva, tortide) või kodutehnika sisse", lisas Järg.

Tollikontroll avastas üheksa kuuga 2376 rikkumist keeldude ja piirangute vallas, millest suurema osa moodustasid toote nõuetele mittevastavuse juhtumid ning keelatud ravimite avastamine. Sellega on tollikontroll ületanud juba 2008. aasta (2314 juhtumit) tulemuse.

Tollikontrolli üksused avastasid 9 kuuga kokku ca 37 kg erinevaid narkootilisi aineid. III kvartali üks suuremaid juhtumeid leidis aset Tallinna Lennujaamas, kus avastati 18 kg khatitaime lehti.

Lisaks avastati 59 korral tanklatest mittekvaliteetse kütuse müük. Maanteedel tuvastasid tolli liikuvad kontrollrühmad 514 rikkumist, mille hulgas kõige arvukamad olid erimärgistatud kütuse kasutamise juhtumid.

Maksu- ja Tolliamet avastas 2009. aasta 9 kuuga kokku ligi 7,7 miljonit sigaretti, 22 100 liitrit alkoholi ning üle 50 kg narkootilisi aineid koos lähteainetega.

Detailsemat infot Maksu- ja Tolliameti 9 kuu tollikontrolli tulemuste kohta leiab siit.

 

Tollikontrolli 2009. aasta 9 kuu tulemused

28.10.2009

Maksu- ja Tolliamet (MTA) hoidis 2009. aasta 9 kuu jooksul tollikontrolli tegevusega kokku ära ligi 83,5 miljoni krooni suuruse kahju tekkimise riigile, kokku avastati muu hulgas tollikontrolli tulemusel ligi 6,7 miljonit salasigaretti ja peeti kinni üle 13 500 liitri alkoholi (teisendatuna absoluutalkoholiks).

Sigarettide ja alkoholi salakaubaveo peamiseks mooduseks piiril on endiselt keskmiste koguste peitmine sõidukite konstruktsioonidesse. Näiteks topeltpõhjade, -seinte ja -lagede ning -kütusepaakide ehitamine. Välja saab siin tuua juhtumi augustist, kus sõiduauto topeltpõhjast avastati Narva tollipunktis kokku 26 000 sigaretti ja samast kuust juhtumi Luhamaalt, kus sõiduki salongi seintest leiti 24 280 sigaretti.

2009. aasta III kvartalis leiti sõidukite konstruktsioonidest ka suuremaid koguseid sigarette. Näiteks juhtum juulikuust, kus Narva tollipunktis avastati mikrobussi pagasiruumist peidik, milles oli 150 000 sigaretti.

1. juulil rakendunud maksuvabalt sissetoodavate sigarettide piirang on kaasa toonud reisijate arvu vähenemise umbes 20% ulatuses, aga ka sigarettide peitmise uued viisid. Sigarette peidetakse riietesse, toiduainete karpidesse, toiduainete (leiva, tortide) või kodutehnika sisse. Nendel juhtudel jääb ühe korraga avastatav sigarettide arv umbes 1000–1500 juurde.

Tollikontroll avastas üheksa kuuga 2376 rikkumist keeldude ja piirangute vallas, millest suurema osa moodustasid toote nõuetele mittevastavuse juhtumid ning keelatud ravimite avastamine. Sellega on tollikontroll ületanud juba 2008. aasta (2314 juhtumit) tulemuse. Ülekaalus on siin erinevad juhtumid posti teel tellitavate kaupadega või reisijate poolt kaasa toodud esemetega. Ebameeldivuste vältimiseks tuleks tutvuda enne reisile minekut reisija tollieeskirjadega kas MTA kodulehel või  helistades infotelefonil 880 0814.

Kokku peeti 9 kuuga kinni ca 37 kg erinevaid narkootilisi aineid ning narkootilisi ja psühhotroopseid aineid sisaldavaid ravimeid, samuti narkootiliste ainete lähteaineid. Peamiselt leiti ravimeid Eestist Soome suunduvatelt reisijatelt ja Venemaalt Eestisse saabuvatelt reisijatelt. Mitmed väiksemad juhtumid narkootiliste ainetega avastati lennu- ja laevareisijatelt, aga III kvartalis oli ka suurem juhtum, kus Tallinna Lennujaamas avastati 18 kg khatitaime lehti.

 Intellektuaalset omandit rikkuvat kaupa avastati kokku 69 278 ühikut. Peamiselt oli tegemist jalatsite ja riidekaubaga, aga ka näiteks kommide ja lõhnaõlidega. Suurema juhtumina III kvartalist saab välja tuua Tallinnas tollilaost avastatud kokku üle 9300 riidekauba eseme võltsingu juhtumi.

 Lisaks on tollikontrolli tulemusena avastatud deklareerimata sularaha, relvi (sh teleskoopnuiasid, elektrišokiaparaate), relvade osi ja laskemoona. III kvartal oli silmapaistev relvade avastamise poolest – idapiiri tollipunktides ning Tallinna lennujaamas ja sadamas avastati erinevatelt isikutelt kokku 8 kasteeti, 4 nuga ja 4 teleskoopnuia. Idapiiri tollipunktidesse Venemaalt saabuvad autod kasutavad tihti antiradareid. Selliseid juhtumeid avastati 10.

Tolli liikuvad kontrollrühmad viisid üheksa kuuga maanteedel läbi 12 089 kontrolli, mille puhul avastati rikkumisi 514 juhul. Rikkumiste mahult moodustavad suurima osa erimärgistatud kütuse ebaseadusliku kasutamise juhtumid, kuid tervikuna on erimärgistatud kütuse kasutamise tase madal – 4,3 protsenti. Olulisemad maanteekontrollis läbiviidud tegevused olid seotud aktsiisikaupadega (kütusega).  Maanteedel viidi läbi mitmeid operatsioone Lätist saabuvate aktsiisikaupade kontrolli eesmärgil. Peale kütuse sisemaa aktsiisiladudesse jõudmise kontrolli, avastati Lääne ning Lõuna maksu- ja tollikeskuste liikuvate rühmade poolt maanteedel ka mitu juhtumit, kus sisse toodi maksuvaba kütusena õli, mis kontrolli käigus osutus aktsiisimaksuga maksustatavaks.

 Kütusetanklaid kontrolliti 9 kuuga kokku 570 korral ja mittekvaliteetse kütuse müük avastati 59 juhul. Sarnaselt 2008. aastaga on tanklakontrollis avastatud rikkumiste tase ca 11-12% juures. Samas on tollikontroll objektivalikus lähtunud riskianalüüsist ja selle järgi saab ütelda, et ebakvaliteetse kütuse müük toimub peamiselt väiksemates tanklates.

 Tollikontrolli liikuvad üksused viisid läbi ka mitmeid operatsioone aktsiisikaupade illegaalsete käitlejate avastamiseks. Iseloomulik juhtum leidis aset Ida maksu- ja tollikeskuse piirkonnas juulikuus, kus tabati teolt ühes garaažiboksis kütuse tankimine. Tabamise hetkel oli garaažis kokku 170 liitrit kütust.

 Sagenenud on juhtumid, kus avastatakse lubatust suuremaid koguseid sigarette saadetistes, mis on mõeldud edastamiseks teistesse liikmesriikidesse (Suurbritanniasse, Belgia Kuningriiki, Skandinaaviamaadesse). Näiteks avastati augustis Tallinna sadama D-terminalis sõiduki salongist kokku 125 800 sigaretti. Kontrolli ajal üritas rikkuja põgeneda, kuid peeti tolli ja politsei üksuste koostöös kiirelt kinni.

Maksu- ja Tolliamet avastas 2009. aasta 9 kuuga kokku ligi 7,7 miljonit sigaretti, 22 100 liitrit alkoholi ning üle 50 kg narkootilisi aineid koos lähteainetega.

 

Euroopa ja Aasia tollijuhid kinnitasid kaubanduse hõlbustamise tegevuskava

20.10.2009

Äsjatoimunud Euroopa ja Aasia tolliametite juhtide kaheksandal kohtumisel käsitleti kaubanduse hõlbustamise ja tarneahela kindluse, võltsingute ja kaubanduspettuste vastu võitlemise ning intellektuaalomandiõigustega seotud teemasid. Kohtumisel kinnitati tollivaldkonna kaubanduse hõlbustamise tegevuskava aastateks 2010-2012, milles on määratletud Aasia ja Euroopa riikide tollialase koostöö konkreetsed ülesanded ja tulevikusuunad.

„Eesti kui väikese ja avatud majanduse ning geograafiliselt kaupade liikumisteele jääva riigi jaoks on arengu seisukohalt kindlasti väga oluline igasugune kaubavoogude teenindamise lihtsustamine ning selleks on rahvusvaheline koostöö Maailma Tolliorganisatsiooni vahendusel ning Aasia ja Euroopa dialoogi raames meile äärmiselt vajalik,” ütles kohtumiselt naasnud Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enriko Aav. „Kui Euroopas on tolliprotseduurid läbi ühiste tollireeglite juba ühtlustatud, siis heade logistiliste lahenduste leidmiseks kaupade liikumisel maailma eri osade vahel on sellistel kohtumistel suur kaal."

Kohtumisel võeti vastu Heraklioni deklaratsioon, millega Aasia ja Euroopa tollijuhid väljendavad oma head tahet tihendada tollialast koostööd ja laiendada tolli rolli keskkonna ja ühiskonna kaitsmisel. Deklaratsiooni kohaselt keskenduvad ASEMi liikmesriigid aastatel 2010-2011 kaubanduse hõlbustamisele ja tarneahela kindluse suurendamisele, võitlusele intellektuaalomandiõiguste rikkumistega, ühiskonna ja keskkonna kaitsmisele ning pööravad selle juures suuremat tähelepanu ettevõtete kaasamisele.

ASEMi (Aasia ja Euroopa kohtumine) dialoogi raames 15.-16. oktoobrini Kreetal toimunud kaheksandal tollialasel kohtumisel osalesid 45 Aasia ja Euroopa riigi tollijuhid ning Maailma Tolliorganisatsiooni (WCO) ja Euroopa komisjoni esindajad.

 

Maksu- ja Tolliamet avastas septembris piirikontrolli käigus 514 rikkumist

14.10.2009

Maksu- ja Tolliameti tollikontrolli üksused viisid 2009. aasta septembrikuu jooksul Eesti piiridel läbi 1642 kontrolli, millest 514 olid tulemuslikud. Maanteedel viidi kokku läbi 1474 kontrolli, mille käigus avastati 95 rikkumist. Kontrolliti ka 61 kütusekäitlejat (bensiinijaama), ebakvaliteetset kütust avastati 3 juhul, ning erinevaid alkoholi- ja tubakakäitlejaid kokku 30 korral, millest tulemuslikud olid 4. Kinni peeti kuu jooksul 735 000 sigaretti ja ligi 46 000liitrit kütust. Intellektuaalset omandit rikkuvat kaupa avastati kokku 818 ühikut ning peeti kinni väiksemas koguses narkootilisi aineid.

Juhtumeid:

1. septembril leiti Tallinna lennujaamas ühelt reisijalt kotike, milles oli 4,3 grammi rohelist puru, mis reageeris kanepi kiirtestile. Isik anti üle MTA uurimisosakonna töötajatele.

