Kaubanduskaitsemeetmed

Teatud riikidest pärinevatele kaupadele rakendab Euroopa Liidus kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni lepingutega lisaks tavalistele tollimaksudele kaubanduskaitsemeetmeid. Sellisteks meetmeteks on:

  • dumpinguvastane tollimaks;
  • tasakaalustav tollimaks;
  • kaitsemeetmed.

Lisainfo


 

Kontaktisik


Infot dumpingu kohta saate järgmiselt kontaktisikult.

Tulvi Terasmaa
676 2426
tulvi.terasmaa@emta.ee
03.06.2019