Sa oled siin

Muudatustest volitatud ettevõtjale

Uus ELi tolliseadustik toob endaga kaasa mitmeid muudatusi AEO valdkonnas.

AEO sertifikaadi tüübid

Varasemalt sätestatud kolme sertifikaadi tüübi asemel (s.o AEOC, AEOS ja AEOF) liigitab uus liidu tolliseadustik AEO sertifikaate vaid AEOC ja AEOS tüüpideks, täpsustades aga, et mõlemat liiki sertifikaate võib omada korraga. Muudatus ei avalda praktilist mõju enne 01.05.2016 väljastatud sertifikaatide omanikele – sertifikaadi tüübi muutmist taotlema ei pea.

Uus AEO kriteerium

AEO sertifikaadi väljastamise korra põhimõttelisemaks muudatuseks on see, et lisaks kehtivatele AEO sertifikaadi väljastamise kriteeriumitele sätestab uus liidu tolliseadustik täiendava kriteeriumi, millele peavad vastama nii uued AEOC sertifikaadi taotlejad kui ka enne 01.05.2016 väljastatud AEOC ja AEOF sertifikaatide omanikud sõltumata nende rollist tarneahelas. Uue kriteeriumi hindamisel tuleb Maksu- ja Tolliametil kontrollida ettevõtte vastavust pädevusstandardile või vajaliku kutsekvalifikatsiooni olemasolu. Kõik enne 01.05.2016 väljastatud sertifikaadid hindab Maksu- ja Tolliamet ümber üleminekuperioodi jooksul hiljemalt 01.05.2019.

AEOC sertifikaadi rolli suurenemine

AEO staatuse taotlemine jääb vabatahtlikuks ka pärast 01.05.2016, kuid uus liidu tolliseadustik annab kaaluka põhjuse otsustada AEO sertifikaadi kasuks. Nimelt annab AEOC sertifikaadi olemasolu hõlpsamat juurdepääsu paljudele teistele tollialastele lihtsustustele ja lubadele. Teisisõnu: uus liidu tolliseadustik sätestab juhud, kus AEOC sertifikaat annab selle omanikule olulised eelised.

1. AEOC sertifikaat muutub kohustuslikuks järgmiste tollilubade ja -lihtsustuste saamiseks:

 • õigus kasutada vähendatud summaga üldtagatist tollivõlgade ja muude tekkinud maksude korral (LTS art 95 lg 3)
 • luba keskseks tollivormistuseks (LTS art 179 lg 2)
 • vabastus kaupade esitamise kohustusest arvestuskandega deklareerimisel (LST art 182 lg 3)
 • enesehindamise luba ehk õigus iseseisvateks tollitoiminguteks (sh kontrolli läbiviimine) (LTS art 185 ja LTS delegeeritud määrus (DA) art 151)

2. Mõne lihtsustuse/loa saamiseks peab ettevõtja vastama teatavatele AEOC kriteeriumitele:

 • tolliesindaja õigus osutada teenuseid muus liikmesriigis kui selles liikmesriigis, kus ta on asutatud (LTS art 18 lg 3)
 • luba kasutada vähendatud summaga üldtagatist tollivõlgade ja muude tekkida võivate maksude eest või saada tagatisest vabastuse (LTS art 95 lg 1 ja 2 ning LTS DA art 84)
 • luba ajutiselt keelatud üldtagatise kasutamiseks (LTS art 96 lg 2)
 • regulaarlaevaliini luba (LTS DA art 120)
 • tollistaatuse tõendi väljastamise luba (LTS DA art 128)
 • banaanide kaalumissertifikaatide koostamise luba (LTS DA art 155)
 • lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamise luba (LTS DA art 145)
 • luba esitada tollideklaratsioon deklarandi arvestuskande vormis (LTS DA art 150)
 • volitatud kaubasaaja (TIR) (LTS DA art 187)
 • transiidi tollilihtsustused (LTS DA art 191)

3. Teatud juhtudel loetakse tollialase lihtsustuse/loa väljastamise tingimused (osaliselt) täidetuks, kui ettevõte on AEOC sertifikaadi omanik:

 • ajutise ladustamise koha pidamise luba (LTS art 148 lg 2 (b) ja lg 4)
 • eriprotseduuride load (LTS art 211 lg 3 (b), art 214 lg 2 ja art 223 lg 2)

 

24.01.2016