Euroopa Liidu ja Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu jõustumine 01.04.2016

Stabiliseerimis- ja assotsiatsioonileping Euroopa Liidu ja Kosovo vahel, mis on avaldatud ELTs L 71 16.03.2016 jõustub 01.04.2016. Lepingujärgseid tollimaksusoodustusi saavad selle kohaldamise kuupäevast nii Kosovo sooduspäritoluga kaubad impordil Euroopa Liitu kui ka Euroopa Liidu sooduspäritoluga kaubad impordil Kosovosse, kui esitatakse lepingujärgne sooduspäritolutõend. Lepingu III protokoll (lepingu lk 310) mõiste "päritolustaatusega tooted" määratluse kohta sätestab, et lepingu rakendamisel kohaldatakse Euroopa-Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlikku konventsiooni.
 

12.03.2018