Alates 26. märtsist 2015 kehtivad Hiina ja Taiwani roostevabast terasest külmvaltsitud lehtmaterjali impordile ajutised dumpinguvastased tollimaksud

Komisjoni rakendusmäärusega 2015/501 kehtestati ajutine dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist ja Taiwanist pärineva roostevabast terasest lehtvaltsmaterjali, mida ei ole töödeldud muul viisil kui külmvaltsimise teel, impordi suhtes.

Kõnealune toode klassifitseeritakse CN-koodide 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 ja 7220 20 89 alla ning lubatakse liidus vabasse ringlusse ajutise tollimaksu summa suuruse tagatise esitamisel.

Ajutisi dumpinguvastaseid tollimakse kohaldatakse kuue kuu vältel.

Maksumäärade suurused leiab lisaks määrusele ka ETTst.

Vt lisaks teadet „Alates 17. detsembrist 2014 registreeritakse roostevabast terasest külmvaltsitud lehtmaterjali import".

Anne-Lii Lillbok
Tollikorralduse osakonna tollitalituse peaspetsialist
676 2629
 
07.04.2015