1. septembril avastati Tallinna reisisadamas tollikontrolli käigus ühe reisija valdusest ca 2 grammi marihuaanat. Reisija koos narkootilise ainega anti üle MTA uurimisosakonna ametnikele.

Samal päeval tunnistas samas üks reisija narkokoera markeeringu peale, et tal on kaasas kanepit ja võttis rahakotist ise 1,5 grammi ainet välja. Reisija koos ainega anti samuti üle uurimisosakonnale.

2. septembril avastati Tallinna sadamas reisilaevale suunduva auto kontrollimisel 19 800 vene maksumärkidega ja 53 600 tax free tunnustega sigaretti. Kokku 73 400 sigaretti peeti kinni.

3. septembril saabus Vene Föderatsioonist Narva tollipunkti kaudu Eestisse sõiduauto, mille juht deklareeris suuliselt 40 sigaretti. Täiendaval kontrollimisel avastati sõiduki kütusepaagist kahes kilekotis 7800 Venemaa maksumärkidega sigaretti. Sigaretid peeti kinni ning alustati väärteomenetlus.

5. septembril saabus Narva tollipunkti kaudu Venemaalt Eestisse sõiduauto, mille pagasiruumist avastati kontrollimisel optilise öösihiku tühi karp. Juhi isiklike asjade seest leiti seejärel ka optilise öösihiku täiskomplekt. Kodanik väitis, et soovib seda kasutada oma maja kaitseks. Kuna optiline öösihik on tsiviilkäibes keelatud, peeti kaup kinni.

5. septembril sisenes Luhamaa tollipunkti Venemaalt sõiduauto, mille läbivaatuse käigus tuvastati, et sõidukil on kaks kütusepaaki. Esimene neist asus eespool piki autot vasakul pool küljel ja teine paak asus sõiduki tagaosas. Esimene paak oli täidetud diislikütusega, mida kasutati sõiduki mootori tööks. Tagumine paak oli aga täitetud bensiiniga, mis ei olnud ühenduses sõiduki küttesüsteemiga. Väljapumpamise käigus saadi bensiini koguseks 250 liitrit.

8. septembril kontrolliti Tallinna Vanasadama A-terminalis ühe lahkuva Soome kodaniku pagasit ning reisijaga kaasas olnud mängukaru läbivalgustamisel avastati sellest teleskoopnui. Isik koos teleskoopnuiaga anti üle politseile.

10. septembril saabus Narva tollipunkti kaudu Venemaalt Eestisse mööda jalakäijate liiklusriba kodanik, kes suuliselt deklareeris lubatud 40 sigaretti. Reisija ja tema pagasi läbivaatusel avastati lisaks deklareeritule veel 1037 Venemaa maksumärkidega sigaretti, mis olid peidetud isiku ülariiete alla, spetsiaalselt sigarettide ületoomiseks õmmeldud vesti taskutesse. Isikule vormistati väärteoprotokoll.

7. septembril kontrolliti tolliterminalis Hiinast saabunud kullersaadetist, kuhu saabus kullersaadetis Hiinast, mille sisuks oli deklareeritud aniisiõli näidis. Tegelikult sisaldas saadetis kaitsealuse tuuralise marja koguses ~120–150 g. Saadetis peeti kinni.

11. septembril saabus Venemaalt Koidula tollipunkti sõiduauto, mille pagasiruumist avastati tollikontrolli käigus tääknuga, viskenuga ja nuga terapikkusega 42 cm. Terariistad peeti kinni.

14. septembril saabus Vene Föderatsioonist Koidula tollipunkti sõiduk, milles olid Venemaalt soetatud ehitusmaterjalid ja reisijate isiklikud asjad. Soetatud kauba rahaline väärtus ja kogus vastas kehtivatele nõuetele. Kuid kontrolli käigus avastati ka juhi ukse küljetaskust antiradar. Vastavalt kehtivale liikluseeskirjale ei tohi sõidukis olla seadmeid, mis võimaldavad avastada liiklusjärelevalve kiirusemõõteseadet või häirida selle tööd. Seade peeti asjaolude selgitamiseks kinni.

14. septembril avastati Luhamaal kontrolli käigus ühe reisija isiklike asjade vahelt peidetuna lisaks lubatud sigarettide kogusele veel 720 deklareerimata sigaretti ning vastava ametkonna loata kaup – kumminui.

15. septebril kontrolliti Tallinnas ühes laos Soome saadetavat kaupa, milleks pidi olema 18 kasti kilekotte. Kastide avamisel selgus, et kaubaks oli 144 000 Vene maksumärkidega sigaretti. Kaup võeti tollijärelevalve alla.

18. septembril avastati Tallinna Reisisadamas ühe reisija kontrollimisel 33 tabletti eriluba nõudvat ravimit. Isik koos ravimitega anti üle MTA uurimisosakonnale.

26. septembril avastati Tallinna Lennujaamas ühe Londonist saabunud reisija pagasi kontrollimisel sellest rohelisi taimi. Tegemist oli narkootiliste taimede – khatiga, mida oli pagasis kokku 11 kilogrammi. Taimed peeti kinni ja isik anti üle MTA uurimisosakonnale.

26. septembril sisenes Venemaalt Eestisse läbi Narva tollipunkti jalakäijate terminali mees, kes deklareeris 40 sigaretti ja 1,5 liitrit õlut. Riskide hindamise tulemusel suunati isik edasi kontrollruumi, kus ta võttis ära kehale peidetud riidest õmmeldud sigarettide hoidmise vöö. Vöö peale olid õmmeldud taskud sigarettide hoidmiseks. Kokku oli särgi alla peidetud 296 sigaretti.

30. septembril saabus Narva tollipunkti kaudu Venemaalt Eestisse isik, kes deklareeris 40 sigaretti, kolm torti ning isiklikke asju. Tollikontrolli käigus avastati temaga kaasas olevate tortide seest, mis olid tehtud kummist 1160 sigaretti, millel olid Venemaa maksumärgid. Deklareerimata sigaretid ja tordimaketid peeti kinni ning alustati väärteomenetlus.

 

Maksu- ja Tolliamet avastas piirikontrolli käigus augustis 497 rikkumist

10.09.2009

2009. aasta augusti jooksul viisid Maksu- ja Tolliameti tollikontrolli üksused Eesti piiridel läbi 1708 kontrolli, millest 497 olid tulemuslikud. Maanteedel viidi kokku läbi 1423 kontrolli, mille käigus avastati 81 rikkumist. Kontrolliti ka 68 kütusekäitlejat (bensiinijaama), ebakvaliteetset kütust avastati 4 juhul, ning erinevaid alkoholi- ja tubakakäitlejaid kokku 49 korral, millest tulemuslikud olid 10. Kinni peeti kuu jooksul 827 tuhat sigaretti ja ligi 120 tuhat liitrit kütust. Narkootilisi aineid avastati 1045 grammi ja intellektuaalset omandit rikkuvat kaupa 7979 tükki.

Juhtumeid:

1. augustil avastati Tallinna reisisadamas kolme Rootsi suunduva reisija pagasist Venemaa maksumärkidega sigarette. Ühel isikul oli kaasas 9380, teisel 9980 ja kolmandal 9860 sigaretti. Sigaretid peeti kinni ja isikute suhtes alustati väärteomenetlus.

2. augustil avastati Tallinna reisisadamas Soome suunduva reisija pagasist tollikontrolli käigus teleskoopnui, mis kuulub tsiviilkäibes keelatud külmrelvade hulka. Isik koos keelatud relvaga anti menetlustoiminguteks üle politseile.

3. augustil suundus Tallinna reisisadamas sõiduauto, millele sooviti läbi viia tolliläbivaatus. Reisija eiras tolliametnike seaduslikke korraldusi ja põgenes autoga sadama territooriumilt, eirates sadama liikluskorraldust ning seades ohtu nii tolliametnikud kui laevale suunduvad reisijad. Koostöös politseiga õnnestus potentsiaalne õigusrikkuja siiski tabada ja sadamasse tagasi konvoeerida. Sõiduki läbivaatuse käigus leiti auto pagasiruumist ja salongis asunud spordikottidest kokku 125 800 Venemaa maksumärkidega sigaretti. Sigaretid peeti kinni ja isiku suhtes alustati väärteomenetlus.

5. augustil saabus Narva tollipunkti kaudu Eestisse väikebuss, mille juht deklareeris suuliselt lubatud koguses sigarette ja alkoholi. Tolliläbivaatuse käigus avastati vasakpoolsete seinavoodrite tagant lisaks veel 10 200 Venemaa maksumärkidega sigaretti. Alustati väärtoemenetlus.

6. augustil sisenes Luhamaa piiritollipunkti kaudu Venemaalt veoauto, mille salongi seinte vahelt leiti kontrolli käigus 24 280 Venemaa maksumärkidega sigaretti. Sigaretid peeti kinni. Juhi suhtes on alustatud väärteomenetlus kahes episoodis, kuna sama isik on toime pannud rikkumise ka 8. mail, mil avastati 26 000 Venemaa maksumärkidega sigaretti peidetuna veoki laepolstri vahele.

7. augustil avastati Tallinna reisisadamas kahelt Rootsi suunduvalt Eesti kodanikult nende isiklike asjade tolliläbivaatuse käigus Venemaa maksumärkidega sigarette. Ühel isikul oli kaasas 17 200 ja teisel 18 000 sigaretti. Sigaretid peeti kinni ja isikute suhtes alustati väärteomenetlus.

7. augustil sisenes Venemaalt Eestisse sõiduauto, mille juht ja kaasreisija deklareerisid 40 sigaretti. Sõiduki läbivaatuse käigus avastati neljast rattast kokku 29 660 sigaretti. Sigaretid peeti kinni, isikute suhtes alustati väärtoemenetlus.

13. augustil saabus läbi Koidula tollipunkti jalgsi Eestisse kodanik, kelle isiklike asjade hulgast leiti tollikontrolli käigus lisaks lubatud ravimite kogusele veel 5 jaemüügipakendit ravimpreparaati Metronidazol ning 1 jaemüügipakend psühhotroopset ravimpreparaati Fenazepam. Kuna esitada ei olnud arsti teatist ravimite vajaduse kohta või retsepti koopiat, peeti ravimid kinni.

14. augustil sisenes Koidula tollipunkti kaudu veoauto, mille täiendaval kontrollimisel avastati, et veoki vasakpoolne kütusepaak ei ole ühendatud küttesüsteemiga. Väljapumpamise teel saadi paagist kätte 213 liitrit deklareerimata diislikütust. Tuvastati tollieeskirjade rikkumine. Alustati väärteomenetlus.

25. augustil leiti Luhamaa tollipunktis Venemaalt saabunud sõiduauto kontrollimisel 10-kilose suhkrukoti seest 200 sigaretti ja rattakoopa ning vaheseina vahelt 100 Venemaa maksumärkidega sigaretti. Koostati väärteoprotokoll.

30. augustil avastati Tallinna reisisadamas Rootsi suunduvalt Eesti kodanikult tema isiklike asjade tolliläbivaatuse käigus kokku 39 960 Venemaa maksumärkidega sigaretti. Sigaretid peeti kinni ja isiku suhtes alustati väärteomenetlus.

