Euroopa Liidu Teataja õigusaktid (ELT seeria L)

ELT/2019/L149/76: Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni ühiskomitee otsus nr 2/2017, 16. mai 2017, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni II liite sätteid, võttes kasutusele võimaluse tollimaksu tagastamiseks ja täielikuks kumulatsiooniks kaubanduses, mis kuulub Kesk-Euroopa vabakaubanduslepingu (CEFTA) alla, mille osalised on Moldova Vabariik ning Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid [2019/940]

ELT/2019/L42/6: Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/249, 12. veebruar 2019, millega peatatakse aastateks 2020–2022 tariifsed soodustused teatavatele GSP raames soodustatud riikidele (India, Indoneesia ja Keenia) teatavate GSP jaotiste osas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 978/2012, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava

ELT/2019/L20/40: ELi-Ukraina tolli allkomitee otsus nr 1/2018, 21. november 2018, millega asendatakse ELi-Ukraina assotsieerimislepingu protokoll nr 1 mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratluse ja halduskoostöö viiside osas [2019/101]

ELT/2019/L34/1: Nõukogu otsus (EL) 2019/217, 28. jaanuar 2019, Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4) sõlmimise kohta

ELT/2019/L34/4: Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4

ELT/2019/L108/1: Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/620, 17. aprill 2019, millega antakse Cabo Verdele ajutine erand delegeeritud määruses (EL) 2015/2446 sätestatud sooduspäritolureeglitest seoses toiduks valmistatud või konserveeritud makrelli fileedega ning toiduks valmistatud või konserveeritud makrelltuuni või fregatt-makrelltuuni fileedega
 

18.06.2019