Euroopa Liidu ühepoolsed sooduskorrad

(viited päritolureegleid käsitlevatele õigusaktidele) 

  1. Üldine soodustuste süsteem (GSP) – Nõukogu määrus nr 978/2012 päritolureeglid  – komisjoni delegeeritud määruse 2015/2446 artiklid 37, 41–58 ja komisjoni rakendusmääruse 2015/2447 artiklid 70–112
  2. Lääne-Balkani riigid – Nõukogu määrus 2007/2000
    Pikendatud – Kosovo – Nõukogu määrus 1946/2005 (L 312/2005)
    Päritolureeglid – komisjoni delegeeritud määruse 2015/2446 artiklid 37, 59–70 ja komisjoni rakendusmääruse 2015/2447 artiklid 113–126
  3. Ülemereterritooriumid – Nõukogu otsus (L344/13)
  4. Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkond – sooduskord, Nõukogu määrus 1076/2016 
  5. Süüria – koostööleping (L269/78)

 

10.03.2017