 

Maksu- ja Tolliamet avastas piirikontrolli käigus juulis 461 rikkumist

14.08.2009

Maksu- ja Tolliameti ametnikud teostasid juulis 1657 piiriläbivaatust ja avastasid 461 rikkumist. Tollikontrolli tulemusena peeti kinni 579 tuhat salasigaretti ja 46 liitrit salaalkoholi (teisendatuna absoluutalkoholiks).

Tollikontroll avastas juulikuuga ka 235 rikkumist keeldude ja piirangute vallas, millest suurema osa moodustasid toote nõuetele mittevastavuse juhtumid ning ravimite avastamine. Kokku peeti kinni ligi 225 g erinevaid narkootilisi aineid ning narkootilisi ja psühhotroopseid aineid sisaldavaid ravimeid. Lisaks on tollikontrolli tulemusena avastatud deklareerimata sularaha ja relvi (sh kasteedid). Intellektuaalset omandit rikkuvat kaupa avastati 2073 kaubaühikut.

Tolli liikuvad kontrollrühmad viisid juulis maanteedel läbi 1125 kontrolli, mille puhul avastati rikkumisi 42 juhul. Kontrollitud 66 tanklast avastati mittekvaliteetse kütuse müük 7 juhul.

Suuremad juhtumid

20. juulil avastas tollikontroll Tallinna reisisadamas laevale suunduva mehe jope rinnataskust sigaretipaki, milles oli lisaks kahele sigaretile üheksa väikest fooliumpakikest valge pulbriga. Ekspertiisiks esitatud valge pulbriline aine massiga kokku 0,23 g sisaldas 11% ehk 0,026 g fentanüüli (rahvakeeles "valge hiinlane"). Kuna tegemist on heroiinist sadu kordi kangema narkootikumiga, siis loetakse fentanüüli suureks koguseks juba 0,002 g.
Tegemist on esimese astme kuriteoga, mille toimepanemise eest näeb karistusseadustik ette 1-10 aastase vangistuse.

31. juulil suundus Soome kodanik reisisadama D-terminali kaudu laevale. Tollikontrolli käigus leiti reisija jope taskust 56 tabletti ravimit Xanax ja 40 tabletti ravimit Stilnox, kokku 96 tabletti. Isikul puudus ravimite kohta Schengeni konventsiooni artiklile 75 vastav tunnistus, seega oli ravimite üle piiri toimetamine ebaseaduslik. Juhtumi osas on alustatud kriminaalmenetlus.

Koidula tollipunkti sisenes 17. juulil Venemaalt sõiduauto, millel oli slepis teine sõiduk. Sõiduki kütusepaagist ja küljekarpidest avastati kokku 8140 Vene maksumärgiga sigaretti. Lisaks leiti 2020 sigaretti ühest auto all olevast rehvist. Slepis olnud sõiduki pagasiruumis ja salongis olnud kahe rehvi läbivalgustamisel leiti samuti peidetud sigarette. Seejärel kontrolliti ka auto all olnud rehve, kust avastati veel 10 180 sigaretti. Kokku oli kahte sõidukisse peidetud 20 340 sigaretti. (Pikemat pressiteadet sel teemal saab lugeda siit: http://www.emta.ee/maksu-ja-tolliamet-avastas-auto-rehvidest-seni-suurim...)

Suurim sularaha kogus avastati 23. juulil Narva tollipunktis, kus jalakäijate terminali kaudu sisenes kolm Eestis elavat isikut. Küsitlemise ja kontrollimise käigus selgus, et neil on kaasas suurel hulgal sularaha. Kokku 19 000 eurot, 21 920 vene rubla ja 600 USA dollarit deklareeriti suuliselt, kuid tõendeid raha päritolu kohta neil esitada polnud. Isikud väitsid, et raha on saadud Venemaalt sugulaste käest.

 

Tollikontrolli 2009. aasta I poolaasta tulemused

22.07.2009

Maksu- ja Tolliamet hoidis 2009. aasta esimese poolaasta jooksul tollikontrolli tegevusega kokku ära ligi 63,5 miljoni krooni suuruse kahju tekkimise riigile, kokku avastati muu hulgas tollikontrolli tulemusel ligi 4,59 miljonit salasigaretti ja peeti kinni üle 13 tuhande liitrit alkoholi (teisendatuna absoluutalkoholiks).

Sigarettide ja alkoholi salakaubaveo peamiseks mooduseks piiril on keskmiste koguste peitmine sõidukite konstruktsioonidesse. Näiteks topeltpõhjade, -seinte ja -lagede ning -kütusepaakide ehitamine. Iseloomulik juhtum oli Koidula tollipunktis, kus sõiduki ümberehitatud gaasiseadmest leiti kokku 9310 sigaretti. Samuti tuuakse väiksemaid koguseid peidetuna spetsiaalselt salakaubaveoks kohandatud üleriietesse, toiduainekarpidesse jm.

Tollikontroll avastas kuue kuuga 1616 rikkumist keeldude ja piirangute vallas, millest suurema osa moodustasid toote nõuetele mittevastavuse juhtumid ning keelatud ravimid.
Kuna alanud on ettevõtete ja asutuste puhkuste periood, pöörab MTA reisijate tähelepanu sellele, et reisidel soetatud eksootiliste suveniiride puhul võib tegemist olla Eestis (Euroopa Liidus) keelatud kaubaga. Ebameeldivuste vältimiseks tuleks enne reisile minekut tutvuda reisija tollieeskirjadega kas ameti kodulehel või helistada infotelefonil 8800814.

I poolaastal peeti kokku kinni ca 25 kg erinevaid narkootilisi aineid ning narkootilisi ja psühhotroopseid aineid sisaldavaid ravimeid, samuti narkootiliste ainete lähteaineid. Peamiselt leiti ravimeid Eestist Soome suunduvatelt reisijatelt ning Venemaalt Eestisse saabuvatelt reisijatelt. Sagenenud on lennureisijatelt väikestes kogustes narkootiliste ainete avastamine. Suurimad juhtumid olid idapiiril. Luhamaa piiripunktis avastati liikuva röntgeniga sõiduauto ümberehitatud kütusepaagist kokku ca 3910 grammi heroiini. Teine suurem juhtum leidis aset Narva piiripunktis, kus sõiduautost leiti liikuva röntgeni ja narkokoerte abil kokku 10 liitrit narkootiliste ainete lähteainet, mis reageeris opiaatide ja amfetamiini kiirtestile.

Tollikontrolli seni suurima juhtumina, mis kuulub ohustatud taime- ja loomaliikidega kauplemise rahvusvahelise konventsiooni (CITES) valdkonda, avastati transiitkauba kontrolli käigus 208 kaslase nahka. Üks nahk koosnes nelja isendi nahast, seega avastati kokku 832 isendit. Vastavalt ekspertiisiaktile on tegu bengali kassi nahkadega. Lisaks avastati I poolaastal Maardus kauba tollikontrolli käigus kaks kasti karusappi sisaldavat kreemi “Zolotoi us” ning Koidula tollipunktis peeti kinni reisijal kaasas olnud 25 apteegikaani.

Intellektuaalset omandit rikkuvat kaupa avastati kokku 58 648 ühikut. Näitena avastati Muuga vabatsoonis transiitkauba kontrollimise käigus 13 716 paari spordijalatseid “Converse”. Kaubamärgi valdajalt saadi kirjalik hinnang, et tegemist on piraattoodanguga.

Lisaks on tollikontrolli tulemusena avastatud deklareerimata sularaha, relvi (sh teleskoopnuiad, elektrišokiaparaadid), relvade osi ja laskemoona, helikopteri Mi-8 detaile.

Tolli liikuvad kontrollrühmad viisid esimesel poolaastal maanteedel läbi 8067 kontrolli, mille puhul avastati rikkumisi 296 juhul. Rikkumiste mahult moodustavad suurima osa erimärgistatud kütuse ebaseadusliku kasutamise juhtumid, kuid tervikuna on erimärgistatud kütuse kasutamise tase madal – 3,7 protsenti. Olulisemad maanteekontrollis avastatud rikkumised on seotud aktsiisikaupadega. Näiteks teostasid tollikontrolli liikuvad rühmad läbiotsimisi ja kontrolle erinevatel turgudel ning kokkuostjate juures, et avastada Venemaa maksumärgiga sigarette, mis tuuakse üle idapiiri maksuvaba koguse piires. Tegevus saab teisel poolaastal uue näo, sest alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (ATKEAS) muudatusega on sigarettide maksuvaba kogus alates 1. juunist 2009 oluliselt madalam – 200 asemel 40 sigaretti.

Kuue kuuga on tolliametnikud kontrollinud kokku 375 tanklat ja avastanud neis mittekvaliteetse kütuse müügi 44 juhul. Sellega peatati ligi 1 109 163 liitri ebakvaliteetse kütuse müük. Sarnaselt 2008. aastaga on tanklakontrollis avastatud rikkumiste tase umbes 12% juures. Samas on tollikontroll objektivalikus lähtunud riskianalüüsist ja selle järgi saab ütelda, et ebakvaliteetse kütuse müük toimub peaasjalikult väiksemates tanklates.

2009. aasta esimesel poolaastal viidi läbi ka operatsioonid Lätist saabuvate kütuseveokite kontrollimiseks eesmärgiga avastada salakütusevedajad ning takistada aktsiisikauba ebaseaduslik käitlemist. MTA jätkab maanteedel kütuseveokite kontrolle.

Sagenenud on juhtumid, kus koostöös logistikafirmadega on avastatud suuremad kogused sigarette saadetistes, mis on mõeldud edastamiseks teistesse liikmeriikidesse (Inglismaa, Belgia) ja sigaretid on peidetud deklareeritud kaupade sisse (nt arvuti korpused jms). Suurima juhtumina avastati õhukonditsioneeride ja õhupuhastite korpuste seest 648 640 Leedu ja Venemaa maksumärkidega sigaretti.

Eraldi väärib märkimist juhtum, kus tollikontrolli käigus leiti Tallinna reisisadamas Leedu registris oleva sõiduauto pakiruumist 5 paadimootorit, mis Rootsi ametivõimude kinnitusel on varastatud. Isik koos auto ja paadimootoritega anti üle Keskkriminaalpolitsei ametnikele.

Maksu- ja Tolliamet avastas 2009 I poolaasta jooksul kokku ligi 4,8 miljonit sigaretti, 21 tuhat liitrit alkoholi ja 48,7 kg narkootilisi aineid ning nende lähteaineid.

 

Alates 1. juulist 2009 ei ole lubatud kasutada deklareerimiseks ENCTS-i ja TIR-süsteemi

02.07.2009

ENCTS ja TIR-süsteem on avatud ainult deklaratsioonide lõpetamiseks volitatud saajatele ja vastavat õigust omavatele tolliametnikele. Kõik enne 1. juulit 2009 (transiidiks vabastamise kuupäev 30. juunil 2009) sisestatud deklaratsioonid tuleb lõpetada, vastavalt kas ENCTS-is või TIR-süsteemis.

Transiidiprotseduuri (k.a TIR-i) alustamiseks on lubatud kasutada ainult uut NCTS-süsteemi.
NCTS-süsteemi tõrgete korral tuleb kasutada asendustoimingut.

