Teatud raskete õlide tollimaksud peatati tagasiulatuvalt

12. juunil 2015 jõustus nõukogu määrus 2015/802, millega teatud rasketele õlidele ja samalaadsetele toodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku tollimaksud ühepoolselt peatatakse.

CN-koodi 2707 99 99 alla kuuluvate raskete õlide ja samalaadsete toodete, mis on ette nähtud kasutamiseks rafineerimistehase toorainetena, läbimaks ühte spetsiifilise töötluse toimingutest, mis on kirjeldatud kombineeritud nomenklatuuri II osa grupi 27 lisamärkuses 5, tollimaks peatatakse perioodi 04.04.2013–30.06.2014 impordi suhtes tingimusel, et nende puhul rakendatakse eesmärgipärase kasutamise protseduuri.

Selleks võib TSRS  artikli 294 lõikes 3 sätestatud eesmärgipärase kasutamise loa jõudu pikendada kuni 4. aprillini 2013, kui on täidetud TSRS artikli 294 lõikes 3 sätestatud tingimused.


Anne-Lii Lillbok, tolliosakonna tollitalituse peaspetsialist
676 2629

17.06.2015