Sa oled siin

Muudatustest tagatise esitamisel ja tagatissumma määramisel

Uus Liidu tolliseadustik muudab oluliselt tagatise esitamise ja määramise korda. Kui varasemalt oli mitmetel juhtudel jäetud tagatise esitamise nõue tolli otsustada, siis LTS seab tagatise esitamise tekkida võiva tollivõla korral valdavalt kohustuslikuks kõikidel tolliprotseduuridel ning kauba ajutisel ladustamisel. Tagatise suuruse määramine on ühtlustatud täna kehtiva korraga transiidiprotseduuril ehk teisisõnu: LTSis etteantud tingimuste täitmise korral on võimalik tagatise taseme vähendamine 50%, 30% või 0% tollivõla limiidist (LTS art 95, DA art 84). Viimane ehk 0% tähendab sisuliselt tagatise esitamisest vabastamist. Toll võib tagatise esitamise nõudest loobuda ka juhul, kui tagatav summa ei ületa 1000 eurot.

Tollivõla limiidi arvutamisel lähtutakse kõrgeimatest võimalikest maksumääradest liikmesriigis. Kui puudub vajalik teave tollivõla limiidi kindlaksmääramiseks, on võimalus tagatiseks esitada 10 000 eurot iga deklaratsiooni kohta (IA art 155). Lisaks tollile, peab ka isik ise jälgima, et deklareeritavate tolli- ja muude maksude summa ei ületaks tollivõla limiiti.

Alates 1. maist 2016 võib isik taotleda luba kasutada tagatist, mis kehtib mitmes liikmesriigis.

 

24.01.2016