Sa oled siin

Muudatused siduva tariifinformatsiooniga seotud otsustes

Siduva tariifinformatsiooniga (STI) seotud otsuste osas on suurimaks muudatuseks otsuste siduvus. Kui nn „vana“ tolliseadustiku kohaselt on otsus siduv üksnes tollile, siis LTS alusel on STI-otsus siduv ka isikule, kellel otsus väljastatakse (s.t otsuse saajale).

STI-otsuse kehtivusaega on samuti muudetud ning edaspidi kehtib see 3 aastat.

Deklareerimisel on deklarandil kohustus STI-otsusele viidata, st deklaratsiooni lahtrisse 44 tuleb märkida ETT sertifikaadi number C626 koos vastava STI viitenumbriga. See kohustus kehtib ka nende kehtivate STIde suhtes, mis on väljastatud enne 1. maid 2016.

Lisanduvad ka kohustused tollile, s.t STI-otsuse väljaandmisel on nüüd kehtestatud tollile kohustus konsulteerida EBTI andmebaasis juba varem väljastatud STI-otsuste osas, et uus väljastatav STI-otsus ei oleks vastuolus juba kehtivate otsustega (tegelikult tehakse seda juba ka praegu), samuti on tollil kohustus kontrollida STI kasutamist. Samuti kehtestatakse täpsed tähtajad, mis aja jooksul tuleb läbi viia konsultatsioonid liikmesriikide vahel ning mis aja jooksul tuleb lõpetada arutelud Euroopa Liidu tasemel.

26.04.2016