Tollivormistuse reeglid San Marino kaudu liikuvale kaubale

San Marino on maailma vanim demokraatlik vabariik. Asub Apenniinide eelmäestikus. Rahaühikuks on euro. San Marino ei ole Euroopa Liidu ametlik liige. Teda ümbritseb Itaalia Vabariigi territoorium ning see on ka ainus riik, kellega tal on välispiir.

Euroopa Liidu (EL) ja San Marino Vabariik on hõlmatud tolliliidu lepinguga ja vastavalt sellele on neil ühine tolliterritoorium. San Marino ei kuulu ELi ning kauba eksportimisel või importimisel kasutatakse vastavalt kas EX või IM tollideklaratsiooni liiki.

Tollimakse ega muid kaubanduslikke piiranguid TARIC-süsteemi 1–97 gruppidesse kuuluvale kaubale ei rakendata (välja arvatud kivisüsi ja teras). Tollimaksust vabastamiseks esitatakse kauba ühenduse tollistaatust tõendav dokument: T2SM, T2L, T2L SM või AAD (Reg nr 2719/92).

Lähtuvalt sellest, et San Marino ja ELi vahel on ühine tolliterritoorium ning seoses Itaalia ja San Marino vahel 31.03.1939. a sõlmitud konventsioonile, moodustab San Marino osa Itaalia tolliterritooriumist. San Marinosse suunatud liiduvälise tollistaatusega kaubale rakendatakse tollikäitlusviisi Itaalia või mõnes teises ELi liikmesriigi tolliasutuses. San Marino ei ole TIR-konventsiooni ega ka Ühistransiidiprotseduuri konventsiooni liige ning kaubale ei rakendata ühistransiidi tolliprotseduuri EFTA (Norra, Šveits, Island, Liechtenstein) ja Türgi, Põhja-Makedoonia, Serbia riikidega.

Liiduvälise tollistaatusega kaubale, mis liigub ELi ja San Marino vahel, rakendatakse liidu välistransiidi tolliprotseduuri T1. Kauba liikumist San Marino kaudu transiidi tolliprotseduuril käsitletakse tolli mõistes kui kauba toimetamist Itaaliast või suunamist Itaaliasse.

Alates 01.07.2008 liitus San Marino NCTS süsteemiga. Alates nimetatud kuupäevast on NCTSi kasutamine transiidiprotseduuri kohaldamisel San Marinosse kohustuslik. Paberil deklaratsioone kasutatakse ainult asendustoimingu korral.

T1-protseduuril olevat kaupa ei ole võimalik saata otse San Marino sihttolliasutusse, sihttolliasutusena tuleb kasutada Itaalia tolliasutust IT 026100 – Rimini (tollideklaratsiooni lahter 53).

Liidu tollistaatusega kaubale, mis liigub ELi ja San Marino vahel, rakendatakse liidu sisetransiidiprotseduuri, kinni pidades alljärgnevatest reeglitest:

  1. kui lähte- ja sihtriigiks on erinevad osapooled (näiteks EE ja SM), siis vahetolliasutuse täitmine on kohustuslik;
  2. kui sihtriigiks on SM, siis vahetolliasutus peab olema kindlasti ELis (võib kasutada eespool nimetatud tolliasutust IT026100);
  3. kui sihtriigiks on SM ja lähteriigiks IT, siis tohib kasutada ainult deklaratsiooni liiki T2SM. Kui sihtriigiks on SM ja lähteriigiks ei ole IT, siis tohib kasutada ainult deklaratsiooni liiki T2 või T2F. Seega Eestist saab San Marinosse vormistada ainult T2.

Üldtagatise sertifikaadil peab olema San Marino Vabariik kirjas.

30.07.2020