Registreeritud eksportijaks (REX) saamise taotlus vastavalt Euroopa Liidu ja Jaapani majanduspartnerluslepingule

 • Euroopa Liidu – Jaapani majanduspartnerlusleping avaldati 27.12.2018 Euroopa Liidu Teatajas nr L 330. Eeldatakse, et leping jõustub 1. veebruaril 2019.
 • Üldine teave Euroopa Liidu – Jaapani lepingu kohta

  • Päritolureeglid ja -menetlused on 3. peatükis
  • Tootepõhiste päritolureeglite sissejuhatavad märkused on 3-A LISA
  • Tootepõhised päritolureeglid on 3-B LISA
  • Päritolukinnituse tekst ja päritolukinnituse allmärkused on 3-D LISA
 • Euroopa Liidu – Jaapani lepingu kohaselt Euroopa Liidu eksportijad, kes ekspordivad Jaapanisse ja kelle kaup vastab sooduspäritolutingimustele, peavad olema registreeritud eksportijad.

  • Päritolukinnituse teksti võib koostada mis tahes eksportija, kes ekspordib sooduspäritoluga kaupu, mille väärtus saadetises on kuni 6000 eurot. Eksportijad, kelle saadetis sisaldab sooduspäritoluga kaupu väärtuses üle 6000 euro, peavad taotlema Maksu- ja Tolliametilt registreeritud eksportija staatust ja vastavat registreeritud eksportija (REX) numbrit, mis tuleb märkida päritolukinnituse teksti.
    

   Kui ettevõttel on juba REX number olemas (seoses EL-Kanada lepinguga või seoses üldise soodustuste kava GSP-ga), siis ei ole vaja uut taotlust esitada. Igal ettevõttel saab olla ainult üks REX number, mida võib kasutada REX numbrit sätestavates erinevates sooduskordades ja lepingutes.

  • Registreeritud eksportija staatuse ja vastava REX numbri taotlemiseks palume kasutada allolevat vormi. Taotlus tuleb esitada digiallkirjastatult elektronpostiga aadressil emta@emta.ee või tavalise postiga.

Lisainfo

 • Euroopa Komisjoni suunised inglise keeles
  • EU-Japan EPA Guidance, Claim, Verification and Denial
  • EU-Japan EPA Guidance: Statement on Origin for multiple shipments of identical products
  • EU-Japan EPA Guidance: Importer’s knowledge
  • EU-Japan EPA Guidance: Confidentiality of information

 

28.01.2019