 

Alates homsest võib kolmandatest riikidest Eestisse maksuvabalt tuua viis korda vähem sigarette

30.06.2009

Alates 1. juulist 2009 on reisijal väljastpoolt Euroopa Ühenduse (EÜ) territooriumi lubatud maksuvabalt Eestisse tuua kaks pakki ehk 40 sigaretti. Seni oli sama kogus üks plokk, mis sisaldab 200 sigaretti. 

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muudatusega võib vähemalt 18 aasta vanune reisija väljastpoolt EÜ territooriumi Eestisse saabumisel tuua ühe päeva jooksul koos temaga liikuvas pagasis aktsiisivabalt mitteärilisel eesmärgil kuni 40 sigaretti või 100 sigarillot või 50 sigarit või 50 grammi suitsetamistubakat või 50 grammi närimistubakat.

Maksu- ja Tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Järg ütles, et võrreldes eelmise, 2008. aastaga on viimasel ajal tunduvalt suurenenud ebaseaduslik tegevus üle tollipiiri toimetatava aktsiisikauba, sh tubakatoodete osas. „Sigarettide maksuvaba piirmäära langetamine on kantud vajadusest võidelda illegaalse sigaretituruga. Täna pole haruldased juhtumid, kus legaalselt sissetoodud sigaretid muutuvad Eestisiseselt illegaalse turu osaks,” selgitas Järg. „Riigile makstud maksudest saame kasu me kõik - maksud võimaldavad riigil toimida ja kodanikele sotsiaalseid garantiisid," lisas Järg.

Maksuhaldur palub tähele panna, et juhul kui sigarette on enam, kui lubatud kogus ette näeb, tuleb aktsiisikaup kirjalikult deklareerida ja tasuda imporditollimaks, aktsiis ning käibemaks. Üldjuhul pakutakse piiril võimalust lubatud 800 sigaretti kirjalikult deklareerida ja tasuda kõik maksud. Juhul kui kodanik ei soovi makse maksta, on võimalus sigaretid riigi omandisse loovutada, mille kohta koostatakse aktsiisikauba riigi omandisse üleandmise akt.

Maksu- ja Tolliameti analüüsi kohaselt on alkoholi ja tubakatoodete aktsiisivaba koguse sissevedu alates 2008. aasta lõpust oluliselt suurenenud. Piiri ületab iga päev ligi 8000 inimest, kellest ligi 90 protsendil on kaasas maksimaalne lubatud kogus alkoholi ja sigarette. 2009. aasta jaanuaris oli kuine piiriületajate arv võrreldes eelmise aastaga suurenenud ligi 70 protsenti. Tõenäoliselt on nii suur muutus tingitud ka asjaolust, et alates 2008. aasta juulist saavad Venemaa kodanikud, kes omavad nn halli passi, käia Venemaal viisavabalt.

Maksu- ja Tolliamet arvestab piirikontrolli läbiviimiseks vajaliku ressursi kasvuga ning viib läbi vajalikud tegevused rikkumiste arvu kasvuga võitlemiseks.

Arusaamatuste vältimiseks soovitame tutvuda tollieeskirjadega Maksu- ja Tolliameti koduleheküljel www.emta.ee või küsida informatsiooni tolliinfo telefonilt 880 0814 või e-posti aadressilt tolliinfo@emta.ee.

Maksustamist reguleerib alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (ATKEAS). Maksukohustuse tekkimine ja import on sätestatud ATKEAS-e § 10; § 24 lg 201 ning koguselised piirmäärad on toodud ATKEAS-e § 47 ning § 57.

 

1. juulil rakenduvad uued tolli infosüsteemid toovad klientidele muudatusi

29.06.2009

Käesoleva aasta 1. juulil rakendub Euroopa Liidus julgeoleku ja turvalisuse kontrolli põhimõte üle tollipiiri toimetatava kauba suhtes. See toob kaasa uute tollisüsteemide rakendamise ning klientidele vajaduse taotleda uued kasutajaõigused.

Sel päeval jõustuvad Euroopa Liidus täismahus julgeoleku meetmed ning julgeoleku muudatuse rakendussätted, milles on sätestatud julgeoleku ja turvalisuse kontrolli läbiviimise põhimõtted üle tollipiiri toimetatava kauba suhtes.

Selleks, et tagada ühiskonna kaitse asjakohaste riskipõhiste kontrollmeetmete kaudu, rakendatakse Euroopa Liidus impordi kontrollisüsteem (ICS), ekspordi kontrollisüsteem (ECS) ja transiidi andmevahetuse süsteem (NCTS) ning luuakse ettevõtjate registreerimiseks ja identifitseerimiseks tollitoimingute teostamisel ühtne Euroopa Liidu andmebaas EORI (Economic Operators Registration and Identification System).

Uutele süsteemidele üleminekul katkestatakse ajavahemikul 30.06.09 kell 18.00 kuni 1.07.09 kell 12.00 kõikide tolli infosüsteemide töö.

Maksu- ja Tolliamet palub klientidel infosüsteemide uuendamise ajal arvestada tolliteenuse osutamise häirete ja katkestusega ning soovitab võimalusel selleks ajaks tollivormistust nõudvaid kaubavedusid mitte planeerida. Alternatiivina on võimalik kasutada eelpool nimetatud perioodil tollivormistuse läbiviimiseks asendustoiminguid.

Ühtlasi juhib Maksu- ja Tolliamet tolliklientide tähelepanu, et seoses uute süsteemide kasutuselevõtuga toimuvad muudatused ka kasutajaõiguste taotlemisel.

Maksu- ja Tolliamet palub jälgida pidevalt uuenevat kliendiinfot kodulehel www.emta.ee. Asendustoimingute kohta saab informatsiooni tolliinfost ning kodulehelt siit.

 

 Maksu- ja Tolliamet avastas suure koguse narkootilist ainet

28.05.2009

Maksu- ja Tolliameti tollikontrolli üksused avastasid 26. mail Luhamaa piiripunktis suure koguse narkootilist ainet.

Eestisse siseneva sõiduauto kontrollimisel mobiilse röntgenseadmega tuvastati sõiduki kütusepaagis oletatav peidik. Sõiduk suunati täiendavale läbivaatusele, mille käigus avastatigi kütusepaagis asuvast peidikust narkootilist ainet, mis reageeris positiivselt opiaatide kiirtestile.

Narkootiline aine ja selle kogus on täpsustamisel. Isik ja narkootiline aine peeti kinni ning alustati kriminaalmenetlus.

 

Ööpäevaringne transiidi tolliprotseduuri tollivormistus Sillamäe tollipunktis

14.05.2009

Maksu- ja Tolliamet teatab, et alates 18. maist 2009 on Sillamäe tollipunkti vabatsooni pääslas võimalik teostada transiidi tolliprotseduuri tollivormistust ööpäevaringselt. Palume arvestada asjaoluga, et prioriteetseks (esmajärjekorras) jäävad vabatsooni tollivormistused - muud tollivormistused vabatsooni pääslas teostatakse vabatsooni piiriliikluse puudumisel.

 

Tollikontroll hoidis ära 25,8 miljoni kroonise kahju tekkimise riigile

04.05.2009

Maksu- ja Tolliamet hoidis 2009. aasta I kvartalis tollikontrolli tegevusega ära kokku ca 25,8 miljoni krooni suuruse kahju tekkimise riigile. Illegaalse kauba leidmine liigub tõusujoones.

Seadustele mittevastavate sigarettide ja alkoholi avastamised on tänavu esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud. 2008. aasta esimese kolme kuuga avastati ca 960 000 salasigaretti ja ca 330 liitrit salaalkoholi (teisendatuna absoluutalkoholiks). Tänavu 1,4 miljonit salasigaretti ja ca 5300 liitrit salaalkoholi.

Maksu- ja Tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Järgi sõnul on välispiiril peamiseks salakaubaveo artikliks sigaretid. „Hüppeliselt on kasvanud nii-öelda „halli passi” omanike piiriületused ning nende poolt toimepandud tollieeskirjade rikkumiste arv,” räägib Järg. Salakaubaveo peamiseks mooduseks piiril on keskmiselt suurte koguste, 10 000 - 30 000 sigareti, peitmine sõidukite konstruktsioonidesse.

Kokku toimus piiripunktides 2009. aasta kolme kuuga 5243 läbivaatust, mille käigus avastati 1351 rikkumist.

Lisaks tavakontrollile tehti tänavu esimese kolme kuu jooksul liikuvate röntgenseadmete abil piiripunktides kokku 3918 läbivalgustust, millest täiendavale füüsilisele läbivaatamisele suunati 354 veost. Nendest omakorda 85 puhul avastati tollieeskirjade rikkumisi.

Tollikontrolli üksused avastasid kolme kuuga muuhulgas ka 29 narkootiliste ainetega seotud juhtumit. Suuremad neist olid Tallinnas, kus Maksu- ja Tolliameti uurimisüksuste ja politsei koostöös avastati kokku üle 6 kilo amfetamiini ja enam kui 4800 ecstasy tabletti.

Lisaks avastati 29 tanklast mittekvaliteetse kütuse müük. Maanteedel tuvastasid kontrollrühmad 150 rikkumist, mille hulgas kõige arvukamad olid erimärgistatud kütuse kasutamise juhtumid.

Tollikontrolli liikuvad rühmad viisid läbi ja osalesid ka erinevatel turgudel toimunud operatsioonides. Näiteks avastati veebruaris Tallinna Keskturul ca 69 000 sigaretti ja 100 liitrit kanget alkoholi, Pärnu turul 3200 sigaretti ja Jõhvi turul mitme kontrolli käigus kokku ca 11 000 sigaretti.
 

Maksu- ja Tolliamet avastas 2009. aasta kolme kuuga tervikuna uurimisosakonna ja tollikontrolli poolt ca 1,4 miljonit salasigaretti ja 5400 liitrit salaalkoholi. Möödunud aastal avastas Maksu- ja Tolliamet tervikuna ca 6,8 miljonit salasigaretti ja 13 300 liitrit salaalkoholi.

Detailsemat infot Maksu- ja Tolliameti I kvartali tollikontrolli tulemuste kohta leiab siit.

 

Tollikontroll hoidis tänavu I kvartalis ära 25,8 miljoni kroonise kahju tekkimise riigile

04.05.2009

Maksu- ja Tolliamet hoidis 2009. aasta I kvartalis tollikontrolli tegevusega ära kokku ca 25,8 miljoni krooni suuruse kahju tekkimise riigile.

Seadustele mittevastavate sigarettide ja alkoholi avastused on tänavu esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud. 2008. aasta esimese kolme kuuga avastati ca 960 000 salasigaretti ja ca 330 liitrit salaalkoholi (teisendatuna absoluutalkoholiks). Tänavu 1,4 miljonit salasigaretti ja ca 5300 liitrit salaalkoholi.

Välispiiril on peamiseks salakaubaveo artikliks sigaretid. Hüppeliselt on kasvanud nn „halli passi” omanike piiriületused ning nende poolt toimepandud tollieeskirjade rikkumiste arv. Salakaubaveo peamiseks mooduseks piiril on keskmiselt suurte koguste (10 000 - 30 000 sigareti) peitmine sõidukite konstruktsioonidesse. Peidukohtadena kasutatakse kõikvõimalikke tühimikke: seinad, laed, mootor, iluvõred, kõlarikastid jne.

