Registreeritud eksportijaks (REX) saamise taotlus

Mis on REX süsteem?

Registreeritud eksportijate süsteem (REX süsteem) on kauba sooduspäritolu isetõendamise süsteem. Kui kaup vastab lepingus ette nähtud sooduspäritolureeglitele, siis eksportija koostab ise kaubaarvele või muule äridokumendile päritolukinnituse/päritoludeklaratsiooni teksti.

Selleks, et eksportija saaks päritolukinnituse/päritoludeklaratsiooni koostamise õiguse, peavad pädevad asutused nad REX andmebaasis registreerima ja eksportijale väljastatakse REX number.

Euroopa Liidu (EL) komisjoni info REX süsteemi kohta.

Registreeritud eksportija (REX) numbrit saab kontrollida ELi komisjoni REX andmebaasis.

Millistesse riikidesse eksportimisel peab ELi eksportijal olema REX number?

Euroopa Liit on sõlminud riikidega lepinguid ja sooduskordasid, milles on sätestatud Euroopa Liidu eksportijatele registreeritud eksportija (REX) numbri kasutamine.

Euroopa Liidu eksportijal peab olema REX number, kui tooteid eksporditakse järgmiste riikidega sõlmitud lepingute alusel:

 • Üldine soodustuste süsteem (GSP)

 • Ülemereterritooriumid (ÜMT)

 • Kanada

 • Jaapan

 • Vietnam

 • Elevandiluurannik (Cote d’Ivore)

 • Ghana

 • Ida- ja Lõuna-Aafrika (ESA)

 • Ühendkuningriik

Kas REX numbri olemasolu sõltub saadetise väärtusest?

Päritolukinnituse/päritoludeklaratsiooni teksti võib koostada iga eksportija (ilma REX numbrita), kes ekspordib sooduspäritoluga kaupa, mille väärtus saadetises on kuni 6000 eurot (ÜMT lepingus kuni 10 000 eurot).

Eksportijad, kelle saadetis sisaldab sooduspäritoluga kaupa väärtuses üle 6000 euro (ÜMT lepingus üle 10 000 euro), peavad taotlema Maksu- ja Tolliametilt registreeritud eksportija staatust ja registreeritud eksportija (REX) numbri, mis märgitakse päritolukinnituse teksti.

Kas registreeritud eksportijal saab olla ainult üks REX number?

Kui registreeritud eksportijal on juba REX number olemas, siis ei ole vaja uut taotlust esitada. Igal eksportijal saab olla ainult üks REX number, mida võib kasutada erinevatesse riikidesse eksportimisel.

Registreeritud eksportijaks (REX) saamise taotlus

Registreeritud eksportija staatuse ja vastava REX numbri taotlemiseks palume kasutada allolevat vormi.

Taotlus tuleb esitada digiallkirjastatult elektronpostiga aadressil emta@emta.ee või saata tavalise postiga (Maksu- ja Tolliameti tolliosakond, Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn).

Registreeritud eksportija (REX) numbri taotlemine elektroonselt

Registreeritud eksportija (REX) numbrit on võimalik taotleda alates 25. jaanuarist 2021 elektroonselt Euroopa Komisjoni ettevõtja portaali (EU Trader Portal) kaudu.

25.01.–30.06.2021 on lubatud taotleda REX numbrit nii paberil taotluse alusel kui ka elektroonselt ettevõtja portaali (EU Trader Portal) kaudu.

Pääsuõigused

Ettevõtja portaali (EU Trader Portal) kaudu REX numbri taotlemiseks või teabe vaatamiseks on vaja pääsuõigusi.

Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA saab anda teenuse kasutamiseks järgmisi üksikõigusi.

Pääsuõiguse nimi ja kood Võimaldab järgmisi tegevusi
Registreeritud eksportija (REX) süsteemis taotluse sisestamine ja esitamine ning teabe vaatamine
(kood: UUMDS.REXSTP_EXECUTIVE)
Esitada, muuta, tagasi võtta või vaadata REX numbri taotlust.
Registreeritud eksportija (REX) süsteemis teabe vaatamine (kood: UUMDS.REXSTP_CONSULTATIVE) Vaadata teavet.

REX teenuse kasutamise õigused sisalduvad järgmistes pääsuõiguste pakettides:

 1. Juriidilise isiku esindaja pakett" ja „FIE esindaja pakett": sisaldab õigust „Registreeritud eksportija (REX) süsteemis taotluse sisestamine ja esitamine ning teabe vaatamine“;
 2. Juriidilise isiku andmete vaataja pakett" ja „FIE andmete vaataja pakett": sisaldab õigust „Registreeritud eksportija (REX) süsteemis teabe vaatamine“.

Kui ettevõtja portaali (EU Trader Portal) sisselogimisel kuvatakse veateade „Customer xxx is not authorized to delegate customer xxx", siis puuduvad teil pääsuõigused.
 

Pääsuõiguste andmine

Kõige mugavam on pääsuõigusi anda e-MTAs. Juhised pääsuõiguste andmise kohta
 

REX rakendusse sisenemine

  Abiinfo

  REX numbri taotlemise küsimustega pöörduge palun e-posti aadressil Viktoria.Paskevits@emta.ee või Tatiana.Tenosaar@emta.ee.

  15.02.2021