Maksuliigid kauba impordil (tollideklaratsiooni lahter 47)

Euroopa Liidu tollimaksud

Kood Kirjeldus
A00 Tollimaksud
A30 Lõplikud dumpinguvastased tollimaksud
A40 Lõplikud tasakaalustavad tollimaksud


Riiklikud impordimaksud

 Kood Kirjeldus
3VY Alkoholiaktsiis
5BL Kütuseaktsiis lennukibensiinilt
5BT Kütuseaktsiis bensiinilt
5DT Kütuseaktsiis diislikütuselt
5MG Kütuseaktsiis vedelgaasilt
5MR Kütuseaktsiis raskelt kütteõlilt
5MP Kütuseaktsiis petrooleumilt
5MX Muu kütuseaktsiis, sh biokütuselt
4GL Tubakaaktsiis sigarillodelt või sigaritelt
4SF Tubakaaktsiis sigarettidelt 
4TA Tubakaaktsiis alternatiivsetelt tubakatoodetelt – alates 01.01.2018
4TT Tubakaaktsiis suitsetamistubakalt
B00 Käibemaks


Tagatised

 Kood Kirjeldus
A35 Ajutised dumpinguvastased tollimaksud, dumpinguvastaste/ tasakaalustavate tollimaksude kogumine menetluse ajal
A45 Ajutised tasakaalustavad tollimaksud
800 Tagatis tariifikvoodi kriitilisuse tõttu 
810 Tüüphinnal põhinev tagatis
815 Tagatis kindlast impordiväärtusest erinevuse alusel (meetme 490 tagatis)
830 Käibemaksu tagatis tagatud maksudelt 
840 Tagatis tulenevalt TARICi meetme tingimusest
850 Tollimaksu tagatis

Seisuga 01.01.2018

 

Anne-Lii Lillbok, tolliosakonna tollipoliitika rakendamise talituse peaspetsialist
Anne-Lii.Lillbok@emta.ee
676 2629