Protseduuride passid

Protseduuri pass on dokument, mis sisaldab viidet tollieeskirjade artiklitele ning toob välja protseduurile esitatud nõuded ja erisused tollideklaratsiooni täitmisel ja infosüsteemi sisestamisel ning selle töötlemisel.

Süsteemis Complex deklaratsiooni töötlemisel käivitatakse protseduuri passis kirjeldatud nõuete täitmiseks teatud talitusreeglid (alamprogrammid), mis on koostatud tolliprotseduuride analüüsi tulemusena.

Talitusreeglid võimaldavad näiteks:

  • kontrollida, kas vajalikud lahtrid on täidetud;
  • kontrollida Luba süsteemist loa olemasolu;
  • kontrollida, et on sisestatud nõutud lisadokumendid;
  • lasta ETT-l makse arvutada ja keelde ning piiranguid rakendada;
  • lubada makse käsitsi sisestada.

Süsteem väljastab talitusreeglite rakendamise tulemusena:

  1. veateateid ja hoiatusi;
  2. lisab kliendile kohustusi;
  3. annab ametnikele tööülesanded;

Hoiatused on nendest kõige leebemad ja juhivad tähelepanu konkreetselt sõnastatud juhisele, mida peaks vältima või kontrollima ja mille põhjusi saab deklaratsiooni andmetes ka kohe parandada.
Töökäsk on ülesanne ametnikule millegi kontrollimiseks enne deklaratsiooni esitamist.
Kõige tõsisemad on veateated, mille põhjusi parandamata ei saa edasi liikuda ega deklaratsiooni esitada. Nii hoiatuste kui veateadete tekstis on viidatud ka konkreetsele lahtrile, millesse oli sisestatud probleeme tekitav väärtus ja mida peab muutma.

Kui kõik protseduuri passis olevad nõuded on täidetud, siis on võimalik deklaratsioon esitada ja jõuda olekusse, kus deklaratsioon on aktsepteeritud.

Protseduuri passid:

22.01.2016