Aruanded

JVIS infosüsteemis on võimalik koostada teadete ja taotluste aruandeid.

Aruandeid on võimalik koostada kahes formaadis:

  • CSV formaadis ehk Exceli tabelina, millele saab rakendada Exceli funktsioone
  • HTML formaadis – sellisel juhul moodustatakse aruanne veebikeskkonnas ning teate ja taotluse numbril klõpsates on võimalik teadet või taotlust vaadata

1. Aruanne „Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise teated”

Aruanne toob välja põhilisemad andmed teatelt. Kohustuslikud parameetrid on algus- ja lõpukuupäev. Teateid saab otsida kauba asukoha, järelevalve tolliasutuse, kauba nimetuse, kaubakoodi, kauba kasutamise otstarbe, teate staatuse, kaubaga tehtava toimingu ja teate tüübi järgi. Filtriga on võimalik valida, mis andmeid aruandes kuvatakse.

2. Aruanne „Taotlused järelevalve all oleva aktsiisikaubaga tehingu või toimingu teostamiseks”

Aruanne toob välja põhilisemad andmed taotluselt. Kohustuslikud parameetrid on algus- ja lõpukuupäev. Taotlusi saab otsida kauba asukoha, aktsiisivabastuse loa numbri, järelevalve tolliasutuse, kauba nimetuse, kaubakoodi, aktsiisilao tegevusloa numbri, kauba kasutamise otstarbe, kauba sihtkoha, sihtkoha tolliasutuse ja taotluse staatuse järgi. Filtriga on võimalik valida, mis andmeid aruandes kuvatakse.
 

27.01.2016