Iseloomulike juhtumitena saab välja tuua näiteks jaanuaris Narvas sõidukist telerikastist avastatud 10 000 sigaretti või veebruaris sõiduauto seintest avastatud 15 660 sigaretti, samuti märtsis Koidula piiripunktis sõiduauto topeltpõhjast avastatud 50 000 sigaretti.

Viimase poole aasta trendiks on lubatud piirkoguses sigarettide kaasatoomine piiriületajate poolt. Täna siseneb Eestisse näiteks Narvast ca 8000 inimest ööpäevas ja peaaegu kõigil neil on kaasas piiriületusel lubatud 200 sigaretti.

Kokku toimus piiripunktides 2009. aasta kolme kuuga 5243 läbivaatust, mille käigus avastati 1351 rikkumist.

Narkootikumid ja antiradarid

Tollikontrolli üksused avastasid kolme kuuga kokku 29 narkootiliste ainetega seotud juhtumit. Suuremad neist olid Tallinnas, kus Maksu- ja Tolliameti uurimisüksuste ja politsei koostöös avastati kokku üle kuue kilo amfetamiini ja enam kui 4800 ecstasy tabletti.

Narkootiliste ainete avastamise juhtumitest peaaegu pooled (13) olid postisaadetistest. Avastatud ainete “valik” on erinev – kanepiseemned, marihuaana, amfetamiin, seened, ecstasy jne.

Suhteliselt sage on ka antiradarite avastamine idapiiri piiripunktides. Kokku avastas piirikontroll vastavat tehnikat seitsmel korral. Juhtumitest informeeriti politseid, kes menetluse üle võttis.

Lisaks tavakontrollile viidi 2009. aasta esimese kolme kuu jooksul liikuvate röntgenseadmete poolt piiripunktides läbi kokku 3918 läbivalgustust, millest täiendavale füüsilisele läbivaatamisele suunati 354 veost. Nendest omakorda 85 puhul avastati tollieeskirjade rikkumisi. Kokku avastati liikuvate röntgenite abil ca 300 000 ebaseaduslikku sigaretti ja ca 1226 liitrit kütust.

Intellektuaalse omandi ning deklaratsioonidega seotud rikkumised

Tollikontroll avastas 2009. aasta I kvartali jooksul kokku 11 019 ühikut intellektuaalset omandit rikkuvat kaupa. Suurema osa nendest moodustavad erinevate kaubamärkidega riided ja ehted. Ka intellektuaalset omandit rikkuvat kaupa on tollikontroll sel aastal avastanud rohkem kui 2008. aastal – eelmise aasta esimese kolme kuuga avastati ca 4000 intellektuaalset omandit rikkuvat eset.

Tollikontrolli ametnikud avastasid tänavu esimese kolme kuuga ka 204 impordi- ja ekspordideklaratsioonidega seotud rikkumist. Enamlevinud on tolli- ja käibemaksu vähemmaksmisele suunatud rikkumised, kus kaup deklareeritakse vale nime, päritolu või väärtuse all. Põhitrendiks olid tolliväärtuse rikkumised sõidukite impordil.

Kokku määrati kaupade impordivormistusega seotud rikkumistel täiendavat maksu ca 1,4 miljonit krooni.

Kontrollid tanklates ja maanteedel

Kolme kuuga kontrollisid tolliametnikud kokku 181 tanklat ja avastasid mittekvaliteetse kütuse müügi 29 juhul. Sellega peatati ca 200 tonni ebakvaliteetse kütuse müük.

Võrreldes 2008. aastaga on ebakvaliteetse kütuse müügi juhtumite arv taas pööranud tõusule. Kui möödunud aastal oli tanklakontrolli tabavus stabiilselt alla 10%, siis tänavu esimeses kvartalis ca 16%.

Tolli liikuvad kontrollrühmad viisid maanteedel läbi 4172 kontrolli ning tuvastasid 150 rikkumist. Kõige arvukamad olid erimärgistatud kütuse kasutamise juhtumid, kuid tervikuna on erimärgistatud kütuse kasutamise tase madal – 3,6%. Samas on aasta algusest märgatav kerge pööre taseme tõusule – eelmisel aastal jäi tulemus reeglina alla 3%. Sellisest avastamise tasemest saab teha järelduse, et tervikuna on erimärgistatud kütuse kasutamise tase sõidukites samas suurusjärgus.

Lisaks avastati maanteekontrolli käigus mitmeid muid rikkumisi. Näitena saab siin tuua Narva-Tallinn maanteel sõiduautost leitud 6000 sigaretti, Viljandi maanteel kinnipeetud 35 200 liitrit vajalike dokumentideta diiselkütust ja Koidula külas avastatud üle 30 000 sigareti.

Kontroll turgudel

Tollikontrolli liikuvad rühmad viisid selle aasta I kvartalis läbi ja osalesid ka erinevatel turgudel toimunud operatsioonides. Näiteks avastati veebruaris Tallinna Keskturul ca 69 000 salasigaretti ja 100 liitrit kanget maksumärgistuseta alkoholi, Pärnu turul 3200 salasigaretti ja Jõhvi turul mitme kontrolli käigus kokku ca 11 000 salasigaretti.

Maksu-  ja Tolliamet avastas 2009. aasta kolme kuuga tervikuna uurimisosakonna ja tollikontrolli poolt ca 1,4 miljonit salasigaretti ja 5400 liitrit salaalkoholi. Möödunud aastal avastas Maksu- ja Tolliamet kokku ca 6,8 miljonit salasigaretti ja 13 300 liitrit salaalkoholi.

 

1. mail muutuvad isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste EL-i toomise piirmäärad

30.04.2009

1. mail 2009. aastal jõustub Euroopa Komisjoni määrus nr 206/2009, mis reguleerib kolmandatest riikidest isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste Euroopa Liitu toomist.

Määruse jõustumisel jääb kolmandatest riikidest Euroopa Liitu sisenevatele reisijatele kehtima keeld kaasa tuua või postiga saata liha- ja piimatooteid. Keeld ei puuduta siiski väikelaste pulbrilisi piimasegusid, lastetoite ja inimeste või lemmikloomade eriotstarbelisi ravitoite kogukaaluga kuni 2 kg. Erand on kehtestatud Horvaatiast, Fääri saartelt, Gröönimaalt ja Islandilt kaasa toodavatele või saadetavatele liha- ja piimatoodetele, mida võib kaasa tuua või saata kuni 10 kg.

Kalatooteid (värsket, kuivatatud, küpsetatud, soolatud või suitsutatud kala, töödeldud krevette, mitteelusaid rannakarpe ja austreid) võib reisija kaasa tuua või saata tingimusel, et värske kala on roogitud ning kalatoodete kaal ei ületa 20 kg inimese kohta. Erand on kehtestatud Fääri saartele ja Islandile, mille osas piiranguid ei kohaldata.

Muid loomseid saadusi (mett, elusaid austreid, rannakarpe ja tigusid) võib kaasa tuua või saata kuni 2 kg inimese kohta. Erand on kehtestatud Horvaatiast, Fääri saartelt, Gröönimaalt või Islandilt saabuvale või saadetavale loomsele saadusele, mida on lubatud kaasa tuua või saata kuni 10 kg. Tuuraliste marja võib ilma CITES-i lubadeta kaasa tuua reisija kohta 125 g (postiga ilma CITES-i lubadeta saatmine on keelatud).

Mitteloomseid toidukaupu on lubatud kolmandatest riikidest kaasa tuua isiklikuks tarbimiseks sobivas koguses.

 

Dimetüülfumaraati sisaldavate toodete turule lubamine alates 1. maist 2009 keelatud

28.04.2009

Vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2009/251/EÜ on dimetüülfumaraati sisaldavate toodete turule lubamine alates 1. maist 2009 keelatud. Mõned tootjad kasutavad dimetüülfumaraati biotsiidina kaitseks hallitusseene eest, mis võib nahkmööblit ja -jalanõusid niiskes kliimas ladustamise ja transportimise ajal kahjustada.

 

Ühisoperatsiooni käigus tabati salasigarettide ja -alkoholi ning illegaalsete ravimite müüjad

06.04.2009

Laupäeval, 4. aprillil viisid Jõhvi politseiosakonna korrakaitsjad koostöös Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskusega Jõhvis läbi ühisoperatsiooni, mille käigus tabati nii salasigarettide ja -alkoholi kui ka Eestis registreerimata ravimite müüjaid.
Ühistegevusse oli kaasatud ka kohaliku omavalitsuse esindaja.

Operatsiooni käigus avastati Jõhvi turul 6040 Eesti maksumärkideta sigaretti, üks liiter salaalkoholi ja 359 pakendit medikamente. Alustati kuus väärteomenetlust: viis tubakaseaduse ja üks karistusseadustiku alusel.

„Enamjaolt tegelevad illegaalse kauba käitlemisega politseile samalaadsete õigusrikkumistega juba varasemast teada-tunda isikud, kes teavad täpselt, millega tegelevad ja riskivad, kuid see ei ole seni mõjutanud neid seaduskuulekalt käituma. Samas aga on Jõhvi turul neidki müüjaid, kes on otsustanud oma igapäevase legaalse tegevuse kõrval paralleelselt käidelda ka illegaalset kaupa," ütles ühisoperatsiooni juhtinud Jõhvi politseiosakonna vanemkonstaabel Annika Elm.

Annika Elmi sõnul hoitakse salakaupa peidetuna legaalse kauba hulgas või siis turu hoiuruumides.

Vanemkonstaabli sõnul jätkab politsei ja MTA sarnast järelvalvet illegaalse kauba ja nende käitlejate avastamiseks ja tabamiseks ka edaspidi.

Maksu- ja Tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Järgi sõnul on koostöö politsei ja MTA üksuste vahel väga hea. „Üksuste vahel toimuvad regulaarsed kohtumised ning kavandatakse ühiseid kontrolle nii maanteedel kui ka illegaalsete aktsiisikaupade käitlejate avastamiseks. Jõhvis toimunud operatsioon on tulemusliku koostöö heaks näiteks," ütles Urmas Järg. Eelmisel aastal viisid kahe ametkonna erinevad üksused kokku läbi 24 erinevat operatsiooni.

Ida Politseiprefektuur ja MTA paluvad isikuil, kel on teavet salasigarettide ja -alkoholi või illegaalsete ravimite müügi või muu
ebaseadusliku tegevuse kohta, helistada politseisse telefonile 110, Ida Politseiprefektuuri vihjetelefonile 337 2345 või MTA
vihjetelefonile 800 4444.

Politseile saab vihjeid saata ka meili teel politsei kodulehelt http://www.politsei.ee/ ning MTA-le aadressil vihje@emta.ee.

 

Algab tolliklientide registreerimine infosüsteemide ECS, ICS ja NCTS piloodiks

26.03.2009

Lugupeetud tolliklient

Maksu- ja Tolliamet teatab, et 4. maist algab uute infosüsteemide — impordi kontrollisüsteemi (ICSi - Import Control System´i), ekspordi kontrollisüsteemi (ECSi - Export Control System´i) ja transiidi andmevahetuse süsteemi (NCTSi - New Customs Transit System´i) pilootprojekt, mis kestab kuni 24. maini.Piloodis osalemiseks registreerimine toimub piirkondlikes maksu- ja tollikeskustes 27. märtsist kuni 17. aprillini.

