Euroopa kohtupraktika päritolu teemal

 1. Gröönimaa tursa import Portugali – C-97/95 (140.23 KB, PDF)
 2. Import Jamaicalt Saksamaale – C-409/10
 3. Tagantjärele väljastatud asendussertifikaatide alusel soodustuse kohaldamine – C-613/12
 4. Tagantjärele tollimaksude sissenõudmine, kui ekspordiriik on tühistanud väljastatud liikumissertifkaadid – C23/04–C-25/04
 5. Mittekorrektsed sertifikaadid – C-293/03
 6. ELi–Iisraeli assotsiatsioonilepingu territoriaalne kohaldusala – C-386/08
 7. Tagantjärele tollimaksude sissenõudmine viiviseintress – C-442/08
 8. Tagantjärele tollimaksude sissenõudmine OLAFi kontrolli alusel – C-409/10
 9. Päritolusertifikaatide järelkontrolli teostamise võimatus – C-438/11
 10. Ekspordiriigi pädeva ametiasutuse väljastatud liikumissertifikaadis tuvastatud vead – C-175/12
 11. Asendussertifikaatide väljastamine kui kaubad ei olnud enam tolli järelvalve all – C-613/12
 12. Kauba päritolu – õigus tõhusale kohtulikule kaitsele – C-437/13
 13. Saadetised, mis koosnevad mitmetest soodustatud riikidest pärinevate samade kaupade segudest – C-294/14

 

18.08.2017