Kasulik teave

01.07.2014

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVIS muudatus alates 03.07.2014

07.04.2014

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVIS muudatus alates 10. aprillist 2014

04.12.2013

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVIS muudatus alates 4. detsembrist 2013

19.12.2012

Kaubakoodi muudatus alates 1. jaanuarist 2013

19.11.2012

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVIS muudatus alates 1. detsembrist 2012

08.08.2012

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVIS muudatus alates 9. augustist 2012

26.06.2012

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVIS muudatus alates 28. juunist 2012

23.04.2012

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVIS muudatus alates 26. aprillist 2012

29.03.2012

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVISi muudatus alates 2. aprillist 2012

28.02.2012

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVIS muudatus alates 1. märtsist 2012

06.05.2010

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVIS muudatused alates 6. maist 2010

30.03.2010

JVISi kasutajaõiguste taotlemine

11.02.2010

JVIS pilootprojekti tutvustavad infotunnid

25.01.2010

Kutse JVISi pilootprojektis osalemiseks

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVIS muudatus alates 03.07.2014

01.07.2014

Alates 3. juulist muutub JVIS-süsteemis lihtsamaks taotluste kinnitamine, tagasilükatud taotlusi hakatakse kuvama aktiivsete taotluste all.

Taotluse kinnitamine toimub jätkuvalt taotluse ajaloo lehel, kuid alates 3. juulist ei ole taotluse kinnitamisel vaja läbida mitut etappi (praegu „Kinnita“, taotluse viimasel lehel uuesti „Kinnita“ ja siis „Jätka“). Edaspidi küsitakse taotluse ajaloolehel nupule „Kinnita taotlus“ vajutades, kas taotlust soovitakse kinnitada. Pärast „OK“ nupu vajutamist liigub taotlus kinnitatud olekusse.

Tagasilükatud taotlused kuvatakse hetkel menüüpunkti „Kõik taotlused“ all. Selleks, et tagasilükatud taotlused paremini esile tuleksid, on need alates 3. juulist leitavad menüüpunkti „Aktiivsed taotlused“ all.

 

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVIS muudatus alates 10. aprillist 2014

07.04.2014

Alates 10. aprillist muutub JVIS-süsteemis taotluse esitamisel füüsiliste isikute aadressiandmete sisestamine.

Kui praegu kuvab süsteem füüsiliste isikute aadressiandmed isikukoodi sisestamisel automaatselt, siis alates 10. aprillist füüsilistele isikutele aadressiandmeid enam ei kuvata ning need tuleb sisestada käsitsi. Muudatus puudutab taotluse lahtreid „Kauba füüsiline asukoht“ ning „Sihtkoht“.

Juriidilisi isikuid muudatus ei puuduta ning juriidiliste isikute aadressiandmed kuvab süsteem pärast registrikoodi sisestamist endiselt automaatselt.

 

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVIS muudatus alates 4. detsembrist 2013

04.12.2013

Seoses siseriikliku aktsisiidokumentide liikumise süsteemi (SADHES) rakendumisega lisandub JVIS teatele uus lahter A-149 "Aktsiislao number, tollilao või tolliterminali loa number". Number on kohustuslik täita esmase teate korral, kui alusdokumendiks lisatakse mõõteraport.

 

 

Kaubakoodi muudatus alates 1. jaanuarist 2013

19.12.2012

1. jaanuari seisuga toimuvad muudatused kaubakoodides. JVIS infosüsteemi puudutab vaid üks kaubakoodi muudatus – kaubakoodi 2707 50 90 00 (muud aromaatsed süsivesinike segud) asemel hakkavad kehtima koodid 2707 50 00 10 ja 2707 50 00 90.

 

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVIS muudatus alates 1. detsembrist 2012

19.11.2012

Seoses MTA struktuurimuudatustega on infosüsteemi lahtrites "Järelevalve tolliasutus" ja "Sihttolliasutus" sisse viidud järgmised muudatused:

1. Järelevalve tolliasutusena kuvatakse "Lääne liikuvkontrollitalituse" asemel  "Lõuna liikuvkontrollitalitus".

2. Sihttolliasutuseks on võimalik valida "Põhja liikuvkontrollitalitus" või "Lõuna liikuvkontrollitalitus". Kui kaup liigub Harju, Ida-Viru, Lääne-Viru maakonda, on sihttolliasutuseks „Põhja liikuvkontrollitalitus“. Kõikidesse ülejäänud maakondadesse liikuva kauba korral on sihttolliasutuseks „Lõuna liikuvkontrollitalitus“.

 

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVIS muudatus alates 9. augustist 2012

08.08.2012

Tarnega viiakse sisse teatelt koguse broneerimise muudatus. Alates 9. augustist 2012 kuvatakse teatelt broneeritud kogus kohe pärast taotluse esitamist.