Kõikidel pilootprojektis osaleda soovivatel ettevõtetel tuleb kirjalik taotlus esitada oma piirkonna maksu- ja tollikeskusele järgmistel e-posti aadressidel:

Taotluses tuleb ära märkida lisaks ettevõtte kontaktandmetele (nimele, registrikoodile, kontaktisiku andmetele) infosüsteemi(de) nimetus(ed), mida soovitakse piloteerida. Juhul kui tolliformaalsusi teostatakse mitmes piirkonnas ja piloteerida soovitakse samuti kõigis neis, palume ka sellest teada anda.

Kõigile piloodis osalevatele klientidele korraldatakse aprillikuu viimasel nädalal piirkondlikes maksu- ja tollikeskustes infosüsteemide kasutamise koolitus.

Maksu- ja Tolliamet palub kõikidelt tolliklientidelt omapoolset panust pilootprojekti edukaks läbiviimiseks ning mõistvat suhtumist, sest antud perioodil tuleb lisaks tavapärastele tolliformaalsustele esitada paralleelselt deklaratsioone ka piloteeritavates infosüsteemides.

 

Teatud monitoridele tollimaks ühepoolselt peatatud

09.03.2009

7. märtsil 2009 avaldati Euroopa Liidu Teatajas nõukogu määrus (EÜ) nr 179/2009, millega ühepoolselt peatati täielikult 31. detsembrini 2010 ühise tollitariifistiku tollimaksud:

1) vedelkristalltehnoloogial põhinevatele mustvalgetele või teistele monokroomsetele monitoridele, mis on varustatud kas DVI- või VGA-sisendiga või mõlemaga ning mille ekraani diagonaal on kuni 77,50 cm (st 30,5 tolli), kuvasuhe 1:1, 4:3, 5:4 või 16:10, resolutsioon suurem kui 1,92 megapikslit ja punktisamm kuni 0,3 mm (TARICi kood 8528 59 10 10);

2) vedelkristalltehnoloogial põhinevatele värvimonitoridele, mille ekraani diagonaal on kuni 55,9 cm (st 22 tolli) ja kuvasuhe 1:1, 4:3, 5:4 või 16:10 (TARICi kood 8528 59 90 40).

Nimetatud monitoridele kohaldatakse ühepoolset tollimaksu peatamist alates 1. jaanuarist 2009. See tähendab, et monitoride puhul, mis on vabasse ringlusse lubatud ajavahemikul 1. jaanuar 2009 kuni 7. märts 2009, võib deklarandi taotlusel tasutud tollimaksu tagasi maksta. Taotlusele tuleb lisada kõik vajalikud dokumendid, mis kinnitavad, et imporditud toode kuulub mainitud TARICi koodi alla.

 

Maksu- ja Tolliamet alustas salaalkoholi vastast kampaaniat

02.03.2009

Maksu- ja Tolliamet alustas koostöös Alkoholitootjate Liiduga kange alkoholi maksumärgi kampaaniat, tuletamaks meelde, et salaalkohol on ohtlik nii inimeste tervisele kui riigile.

MTA ülesandeks on nii korrektse maksumaksmise tagamine, millega tuuakse raha riigikassasse ja luuakse ettevõtjatele võrsed konkurentsitingimused, kui salakaubandusega võitlemine. Eelmisel aastal laekus alkoholi aktsiisi 2,4 miljardit krooni, mis on 3,1% reaalselt riigieelarvesse laekunud omatuludest. Salaalkoholi avastas MTA eelmisel aastal kokku ligi 13 200 liitrit, millega hoiti ära kahju 2,2 miljoni krooni ulatuses.

Kampaaniaga juhitakse tähelepanu sellele, et vaid Eesti maksumärgiga kange alkohol on turvaline. „Ühest küljest liigub illegaalse alkoholi tarbimisel raha riigikassast kuritegeliku maailma kätte. Teisest küljest on illegaalse alkoholi tarbimisel kõrgendatud risk tarbija elule ja tervisele. Mäletatavasti põhjustas mõned aastad tagasi illegaalse alkoholi tarbimine Pärnumaal kümnete inimeste surma,” selgitas MTA tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Järg.

Alates märtsist on kasutusel uus täiustatud turvaelementidega maksumärk, millel on ka paremini loetav number. Maksumärgil oleva numbri järgi on võimalik kontrollida ostetava alkoholi õigsust. Seda on võimalik teha päringuga läbi Maksu- ja Tolliameti kodulehe aadressil www.emta.ee või saates vastavasisulise SMS-teate numbrile 15980. Mõlemal juhul saab maksumärgi numbri sisestamisel vastuseks, kas pudel on tarbimisse lubatud ning lubatu puhul ka alkoholi toote nimetuse, kanguse ja pudeli mahu. Kõikidest ebakõladest palume teavitada Maksu- ja Tolliametit vihjetelefonil +372 800 4444 või e-postiga vihje@emta.ee.

Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enriko Aav kutsub inimesi üles aktiivselt maksumärki kontrollima. „Me oleme sellise teenuse loonud, et inimesed end tarbetult ohtu ei seaks ja saaksid alkoholi ostes veenduda, kas tegu on legaalse tootega,” ütles Aav.

 

Maksu- ja Tolliameti tollikontrolli tulemused 1. jaanuar – 31. jaanuar

27.02.2009

Sigaretid ja alkohol

6. jaanuaril peeti Tallinnas kinni isik, kelle sõiduautost avastati 6400 Venemaa maksumärkidega sigaretti, 80 Venegra tabletti ja 17 Venegra tuubi. Hiljem võttis süü omaks isiku sugulane, kes tunnistas, et pani ise salakauba autosse. Sigaretid peeti kinni ja koostati väärteoprotokoll.

9. jaanuaril sisenes Venemaalt Luhamaa tollipunkti kaudu Eestisse jalakäija, kelle pagasi kontrollimise käigus avastati dokumendimapi vahelt 200 sigaretti. Lisaks leiti reisija soki seest veel 200 sigaretti. Koostati läbivaatusakt ja väärteoprotokoll.

15. jaanuaril saabus Narva tollipunkti kaudu Venemaalt Eestisse jalakäija, kes deklareeris suuliselt 200 sigaretti. Isik suunati täiendavale tollikontrollile, mille käigus avastati lisaks deklareeritule veel 5400 Venemaa maksumärkidega sigaretti. Sigaretid peeti kinni ja vormistati väärteomenetluse protokoll.

16. jaanuaril saabus Narva tollipunkti kaudu Venemaalt Eestisse jalakäija, kes deklareeris suuliselt 200 sigaretti ja 1 liitri viina. Reisija pagasi läbivaatusel avastati kahest spordikotist lisaks deklareeritule veel 5600 Venemaa maksumärkidega sigaretti ja 2 liitrit viina tähisega Duty Free. Sigaretid ja alkohol peeti kinni ning koostati väärteoprotokoll.

20. jaanuaril saabus Narva tollipunkti kaudu Venemaalt Eestisse jalakäija, kes suunati vihjeinfo alusel kontrolli. Reisija deklareeris suuliselt 200 sigaretti. Isiku pagasi läbivaatusel avastati arvutikotist lisaks 2000 deklareerimata Venemaa maksumärkidega sigaretti. Sigaretid peeti kinni ja koostati väärteoprotokoll.

21. jaanuaril avastati Narva tollipunktis Venemaalt Eestisse saabunud sõidukist Ford Econoline 10 000 Venemaa maksumärkidega sigaretti. Sigaretid leiti salongi ülemise kruvitava paneeli tagant. Sigaretid peeti kinni ja koostati väärteoprotokoll.

21. jaanuaril sisenes Venemaalt Eestisse sõiduauto Volkswagen, mille juht deklareeris lubatud koguses sigarette. Täiendava kontrolli ja läbivalgustuse tulemusena avastati lisaks 3280 Venemaa maksumärkidega sigaretti. Sigaretid olid peidetud salongi esitiibadesse ja armatuurlaua alla. Sigaretid peeti kinni, vormistati füüsilise isiku väärteoprotokoll.

21. jaanuaril avastati Narva tollipunktis Venemaalt Eestisse saabunud sõiduauto Honda pagasiruumist külgseinte vahelt 9020 Venemaa maksumärkidega sigaretti. Sigaretid peeti kinni ja koostati väärteoprotokoll.

21. jaanuaril saabus Venemaalt Narva tollipunkti kaudu Eestisse jalakäija, kes deklareeris piiri ületusel 200 sigaretti, 0,5 liitrit viina ja 0,7 liitrit portveini ning kingituse välimusega karbi meeste kingadega. Pagasi läbivaatuse käigus avastati karbist 1400 Venemaa maksumärkide deklareerimata sigaretti. Reisija läbivaatuse käigus avastati lisaks 200 sigaretti. Sigaretid peeti kinni ja koostati väärteoprotokoll.

22. jaanuaril saabus Venemaalt Eestisse sõiduauto, mille juht ei soovinud midagi deklareerida. Täiendava kontrolli ja läbivalgustuse käigus avastati auto esiustesse peidetuna 5600 Venemaa maksumärkidega sigaretti. Sigaretid peeti kinni ja koostati füüsilise isiku väärteoprotokoll.

22. jaanuaril märgati Tallinna Sadamas sõidukit, mille pagasiruumist tõsteti välja alkoholi kartongkaste. Kontrollimisel avastati 70 liitrit kanget alkoholi, millel puudusid Eestis kehtivad alkoholi aktsiisi maksumärgid. Autos viibinud isikud peeti kinni ja ebaseaduslik alkohol konfiskeeriti. Alustati väärteomenetlus.

23. jaanuaril saabus Venemaalt Eestisse sõiduauto Mercedes-Benz, mille juht koos kahe kaasreisijaga deklareeris 600 sigaretti ja 3 liitrit alkoholi. Sõiduki läbivaatusel avastati lisaks deklareeritule veel 3620 Venemaa maksumärkidega sigaretti, mis olid peidetud tagavararatta rehvi sisse. Sigaretid peeti kinni ja koostati väärteoprotokoll.

23. jaanuaril saabus Venemaalt Narva tollipunkti kaudu Eestisse jalakäija, kes deklareeris suuliselt 200 sigaretti ja 0,5 liitrit viina. Tolliläbivaatuse käigus avastati lisaks deklareeritule ülariiete alt veel 1680 Venemaa maksumärkidega sigaretti. Koostati väärteoprotokoll ja reisija läbivaatuse akt.

23. jaanuaril saabus Venemaalt Eestisse jalakäija, kes deklareeris suuliselt 200 sigaretti. Isiku läbivaatuse käigus avastati lisaks deklareeritule veel 1520 Venemaa maksumärkidega sigaretti, mis olid peidetud riiete alla. Vormistati väärteoprotokoll ja reisija läbivaatuse akt.

