Sa oled siin

Muudatustest ekspordil

Muutunud on eksportija definitsioon. Eksportija ei saa olla kolmanda riigi isik, v.a üksikisik, kes viib eksporditava kauba EList välja oma pagasis.

Ajutises aktsiisivabastuses oleva kauba ekspordil märgitakse kaup väljunuks kauba füüsilisel väljumisel ELi tolliterritooriumilt, mitte enam transiitveo ja ühtse veolepingu (raudtee-, mere- ja lennutransport ning post) alustamisel.

Kaubanduslikku laadi kaubale, mille väärtus on kuni 1000 eurot või 1000 kg (v.a eriluba ja eriformaalsusi nõudvad kaubad), ei ole nõutav elektrooniline deklareerimine, s.t seda kaupa võib deklareerida nn suuliselt või muu toiminguga (näiteks tolliasutuse läbimine või rohelise koridori valimine). Nendele kaupadele ei pea esitama ka väljumise ülddeklaratsiooni (v.a veolepingu alusel veetavad  kaubaalused, konteinerid ja veovahendid).
 

24.01.2016