Ühenduse sooduspäritoluga kaubad HS gruppidest 25-97, mis ei saa reimpordil Šveitsist tollimaksusoodustust

HS rubriigi nr Kauba kirjeldus
2905 43 Mannitool
2905 44 D-glütsitool (sorbitool)
3501 Kaseiin, kaseinaadid ja muud kaseiini derivaadid; kaseiinliim:
3501 10 Kaseiin
ex 3501 90 Muud:
  Muud kui kaseiinliimid
3502 Albumiinid (k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid vadakuvalkude sisaldusega üle 80% kuivaine massist), albuminaadid jm albumiini derivaadid
  Munaalbumiin:
3502 11 Kuivatatud
3502 19 Muud
3502 20 Piimaalbumiin, k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid:
3505 Dekstriinid jm modifitseeritud tärklised (näiteks eelgeelistatud või esterdatud tärklised); tärkliste, dekstriinide jm modifitseeritud tärkliste alusel valmistatud liimid
3809 Viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks, ning muud tekstiili-, paberi-, naha- jms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja valmistised (nt apretid ja peitsid):
3809 10 Tärklisainete baasil
3823 Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid; tööstuslikud rasvalkoholid :
  Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid :
3823 11 Stearhape
3823 12 Olehape
3823 19 Muud
3823 70 Tööstuslikud rasvaalkoholid
3824 60 Sorbitool, v.a alamrubriiki 2905 44 kuuluv
5301 Lina, toores või töödeldud, kuid ketramata; linatakud ja -jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed
5302 Harilik kanep (Cannabis sativa L. ), toores või töödeldud, kuid ketramata; kanepitakud ja -jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)


 

01.02.2016