24. jaanuaril saabus Venemaalt Eestisse jalakäija, kes deklareeris suuliselt 200 sigaretti. Isiku läbivaatuse käigus avastati reisija riiete alt spetsiaalsest vestist 5000 deklareerimata sigaretti. Sigaretid ja vest peeti kinni. Vormistati väärteoprotokoll ja reisija läbivaatuse akt.

25. jaanuaril võeti tolliläbivaatusele Narva tollipunkti jalakäijate terminali ees tollikontrollitsoonis ootav kodanik, kes deklareeris 200 sigaretti. Kontrolli käigus avastati isiku kotist lisaks 3400 deklareerimata sigaretti, mis peeti kinni. Kuna tegemist oli korduva rikkumisega, anti juhtum üle Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonnale kriminaalmenetluse alustamiseks. Koostati reisija läbivaatuse akt.

25. jaanuaril võeti tolliläbivaatusele Narva tollipunkti jalakäijate terminali ees tollikontrollitsoonis ootav kodanik, kes deklareeris 200 sigaretti. Tollikontrolli käigus avastati isiku kotist lisaks 4400 deklareerimata sigaretti, mis peeti kinni. Koostati füüsilise isiku väärteoprotokoll ja reisija läbivaatuse akt.

25. jaanuaril saabus Venemaalt Narva tollipunkti kaudu Eestisse jalakäija, kes deklareeris suuliselt 200 sigaretti. Tolliläbivaatuse käigus avastati lisaks veel 2380 seljakotti ja riiete alla peidetud sigaretti, millel olid Venemaa maksumärgid. Koostati väärteoprotokoll ja reisija läbivaatuse akt.

26. jaanuaril saabus Venemaalt Narva tollipunkti kaudu Eestisse jalakäija, kes deklareeris suuliselt 200 sigaretti. Täiendava tollikontrolli käigus avastati lisaks 1400 Venemaa maksumärkidega deklareerimata sigaretti. Sigaretid peeti kinni ja koostati füüsilise isiku väärteoprotokoll.

26. jaanuaril saabus Venemaalt Narva tollipunkti kaudu Eestisse jalakäija, kes deklareeris suuliselt 200 sigaretti. Tolliläbivaatuse käigus avastati isiku riiete alt lisaks deklareeritule veel 1080 Venemaa maksumärkidega sigaretti. Vormistati väärteoprotokoll, deklareerimata sigaretid peeti kinni.

26. jaanuaril sisenes Venemaalt Koidula tollipunkti kaudu Eestisse sõiduauto Ford Galaxy, mis suunati kontrolli. Tollikontrolli tulemusena leiti auto istme alt olevatest panipaikadest 1600 deklareerimata sigaretti. Koostati läbivaatuse akt ja alustati väärteomenetlus.

27. jaanuaril saabus Venemaalt Narva tollipunkti kaudu Eestisse sõiduauto Ford Scorpio, mille kaasreisija deklareeris 200 sigaretti. Kaasreisija täiendaval läbivaatusel leiti isiku riiete alt lisaks 2280 deklareerimata Venemaa maksumärkidega sigaretti. Deklareerimata sigaretid peeti kinni ja isikule koostati läbivaatuse akt ja väärteoprotokoll.

27. jaanuaril saabus Narva tollitsooni isik, kes deklareeris suuliselt 200 sigaretti. Täiendava kontrolli käigus avastati isiku keha küljes olevast spetsiaalselt õmmeldud vesti taskutest veel 3600 deklareerimata sigaretti. Kuna isikul oli ka varasemaid rikkumisi, siis anti juhtum üle Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonnale kriminaalmenetluse alustamiseks. Vest ja sigaretid peeti asitõenditena kinni.

Kütus

27. jaanuaril teostasid Põhja maksu- ja tollikeskuse liikuvkontrollitalituse ametnikud vedelkütuse järelvalvemenetluse raames tankla tegevuskoha kontrolli Harjumaal. Tanklas müügil olevast väävlivabast diislikütusest võeti proov, mille analüüs näitas, et kütus ei vasta leekpunkti osas kvaliteedinõuetega kehtestatud normile. 2580 liitrit sisaldavale mahutile paigaldati tollitõkend. Tankla omanikule tehti ettekirjutus ja koostati vaatlusprotokoll väärteoasjus.

27. jaanuaril teostasid Põhja maksu- ja tollikeskuse liikuvkontrollitalituse ametnikud vedelkütuse järelvalvemenetluse raames tankla tegevuskoha kontrolli Harjumaal. Tanklas müügil olevast bensiinist 95 võeti proovid. Proovide laboratoorne analüüs näitas, et kütus ei vasta kehtestatud nõuetele oktaanarvu poolest. 28. jaanuaril võeti samast mahutist uued proovid, kuna saabus uus kogus bensiini 95. Need proovid näitasid samuti, et kütus ei vasta kehtestatud nõuetele oktaanarvu poolest. 3700 liitrit sisaldavale mahutile paigaldati tollitõkend. Tankla omanikule tehti ettekirjutus ja koostati vaatlusprotokoll väärteoasjus.

30. jaanuaril avastati, et Harjumaal asuva tankla diislikütuse proov ei vasta nõuetele. 4200 liitri kütuse leekpunkt oli liiga madal. Tankla tõkendati ja omanikule tehti ettekirjutus.

Narkootikumid ja ravimid

2. jaanuaril saabus Venemaalt Eestisse jalakäija, kes suunati täiendavale tolliläbivaatusele. Läbivaatuse käigus avastati reisija kotist kaks pakki tablette Fanazepam, kokku 100 tabletti. Kodanikul puudus arsti poolt väljakirjutatud retsept ja muud tõendavad dokumendid, et tabletid on kasutusel ravimiseks. Ravimid peeti kinni ning juhtum anti üle Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonnale kriminaalmenetluse alustamiseks.

4. jaanuaril avastati Tallinna Sadama D-terminalist tollikoera abil 71 tabletti. Reisija koos tablettidega anti üle Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonnale.

16. jaanuaril leiti Tallinna Reisisadama A-terminalist Soome kodanikust reisija asjade hulgast 66 tabletti psühhotroopseid ravimeid. Reisijal puudus ravimite kohta Schengeni konventsiooni artikli 75 vormi kohane tunnistus. Reisija koos ravimitega anti üle uurimisosakonnale. Koostati läbivaatuse akt.

16. jaanuaril reageeris Tallinna Lennujaama transiiditsoonis narkokoer reisija peale, kelle kinga seest leiti kontrolli käigus 49 valget tabletti. Reisija koos tablettidega anti üle uurimisosakonnale.

17. jaanuaril avastati Tallinna Reisisadama A-terminalist tollikoerte abiga 2,6 grammi kanepit, mis oli peidetud piirivalvekabiini ja selle taga asuva posti vahele. Aine suunati ekspertiisi.

21. jaanuaril leiti Tallinna Reisisadama A-terminalist Soome kodaniku käekotist 62 tabletti psühhotroopseid ravimeid. Reisijal puudus ravimite kohta Schengeni konventsiooni artikli 75 vormi kohane tunnistus. Reisija koos ravimitega anti üle uurimisosakonnale. Koostati läbivaatuse akt.

26. jaanuaril saabus Venemaalt Narva tollipunkti jalakäija, kes suunati tolliläbivaatusele. Kontrolli käigus avastati reisija kosmeetikakotist 6 tühja kasutatud süstalt ja minigripp kott 0,5 grammi amfetamiiniga. Aine peeti kinni ja anti koos reisijaga üle Maksu-ja Tolliameti uurimisosakonnale.

28. jaanuaril reageeris Tallinna Lennujaamas tollikoer Londoni lennukilt saabunud reisijale. Reisija läbivaatusel leiti 5,6 grammi hašišit. Reisija koos ainega anti üle Maksu-ja Tolliameti uurimisosakonnale.

Muu

3. jaanuaril saabus Venemaalt Narva tollipunkti kaudu Eestisse sõiduauto Hyundai, mille läbivaatuse käigus avastati antiradar Cruch 2160. Antiradar asus salongi esiistmete vahel oleva käetoe panipaigas. Koostati veoki läbivaatuse akt. Autojuht ja antiradar anti üle politseile.

10. jaanuaril sisenes Narva tollipunkti kaudu Venemaalt Eestisse sõiduauto Mercedes-Benz. Visuaalse kontrolli käigus avastati sõiduki esiistmete vahelisest panipaigast kaks relva. Relvade ja relvalubade vajaduse täpseks määratlemiseks anti autost leitud relvad ja isikud üle politseile. Täiendava kontrolli käigus avastati autost 100 eelnevalt deklareerimata sigaretti. Koostati kauba riigiomandisse ülekandmise otsus.

13. jaanuaril saabus Venemaalt Narva tollipunkti kaudu Eestisse sõiduauto Nissan Almera, mida juhtis Valgevene kodanik. Sõiduauto salongi visuaalsel vaatlusel avastati antiradar Star 2010. Antiradar koos toiteplokiga peeti tolliläbivaatuse aktiga kinni. Antiradar koos toiteplokiga anti üle politseile.

13. jaanuaril sisenes Venemaalt Luhamaa tollipunkti kaudu Eestisse sõiduauto Audi, mille tollikontrolli käigus avastati sõiduauto salongist kõrvalistuja istme alt 10 padrunit koos padrunihoidikuga. Koostati veoki läbivaatuse akt ja väärteoprotokoll. Laskemoon peeti edasisteks menetlustoiminguteks kinni.

14. jaanuaril sisenes Venemaalt Luhamaa tollipunkti kaudu Eestisse veok, mille salongi läbivaatusel avastati deklareerimata sularaha summas 1 700 000 rubla. Koostati läbivaatuse akt ja väärteoprotokoll.

20. jaanuaril saabus Venemaalt Eestisse sõiduauto Toyota. Auto kontrolli käigus avastati esiklaasile paigaldatud sisselülitatud antiradar Crunch 2110. Antiradar ja autojuht anti üle politseile.

26. jaanuaril informeeris Maksu- ja Tolliamet Strateegilise Kauba Komisjoni, et Muuga vabatsoonis vormistatud TIR-veoga soovitakse Venemaale saata helikopteri MI-8 detaile. Strateegilise Kauba Komisjon andis tagasisidet, et tegemist on strateegilise kaubaga, mis vajab vastavat eriluba. Kaup peeti kinni ja informeeriti Kaitsepolitseiametit.

27. jaanuaril sisenes Venemaalt Luhamaa tollipunkti kaudu Eestisse sõiduauto Chrysler. Tollikontrolli käigus avastati sõiduki salongist vooluvõrku lülitatud ja tööasendis antiradar Star Dreams. Koostati läbivaatuse akt. Antiradar anti üle politseile menetlustoimingute alustamiseks.

27. jaanuaril sisenes Venemaalt Luhamaa tollipunkti kaudu Eestisse veoauto Scania. Tollikontrolli käigus avastati veoki kabiinist antiradar SHO-ME 213. Koostati sõiduki läbivaatuse akt. Antiradar anti üle politseile menetlustoimingute alustamiseks. 

 

Maksu- ja Tolliametis arutati politsei, tolli ja piirivalve koostööd

12.02.2009

Maksu- ja Tolliametis toimus 10. veebruaril politsei, tolli ja piirivalve koostöö teemaline kohtumine, kus osalesid Politseiameti peadirektor Raivo Küüt, Piirivalveameti peadirektor Roland Peets, Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Priit Pastarus ning Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enriko Aav.

