Tariifikvootide eraldamisest 2016/2017. aastavahetusel

Tuletame meelde, et tariifikvoote ei eraldata riigipühadel, mis on ELi institutsioonide jaoks Brüsselis.

Esimese tariifikvootide eraldamise teeb DG TAXUD 4. jaanuaril 2017. Siis eraldatakse kuni 31. detsembrini 2016 k.a aktsepteeritud tollideklaratsioonidega taotletud kvoote.

Vastavalt liidu tolliseadustiku rakenduseeskirjade artikli 49 punkti 3 kohaselt käsitatakse tolli poolt 1., 2. või 3. jaanuaril aktsepteeritud vabasse ringlusse lubamise deklaratsioone sama aasta 3. jaanuaril aktsepteeritutena. Kui aga üks neist päevadest langeb laupäevale või pühapäevale, loetakse selle aktsepteerimise päevaks kõnealuse aasta 4. jaanuar. Kuna 1. jaanuar 2017 on pühapäev, siis kõik kvooditaotlused, mis on seotud 1., 2., 3. või 4. jaanuaril 2017 aktsepteeritud deklaratsioonidega, käsitatakse kui 4. jaanuaril aktsepteeritut ning nende kvootide eraldamine toimub 10. jaanuaril 2017.

Täiendavate küsimuste korral saab abi e-posti aadressil kvoot@emta.ee.

27.10.2016