Pan-Euroopa – Vahemeremaade sooduspäritolureeglites töötlemisreeglite uuendamine

Alustatud on Pan-Euroopa – Vahemeremaade lepingutes päritolureeglite, sealhulgas töötlemisreeglite, uuendamisega. 
 
Lisatud dokumendis (184.55 KB, PDF) on toodud töötlemised/toimingud, mida on vaja teostada materjalidega, mis ei pärine seda töötlevast riigist või Pan-Euroopa – Vahemeremaade kumulatsiooniga hõlmatud riigist, et kaup saaks töötleva riigi päritolu.

Põhjendatud kommentaarid ja ettepanekud dokumendi kohta palume edastada 11. maiks 2011 MTA tariifide talitusele e-posti aadressil emta@emta.ee


21. aprill 2011 
 

12.03.2018