Tänavu möödub juba 15 aastat politsei, tolli, piirivalve ja kaitsepolitsei koostöölepingu sõlmimisest, kuid tõsisemalt on koostööd tehtud alates 2001. aastast. Nüüdseks on ametite koostöö Eestis muutunud juba heas mõttes rutiiniks: läbi viiakse ühisoperatsioone, vahetatakse infot, ühiselt kasutatakse kontrollitehnikat ning tehakse vahendite soetamiseks ühishankeid. Koostöö üheks olulisemaks valdkonnaks on kindlasti võitlus organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga.

Konkreetsete koostöönäidetena võib eelmisest aastast esile tuua tavapäraselt tollikontrolli kasutuses oleva liikuva röntgeni kasutamist Murru vanglas ning MTA narkokoerte kaasamist politseireididele ööklubidesse, koolidesse jm, samuti sõidukite kontrollimisse, mille tulemusel on narkootilisi aineid avastatud.

Maksu- ja Tolliameti peadirektori Enriko Aava sõnul on riigile väga tähtis, et erinevad ametkonnad koostööd teeksid. „Rõõm on tõdeda, et oleme oma koostöös jõudnud selle tasemeni, kus üksteist toetatakse, ametkondlikud huvid tahaplaanile jäetakse ja esikohal on riigi huvide eest seismine,” ütles Aav.

Kohtumisel anti üksteisele ülevaade muudatustest ja uuendustest organisatsioonides, arutati selle aasta koostööprioriteete ja räägiti piiriagentuuri arengusuundadest. Samuti oli teemaks EL-i nõuetest ja Schengeni konventsioonist tulenevate süsteemide ning meetmete rakendamine, piiriülene koostöö naaberriikidega ja riikidevaheline infovahetus.

 

Lennujaama teeninduskohas lüheneb nädalavahetustel lahtiolekuaeg

11.02.2009

Alates 1. märtsist 2009 on Lennujaama teeninduskoht aadressil Kesk-Sõjamäe 10a laupäeval ja pühapäeval klientidele avatud kell 9.15 kuni 16.45.

 

Tollikontrolli 2008. aasta ülevaade

30.01.2009

Maksu- ja Tolliamet hoidis 2008. aastal tollikontrolli tegevusega ära kokku ca 160 miljoni krooni suuruse kahju tekkimise riigile. Muu hulgas avastati tollikontrolli tulemusel üle 5,5 miljoni salasigareti ja ca 9500 liitrit salaalkoholi (teisendatuna absoluutalkoholiks).

Sigarettide ja alkoholi salakaubaveo peamiseks mooduseks piiril on endiselt keskmiselt suurte koguste (10 000-30 000 tk) peitmine sõidukite konstruktsioonidesse. Peidukohtadena kasutatakse kõikvõimalikke tühimikke: seinad, laed, mootor, iluvõred, kõlarikastid jne. Iseloomulik juhtum oli Koidula piiripunktis, kus sõiduki ümberehitatud gaasiballoonist leiti 45 liitrit piiritust või siis Narva piiripunktist, kus oktoobrikuus avastati 26 000 sigaretti sõiduki pagasiruumi kõlaritest.

Piirikontrollis oli huvitavamad juhtumid veel Narvas, kus reisivaguni tamburist kivisöe alt leiti 10 400 sigaretti ning juhtum Luhamaalt, kus mehe ja naise kehale peidetuna avastati kokku 2720 sigaretti. 2008 aastal hakkas silma salakauba (peaasjalikult sigarettide) peitmine reisija seljas olevatesse spetsiaalselt ettevalmistatud riietesse või siis toiduainetesse. Näiteks avastati sigarette pükstest, vestidest, mantlitest, vöödest, korsettidest, samuti jogurti ja mahlapakkidest.

Kokku viidi piiripunktides 2008. aastaga läbi 21 284 läbivaatust, mille käigus avastati 3991 rikkumist. Kasvanud on narkootilisi- ja psühhotroopseid aineid sisaldavate ravimite avastamine - kolmandas kvartalis avastati neid 35, neljandas 14 ning aasta kokkuvõttes 121 korral. “Peamiselt avastati ravimeid Eestist Soome suunduvatelt reisijatelt ning Venemaalt Eestisse saabuvatelt reisijatelt,” selgitas tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Järg. Kokku avastati aasta jooksul erinevaid ravimeid 16 166 tabletti ja 1320 milliliitrit. Ravimite avastamise juhtumite arvu tõus 2008. aasta jooksul on tingitud Eesti liitumisest Schengeni õigusruumiga.

Suurimaks avastatud narkootilise aine koguseks piirikontrollis oli Põhja MTK-s Inglismaalt lennukiga Eestisse saabunud reisija pagasi läbivaatusel avastatud ca 16 kg khati. Erakordseks teeb avastuse veel asjaolu, et nimetatud aine avastus oli esmakordne Maksu- ja Tolliameti tegevuspraktikas. Teine juhtum leidis aset Narva piiripunktis, kus tollikontrolli käigus avastati reisija kilekotist tundmatu ainega kilepakend, mis oli pruuni teibiga pakitud. Narkotest reageeris positiivselt amfetamiinile.

III ja IV kvartalis sagenes antiradarite avastamine piiripunktides. Kokku avastas piirikontroll selliseid 15 korral. Juhtumitest informeeriti politseid, kes menetluse üle võttis.

Lisaks tavakontrollile viidi 2008 aasta jooksul liikuvate röntgenseadmete poolt piiripunktides läbi kokku 12 004 läbivalgustust, millest täiendavale füüsilisele läbivaatamisele suunati 914 veost, nendest omakorda 390 puhul avastati tollieeskirjade rikkumisi. Liikuvate röntgenite abil on 2008. aasta jooksul avastatud muuhulgas ca 448 000 sigareti ja ca 10 100 liitrit kütust ning 210 liitrit alkoholi.

Tollikontroll avastas aastaga 2295 keeldude ja piirangute rikkumist, millest suurema osa moodustasid erinevate ravimite avastamised Narva piiril ja postivedudest Tallinnas.

Tollikontroll avastas 2008 aasta jooksul kokku 95 939 ühikut intellektuaalset omandit rikkuvat kaupa. Suurim juhtum on Põhja MTK haldusalast - kokku 12 000 ühikut võltsitud Viagra tablette. Teine huvitavam juhtum oli Narva piiripunktis, kus avastati pagasiruumist 246 CD-plaati filmide ja muusikaga ning samapalju kaaneümbriseid. Võltsitud ravimite vastane võitlemine on intellektuaalse omandi valdkonnas üks olulisemaid ülesandeid - sellele suunavad oma tähelepanu ka Euroopa tollid ja Maailma Tolliorganisastsoon (WCO).

Tollikontrolli ametnikud avastasid 191 impordi- ja ekspordideklaratsioonidega seotud rikkumist. Enamlevinud on tolli- ja käibemaksu vähemmaksmisele suunatud rikkumised, kus kaup deklareeritakse vale nime, päritolu või väärtuse all. Põhitrendiks olid tolliväärtuse rikkumised sõidukite impordil. Kokku määrati kaupade impordivormistusega seotud rikkumistel täiendavat maksu ca 3,3 miljonit krooni.

Aastaga on tolliametnikud kontrollinud kokku 658 tanklat ja avastanud neis mittekvaliteetse kütuse müügi 63 juhul. Sellega peatati ca 2200 tonni ebakvaliteetse kütuse müük. Võrreldes 2007. aastaga on ebakvaliteetse kütuse müük tanklates vähenenud. Kui 2007. ja 2008. aasta alguses oli rikkumiste tase ca 13%, siis nüüd on see ca 10%.

Tolli liikuvad kontrollrühmad viisid maanteedel läbi 16 281 kontrolli, mille käigus avastati rikkumisi 468 juhul. Rikkumiste mahult on suurim erimärgistatud kütuse kasutamise juhtumid, kuid tervikuna on erimärgistatud kütuse kasutamise tase madal - 2,9%. Lisaks avastati maanteekontrolli käigus ka mitmeid aktsiisikaubaga seotud juhtumeid. Näiteks Pärnu-Paide maanteel avastas Lääne MTK liikuvrühm pagasiruumist 10 plastikkanistrit (a 30 liitrit) piirituselõhnalise vedelikuga ning Tallinn-Narva maanteel avastas Ida MTK liikuvrühm 1840 sigaretti, 8 liitrit viina ja ca 500 liitrit bensiini. Põhja MTK piirkonnas avastas tollikontroll Pärnu maanteel ca 2800 liitrit piiritust.

Tollikontrolli liikuvrühmad osalesid ka mitmes operatsioonis erinevatel turgudel. Koostöös MTA uurimisosakonnaga avastati nt Pärnu turult kokku 23 300 sigaretti ning Tartu turult 50 000 sigaretti. Ida MTK haldusalas Vaivaras leiti aktsiisikauba käitlemise kontrollis kokku 28 pudelit puskariga. Tartu turu läheduses avastas Lõuna MTK liikuvrühm kokku 48 000 sigaretti.

Maksu- ja Tolliamet avastas 2008 aastal uurimisosakonna ja tollikontrolli poolt tervikuna ca 6,8 miljonit salasigaretti ja 13 200 liitrit salaalkoholi ning ca 75,4 kg erinevaid narkootilisi aineid.

 

Posti tolliteeninduskoha tööst

19.01.2009

Pallasti 28 asuv Posti tolliteeninduskoht on avatud kuni 30. aprillini 2009.

Maksu- ja Tolliamet on võtnud tolliteenuse pakkumise osas uue lähenemise – alates 1. detsembrist 2008 on Eestis 4 tolliteenust pakkuvat vormistuskeskust. Põhja maksu- ja tollikeskuses sai tolliteenust pakkuvaks kohaks senine Lennujaama teeninduskeskus.

Seoses sellega viiakse Posti teeninduskeskuse tegevused ja ametnikkond üle Lennujaama teeninduskeskusesse. Eesti Posti kaup liigub hiljemalt 30. aprilliks 2009 füüsiliselt läbi Tallinna Lennujaama. 

 

CARIFORUM-EÜ majanduspartnerluslepingu esialgne kohaldamine

08.01.2009

Vastavalt Euroopa Liidu Teatajas L 352/62 avaldatud teatele kohaldatakse CARIFORUM-EÜ majanduspartnerluslepingut ajutiselt 29. detsembrist 2008.

Tegemist on mitmepoolse lepinguga ja selle alusel saavad ka ühenduse päritoluga kaubad tollimaksusoodustusi CARIFORUMi riikidesse (Antigua ja Barbudasse, Bahamale, Barbadosele, Belizesse, Dominicasse, Dominikaani Vabariiki, Grenadasse, Guyanasse, Jamaicasse, Saint Christopher ja Nevisesse, Saint Luciasse, Saint Vincent ja Grenadiinidesse, Surinamesse, Trinidad ja Tobagosse) importimisel. Soodustusi saavad kaubad peavad vastama lepingu protokolli 1 sätetele ja nende päritolu tõenduseks on väljastatud protokollis toodud liikumissertifikaat EUR.1 või arvedeklaratsioon.

 

10.01.2017