Sa oled siin

Muudatustest töötlemise protseduuridel

1. Seestöötlemine

Uue liidu tolliseadustiku seestöötlemise protseduur hõlmab nn „vana“ ühenduse tolliseadustiku kolme töötlemise protseduuri:

  • seestöötlemine (peatamissüsteem)
  • seestöötlemine (tagasimaksesüsteem)
  • tollikontrolli all töötlemine

Seestöötlemise loa saamiseks ei ole nõutav enam kaupade reekspordi kavatsus. Seestöötlemisel impordimaksud peatatakse ehk rakendatakse „vana“ ühenduse tolliseadustiku peatamissüsteemi põhimõtteid. Loa saamiseks tuleb üldjuhul esitada tagatis. Tollivõla tekkimisel makstakse maksud üldjuhul töödeldud toote maksustamiselementide järgi. Deklarandi taotlusel või erijuhul importkauba maksustamiselementide järgi (LTS art 86 lg 4). Tasandusintressi ei maksta. Impordimaksude maksmise viis tuleb märkida loa taotlusele, sellest oleneb majanduslike tingimuste hindamine ja loa väljastamine.

Muudatustest seestöötlemise (peatamissüsteem) loa omanikele

Olemasolev luba kehtib kuni kehtivusaja lõpuni või kuni 01.05.2019, olenevalt kumb kuupäev on varasem. Loaga seotud tagatise tingimused ei muutu loa kehtivuse ajal, v.a juhul kui muutuvad töötlemise mahud ja seeläbi tollivõla limiit. Protseduuris sisulisi muudatusi ei ole. Loa alusel imporditud kaupade suhtes tollivõla tekkimisel makstakse impordimaksud üldjuhul importkauba maksustamiselementide järgi.

Muudatustest seestöötlemise (tagasimaksesüsteem) loa omanikele

Olemasolev luba kehtib kuni kehtivusaja lõpuni või kuni 01.05.2019, olenevalt kumb kuupäev on varasem. Kaupade importimisel töötlemiseks rakendatakse uue liidu tolliseadustiku seestöötlemine protseduuri reegleid (protseduuri kood 5100, maksud peatatakse). Toll võib nõuda tagatise esitamist. Tollivõla tekkimisel makstakse impordimaksud üldjuhul importkauba maksustamiselementide järgi. Kui kaubad on toodud seestöötlemisele enne 01.05.2016 ja kaup eksporditakse pärast 01.05.2016, kohaldatakse tagasimaksesüsteemi protseduuri reegleid (protseduuri kood 1041, tagasimakse taotlus 6 kuu jooksul).

Muudatustest tollikontrolli all töötlemise loa omanikele

Olemasolev luba kehtib kuni kehtivusaja lõpuni või kuni 01.05.2019, olenevalt kumb kuupäev on varasem. Loaga seotud tagatise tingimused ei muutu loa kehtivuse ajal, v.a juhul kui muutuvad töötlemise mahud ja seeläbi tollivõla limiit. Kaupade importimisel töötlemiseks rakendatakse uue liidu tolliseadustiku seestöötlemine protseduuri reegleid (protseduuri kood 5100, maksud peatatakse). Loa alusel imporditud kaupade suhtes tollivõla tekkimisel makstakse impordimaksud töödeldud toote maksustamiselementide järgi.

2. Välistöötlemine

Uue liidu tolliseadustiku välistöötlemise protseduuris võrreldes „vana“ ühenduse tolliseadustikuga olulisi muudatusi ei ole. Osalise maksuvabastuse korral makstakse impordimaksud üldjuhul töötlemistoimingu kulude alusel. Erijuhud sätestatakse liidu tolliseadustiku delegeeritud aktis (art 175). Tollimaksude vahe meetodit maksustamisel enam ei ole.

Muudatustest välistöötlemise loa omanikele

Olemasolev luba kehtib kuni kehtivusaja lõpuni või kuni 01.05.2019, olenevalt kumb kuupäev on varasem. Protseduuris sisulisi muudatusi ei ole. Loa alusel imporditud kaupade suhtes tollivõla tekkimisel makstakse impordimaksud uue liidu tolliseadustiku sätete alusel. Kui kaubad on viidud välistöötlemisele enne 01.05.2016 ja kaup reimporditakse pärast 01.05.2016, makstakse impordimaksud lisandunud väärtuselt või tollimaksude vahelt „vana“ ühenduse tolliseadustiku sätete alusel.

 

24.01.2016