Sa oled siin

Muudatustest kohapeal toimuvas tollivormistuses

Tänane kohapeal toimuv tollivormistus muutub deklarandi arvestuskande tegemiseks. Deklarandi arvestuskande vormis võib esitada tollideklaratsiooni, sh lihtsustatud tollideklaratsiooni, mis on seotud ühega järgmistest:

  • vabasse ringlusse lubamine
  • tolliladustamine
  • ajutine import
  • lõppkasutus
  • seestöötlemine
  • välistöötlemine
  • eksport ja reeksport

Deklarant on isik, kes esitab tollideklaratsiooni enda nimel, või isik, kelle nimel selline deklaratsioon esitatakse. Tulenevalt deklarandi määratlusest on õigus deklarandi arvestuskannet kasutada isikul endal või kaudsel esindajal. Selleks on vajalik eelnevalt taotleda tolli luba. Kaupa ei pea tollile esitama, kui arvestuskande tegija omab tollialaseid lihtsustusi kasutava volitatud ettevõtja staatust (AEOC) ja vastab teistele LTS art 182 lg 3 toodud kriteeriumitele.
 

24.01.2016