Tollivormistuse reeglid San Marino kaudu liikuvale kaubale

San Marino on maailma vanim demokraatlik vabariik. Asub Apenniinide eelmäestikul. Rahaühik euro. San Marino ei ole Euroopa Ühenduse ametlik liige. Teda ümbritseb Itaalia Vabariigi territoorium ning see on ka ainus riik, kellega tal on välispiir.

Euroopa Ühendus (edaspidi EÜ) ja San Marino Vabariik on hõlmatud tolliliidu lepinguga ja vastavalt sellele on neil ühine tolliterritoorium. San Marino ei kuulu EÜ-sse ning kauba eksportimisel või importimisel kasutatakse vastavalt kas EX või IM tollideklaratsiooni liiki.

Tollimakse ega muid kaubanduslikke piiranguid TARIC-süsteemi 1–97 gruppidesse kuuluvale kaubale ei rakendata (välja arvatud kivisüsi ja teras). Tollimaksust vabastamiseks esitatakse kauba ühenduse tollistaatust tõendav dokument: T2SM, T2L, T2L SM või AAD (Reg nr 2719/92).
Lähtuvalt sellest, et San Marino ja EÜ vahel on ühine tolliterritoorium ning seoses Itaalia ja San Marino vahel 31.03.1939. a sõlmitud konventsioonile, moodustab San Marino osa Itaalia tolliterritooriumist. San Marino`sse suunatud ühendusevälise tollistaatusega kaubale rakendatakse tollikäitlusviisi Itaalia või mõnes teises EÜ liikmesriigi tolliasutuses. San Marino ei ole TIR-konventsiooni ega ka Ühistransiidiprotseduuri konventsiooni liige ning kaubale ei rakendata ühistransiidi tolliprotseduuri EFTA (Norra, Šveits, Island) ja Rumeenia riikidega.

Ühendusevälise tollistaatusega kaubale, mis liigub EÜ ja San Marino vahel, rakendatakse ühenduse välistransiidi tolliprotseduuri T1. Kauba liikumist San Marino kaudu transiidi tolliprotseduuril käsitletakse tolli mõistes kui kauba toimetamist Itaaliast või suunamist Itaaliasse.
Alates 01.07.2008 liitus San Marino NCTS süsteemiga. Alates nimetatud kuupäevast on NCTS kasutamine transiidiprotseduuri kohaldamisel San Marinosse kohustuslik. Paberil deklaratsioone kasutatakse ainult asendustoimingu korral.
T1-protseduuril olevat kaupa ei ole võimalik saata otse San Marino sihttolliasutusse,
sihttolliasutusena tuleb kasutada Itaalia tolliasutust IT 026100 – Rimini (tollideklaratsiooni lahter 53).

Ühenduse tollistaatusega kaubale, mis liigub EÜ ja San Marino vahel, rakendatakse ühenduse sisetransiidiprotseduuri, kinni pidades alljärgnevatest reeglitest:

1. Kui lähte- (lähtetolliasutuse järgi, lahter C) ja sihtriigiks (sihttolliasutuse järgi, lahter 53) on erinevad osapooled (näiteks EE ja SM), siis vahetolliasutuse (lahter 51) täitmine on kohustuslik.

2. Kui sihtriigiks on SM, siis vahetolliasutus peab olema kindlasti EÜ-s (võib kasutada eespool nimetatud tolliasutust IT026100).

3. Kui sihtriigiks on SM (sihttolliasutuse järgi, lahter 53) ja lähteriigiks IT (lähtetolliasutuse järgi, lahter C), siis tohib kasutada ainult deklaratsiooni liiki T2SM. Kui sihtriigiks on SM (sihttolliasutuse järgi, lahter 53) ja lähteriigiks ei ole IT (lähtetolliasutuse järgi, lahter C), siis tohib kasutada ainult deklaratsiooni liiki T2 või T2F. Seega Eestist saab San Marinosse vormistada ainult T2.

Üldtagatise sertifikaadil peab olema San Marino Vabariik kirjas.


Katrin Punga
07.12.2009
katrin.punga@emta.ee

 

05.01.2016