Venemaalt ja Hiinast pärit külmvaltsitud lehtterastoodete importi registreeritakse

Euroopa Komisjoni teatas 14.05.2015, et algatas külmvaltsitud lehtterastoodete dumpinguvastast menetlust. Paraku toote dumpinghinnaga import jätkub ning impordi hindade ja mahu senist arengut arvestades võib eeldada, et impordi tase võib enne võimalike ajutiste meetmete jõustumist veelgi tõusta ja importijad võivad kiiresti varusid koguda.

Sellest tulenevalt kehtestas komisjon rakendusmäärusega 2015/2325 Hiina Rahvavabariigist ja Vene Föderatsioonist pärit külmvaltsitud lehtterastoodete impordi suhtes registreerimisnõude. Registreerimisega tagatakse, et kui uurimise tulemusena kehtestatakse dumpinguvastased tollimaksud, oleks neid tollimakse vastavate tingimuste täitmise korral võimalik kooskõlas dumpinguvastase alusmääruse 1225/2009 artikli 10 lõikega 4 registreeritud impordilt sisse nõuda tagasiulatuvalt.

Alates 13. detsembrist 2015 registreeritakse rauast või legeerimata terasest või muust legeerterasest, kuid mitte roostevabast terasest lehtvaltstooted igasuguse laiusega, külmvaltsitud, plakeerimata, pindamata või katmata, muu töötluseta peale külmvaltsimise, toodete import, välja arvatud:

  • lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, igasuguse laiusega, külmvaltsitud, plakeerimata, pindamata või katmata, muu töötluseta peale külmvaltsimise, rullides või mitte, igasuguse paksusega, elektrotehnilised;
  • lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, igasuguse laiusega, külmvaltsitud, plakeerimata, pindamata või katmata, rullides, paksusega alla 0,35 mm, lõõmutatud (nn „must raudplekk”);
  • muust legeerterasest lehtvaltstooted, igasuguse laiusega elektrotehnilisest räniterasest ja
  • legeerterasest lehtvaltstooted, muu töötluseta peale külmvaltsimise, kiirlõiketerasest.

Praegu klassifitseeritakse toode CN-koodide ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80, 7226 92 00 alla.

Registreerimisnõue aegub 9 kuu möödumisel.

Vt lisaks teadet Venemaalt ja Hiinast pärit külmvaltsitud lehtterastoodete importi käsitleva dumpinguvastase menetluse algatamise kohta
 

Anne-Lii Lillbok
Tolliosakonna tollitalituse peaspetsialist

18.12.2015