Kliendi aruanded

Complexi infosüsteemis on võimalik koostada esitatud deklaratsioonide aruandeid, mida isikud saavad kasutada enda tarbeks näiteks raamatupidamise või statistika jaoks. Nende aruannete tollile esitamine ei ole vajalik.

Aruande lähteandmete sisestamisel on teatmik avatud siis, kui lubatud on mitmene valik (hoides klahvi „Ctrl" all on võimalik valida mitu väärtust). Rippmenüü lubab valida ainult ühe väärtuse.

Aruandeid on võimalik koostada kahes vormingus:

  • CSV-vormingus ehk Exceli tabelina, millele saab rakendada tavalisi Exceli funktsioone. Väljundvorming CSV_OUTPUT kaotab ära võõrkeelsed tähed. Väljundvorming CSV_OUTPUT_UTF säilitab kõik tähed, kuid ei kuva neid korrektselt.
  • HTML-vormingus – sel juhul moodustatakse aruanne veebikeskkonnas ning deklaratsiooni aktsepteerimise numbril klõpsates on võimalik deklaratsiooni vaadata.


Kõik ettepanekud on oodatud aadressil: tolliinfo@emta.ee. Pealkirjaks palume märkida „Kliendi aruanded".
 

1. Aruanne EE1007 „Kliendi impordi ja ekspordi andmed"


Toob välja põhilisemad andmed kõikidelt impordi / ekspordi deklaratsioonidelt, kus klient on kauba saaja, saatja, deklarant või esindaja.

Kohustuslik parameeter on soovitud ajavahemiku algus. Lõpukuupäev on vaikimisi aruande tegemise kuupäev.

Lisaks võib sättida filtreid: suund (vaikimisi mõlemad), profiil, viis, lähte-, siht- ja päritoluriik, protseduur, protseduuri lisakood, kaubakoodide vahemiku algus ja lõpp (1–10 positsiooni), kaubakoodi lisakood, tarnetingimuse, soodustuse kood.

Kui soovitakse teavet selle kohta, kas deklaratsioon on suunatud / on olnud suunatud kontrolli, märgistatakse sisendparameetrites valik „Kontrolli suunatud".

Väljundis on nähtav ka iga deklaratsiooni viimane staatus.

Aruandes on võimalik näha ja avada deklaratsioone, valides aruande koostamisel väljundvalikust (HTML-i kuva brauseris) nende numbri ja sellel klikkides.
 

2. Aruanne EE1007L „Kliendi impordi ja ekspordi andmed lisadokumendi valikuga"


Toob välja põhilisemad andmed kõikidelt impordi / ekspordi deklaratsioonidelt, kus klient on kauba saaja, saatja, deklarant või esindaja. Lisaks kuvab agendi koodi ja nime ning ekspordil saaja andmed.

Kohustuslikud parameetrid on soovitud ajavahemiku algus ja lisadokumendi kood. Lõpukuupäev on vaikimisi aruande tegemise kuupäev.

Lisaks võib sättida filtreid: suund (vaikimisi mõlemad), profiil, viis, lähte-, siht- ja päritoluriik, protseduur, protseduuri lisakood, kaubakoodide vahemiku algus ja lõpp (1–10 positsiooni), kaubakoodi lisakood, tarnetingimus, soodustuse kood.

Väljundis on nähtav ka agendi kood, agendi nimi, staatus, lisadokumendi kood, lisadokumendi number, lisadokumendi kuupäev ning ekspordil saaja aadress.

Aruandes on võimalik näha ja avada deklaratsioone, valides aruande koostamisel väljundvalikust (HTML-i kuva brauseris) nende numbri ja sellel klikkides.
 

3. Aruanne EE1030 „Lao aruanne (ajutise ladustamise koht/tolliladu) paigutamine ja väljastamine"


Koondab konkreetsesse tollilattu või ajutise ladustamise kohta vormistatud deklaratsioonid.

Päringu tegemise õigus on isikul, kellele Maksu- ja Tolliamet on väljastanud tollilao või ajutise ladustamise koha pidamise tegutsemise loa.

Samuti võimaldab aruanne kontrollida tollilattu või ajutise ladustamise kohta sisse või sealt välja vormistatud tollideklaratsioonide menetlemise staatust.

Täiendavalt väljastatakse isikutele ka infot, mis on vajalik laoarvestuse pidamiseks.

Aruanne on laoarvestuse pidamise abivahend, mitte kannete tegemise alus.

Aruande koostamiseks tuleb sisestada ajutise ladustamise koha või tollilao kood ja valida periood, mille jooksul aktsepteeritud deklaratsioonid päringus kajastuvad.
 

26.04.2018