 

 

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVIS muudatus alates 28. juunist 2012

26.06.2012

Alates 28. juunist on JVIS infosüsteemis sisse viidud järgmised muudatused:

  1. Taotlus suunatakse pärast kauba saajapoolset kinnitamist riskianalüüsile, mis kestab 15 minutit. Taotluse ajaloo lehel on taotluse staatuseks märgitud „Riskianalüüsil“. Kui riskianalüüsi tulemuseks on roheline koridor, liigub taotlus automaatselt aktsepteeritud olekusse. Kui riskianalüüsi tulemuseks on muu koridor või ametnik otsustab taotluse menetlusse sekkuda, liigub taotlus olekusse „Menetluses“.
  2. Teate väljatrükil kuvatakse tekst „ATKEAS § 791 lg 3 alusel tuleb Maksu- ja Tolliametit järelevalve alla jäetud aktsiisikauba lähetamisest eelnevalt teavitada“.
  3. Järgneva teate väljatrükil kuvatakse teate esitajaks taotluse saajapoolne kinnitaja.
  4. JVIS kaubakoodid on viidud vastavusse Eesti Tollitariifistikus kehtivate kaubakoodidega.
 

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVIS muudatus alates 26. aprillist 2012

23.04.2012

Alates 26. aprillist on JVIS-infosüsteemis taotluse lahtri B15-1 „Kauba kasutamise otstarve“ loendist eemaldatud järgmised kasutamise otstarbed: KAE (kaevandustööd), MET (metsandustööd), TUR (turbakaevandus), EHI (ehitustööd) ja STA (statsionaarne mootor). Muudatuse aluseks on 1. jaanuaril 2012 jõustunud vedelkütuse erimärgistamise seaduse muudatused.

 

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVISi muudatus alates 2. aprillist 2012

29.03.2012

Alates 2. aprillist koondub aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVIS teadete ja taotluste menetlemine üle Eesti Lääne liikuvkontrollitalitusse. Töökorralduslik muudatus on jätk märtsis toimunud juhtprojektile ja selle eesmärk on tagada ühetaoline taotluste menetlemine ning töökoormuse ühtlustamine. Seoses töökorraldusliku muudatusega kuvatakse alates 2. aprillist 2012 eelteate ja taotluse lahtris „Järelevalve tolliasutus” klassifikaatorina Lääne liikuvkontrollitalitus.

 

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVIS muudatus alates 1. märtsist 2012

28.02.2012

Ühetaoliseks töökorralduseks ja töökoormuse ühtlustamiseks viiakse alates 1. märtsist 2012 juhtprojekti korras Põhja MTK piirkonna eelteated ja taotlused menetlemiseks Lääne MTK-sse (loodavasse JVISi kompetentsikeskusesse). Seoses sellega on alates 1. märtsist 2012 järelevalve alla jätmise eelteate ja taotluse lahtrist „Järelevalve tolliasutus” eemaldatud klassifikaator „Veose teeninduskoht“. Nimetatud lahtris kuvatakse edaspidi kolme tolliasutust: Lääne, Ida ja Lõuna liikuvkontrollitalitust. Kõikidel Põhja maksu- ja tollikeskuse piirkonna ettevõtetel tuleb järelevalve tolliasutuseks valida Lääne liikuvkontrollitalitus.

Sihttolliasutuse lahtris muudatusi ei esine. Veose teeninduskoht jääb sihttolliasutusena alles ning kui aktsiisikaup liigub Põhja maksu- ja tollikeskuse piirkonda, tuleb sihttolliasutuseks valida Veose teeninduskoht.

Taotluse kinnitamiseks asendustoimingul tuleb Põhja MTK piirkonna kauba saajal pöörduda lähimasse teenindusbüroosse või -kohta. Protsessi kiirendamiseks võiks kauba saaja eelnevalt ühendust võtta JVISi kompetentsikeskusega (tel 676 3291), teatades sinna taotluse numbri. Sellisel juhul on taotluse väljatrükk teenindusbüroosse pöördudes juba olemas.

 

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteemi JVIS muudatused alates 6. maist 2010

06.05.2010

Alates 6. maist 2010 toimuvad JVIS-is järgnevalt toodud muudatused.

1. Järelevalve alla jätmise eelteate ja taotluse lahtris „Järelevalve tolliasutus” on Põhja maksu- ja tollikeskuse liikuvkontrollitalituse asemele lisatud uus klassifikaator – Veose teeninduskoht. Kõikidel Põhja maksu- ja tollikeskuse piirkonna ettevõtetel tuleb järelevalve tolliasutuseks valida Veose teeninduskoht.
2. Kui taotlus on olekus „aktsepteeritud" või „lõpetatud”, kuvatakse taotlusel tekst „Lubada väljastada kuupäev.kuu.aasta kellaaeg”.
 

11.04.2016