Sa oled siin

Muudatustest vabasse ringlusse lubamisel suulise deklaratsiooni esitamisega või toiminguga

Vabasse ringlusse lubamise suulise deklaratsiooni esitamises on muudatusi. Kui seni oli suuliselt lubatud deklareerida mittekaubanduslikku laadi kaup, mis on reisija isiklikus pagasis, või saadetakse füüsilistele isikutele, samuti kaubanduslikku laadi kaup, mille väärtus ei ületa statistilist piirmäära, siis alates 01.05.2016 on lubatud suuliselt deklareerida:

  • mittekaubanduslikku laadi kaup:
    • ühelt üksikisikult saadetisega teisele üksikisikule saadetav kaup, mis on juhuslikku laadi, sisaldab üksnes kaubasaaja või tema pereliikmete isiklikuks kasutamiseks ettenähtud kaupa, mille laad ega kogus ei osuta kaubanduslikule eesmärgile, ja saadetakse kaubasaatjalt kaubasaajale tasuta;
    • reisijate isiklikus pagasis sisalduv kaup, mis on juhuslikku laadi ja sisaldab üksnes reisija või tema pereliikmete isiklikuks kasutamiseks või kingitusteks ettenähtud kaupa; kauba laad ega kogus ei osuta impordi või ekspordi kaubanduslikule otstarbele;
  • kaubanduslikku laadi kaup, mis kuulub reisija isikliku pagasi hulka, tingimusel et selle väärtus on kuni 1000 eurot või netomass kuni 1000 kg.

Muu toiminguga on lubatud deklareerida vabasse ringlusse reisijate isiklikus pagasis olev mittekaubanduslikku laadi kaup, mis on vabastatud imporditollimaksust kas komisjoni määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 41 alusel või tagasitoodud kaubana DA artikli 135 lõike 1 punktides c ja d osutatud kaup, transpordivahendid, mis on vabastatud imporditollimaksust vastavalt tolliseadustiku artiklile 203, reisijate reimporditud kaasaskantavad muusikariistad, mis on vabastatud imporditollimaksust tagasitoodud kaubana vastavalt tolliseadustiku artiklile 203, kirisaadetised, postisaadetistes olev kaup, mis on vabastatud imporditollimaksust vastavalt määruse (EÜ) nr 1186/2009 artiklitele 23–27.

Lisaks võib alates 01.05.2016 kuni impordi kontrolli süsteemi loomiseni muu toiminguga deklareerida kauba, mille väärtus ei ületa 22 eurot.
 

24.01.2016