Euroopa Liidu Teataja teave ja teatised (ELT seeria C)

  • ELT/2020/C 67/02: Komisjoni teatis Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni või selliste päritolureegleid käsitlevate protokollide kohaldamise kohta, millega nähakse ette päritolu diagonaalne kumuleerumine kõnealuse konventsiooni osaliste vahel
  • UUS! ELT/2020/C 176/03: Teade eksportijatele selle kohta, et ELi ning Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu raames EList Ida- ja Lõuna-Aafrika riikidesse suunduva ekspordi korral kohaldatakse ELi registreeritud eksportijate süsteemi (REX-süsteem)
  • UUS! ELT/2020/C 196/06: Teatis eksportijatele REX-süsteemi kohaldamise kohta Euroopa Liidus Vietnamiga sõlmitud vabakaubanduslepingu raames

  • ELT/2018/C 407/05: Euroopa Liidu ning Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide vahelise vahepealse majanduspartnerluslepingu protokolli nr 1 artikli 4 kohane komisjoni teatis, milles käsitletakse mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö meetodeid – Mauritiuse Vabariigi, Botswana Vabariigi, Kameruni Vabariigi, Guinea Vabariigi, Keenia Vabariigi, Lesotho Kuningriigi, Madagaskari Vabariigi, Mosambiigi Vabariigi, Namiibia Vabariigi, Seišelli Vabariigi, Lõuna-Aafrika Vabariigi, Eswatini Kuningriigi, Zimbabwe Vabariigi ning Madalmaade Kuningriigi ülemeremaade ja -territooriumide vaheline kumulatsioon
  • ELT/2018/C 407/06: Komisjoni teade vastavalt Euroopa Liidu ja SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise protokolli nr 1 (milles käsitletakse mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö meetodeid) artikli 4 lõikele 17 – teatis Lõuna-Aafrikast pärit materjalide loetelu kohta, mida ei saa tollimaksu- ja kvoodivabalt otse ELi importida ja mille suhtes ei kohaldata ELi ja SADC majanduspartnerluslepingu protokolli nr 1 artikli 4 lõikes 2 sätestatud kumulatsiooni
  • ELT/2018/C 407/07: Komisjoni teatis vastavalt Euroopa Liidu ja SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise protokolli nr 1 (milles käsitletakse mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö meetodeid) artikli 4 lõikele 14, mis käsitleb mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö viise – ELi ja SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise partnerluslepingu protokolli nr 1 artikli 4 lõigetes 3 ja 7 sätestatud kumulatsioon Euroopa Liidu ning AKV majanduspartnerluslepingu riikide ja ELi ülemeremaade ja -territooriumide vahel
  • ELT/2019/C 158/06: Komisjoni teatis Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni või selliste päritolureegleid käsitlevate protokollide, millega nähakse ette päritolu diagonaalne kumuleerumine kõnealuse konventsiooni osaliste vahel, kohaldamise kohta
  • ELT/2019/C 333/03: Komisjoni teatis Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni või selliste päritolureegleid käsitlevate protokollide, millega nähakse ette päritolu diagonaalne kumuleerumine kõnealuse konventsiooni osaliste vahel, kohaldamise kohta
02.07.2020