Kasutusala, õigusaktid ja päritolutõendid

Kasutatakse tariifikvootide, seire-, karistus- ja kaitsemeetmete, kvootide, dumpinguvastaste tollimaksude, päritolu tähistuse, põllumajandustoetuste ja avalike enampakkumiste korral.

Mittesooduspäritolu käsitlevad sätted on toodud liidu tolliseadustiku artiklites 59–63, delegeeritud määruse artiklites 31–36 ja rakendusmääruse artiklites 57–59.
 

Deklareeritud mittesooduspäritolu kontrollimine ja päritolu tõendamine »

 

Päritolutõendid

Impordil
  • Päriolusertifikaat toodetele, mille suhtes kohaldatakse sooduskohtlemiseta importimise erikorda (rakendusmääruse lisa 22-14)
Ekspordil
  • Kaubandus-Tööstuskoja poolt väljastatav päritolusertifikaat

Kaubanduskaitsemeetmete korral peab importija tollile kahtluse korral tõendama, et kaup vastab Euroopa Liidus sätestatud mittesooduspäritolureeglitele. Vastava teabe peab importija saama eksportijalt.
 

 

09.05.2017