Täiendavad mõõtühikud

c/k karaat meetermõõdustiku karaat =2 × 10-4 kg
ce/el elementide arv  
ct/l kandejõud tonnides Kandejõud tonnides (ct/l) on ühik, milles väljendatakse laeva kandejõudu tonnides,
arvestamata laevavarustust (kütus, seadmed, toiduvarud jne).
Samuti ei võeta arvesse laeva pardal olevaid inimesi (meeskond ja reisijad) ja nende pagasit.
g gramm  
gi F/S gramm lõhustuvat isotoopi  
GT kogumahutavus  
kg C5H14ClNO kilogramm koliinkloriidi  
kg H2O2 kilogramm vesinikperoksiidi  
kg K2O kilogramm kaaliumoksiidi  
kg KOH kilogramm kaaliumhüdroksiidi  
kg met.am. kilogramm metüülamiine  
kg N kilogramm lämmastikku  
kg NaOH kilogramm naatriumhüdroksiidi  
kg/net eda vedelikuta netomassi kilogramm  
kg P2O5 kilogramm difosforpentaoksiidi  
kg 90% sdt kilogramm 90% kuivaine sisaldusega  
kg U kilogramm uraani  
1 000 kWh 1000 kilovatt-tundi  
l liiter  
1 000 l 1000 liitrit  
l alc. 100% liiter puhast (100%) alkoholi  
m meeter  
m2 ruutmeeter  
m3 kuupmeeter  
1 000 m3 1000 kuupmeetrit  
pa paaride arv  
p/st tükiarv  
100 p/st sada tükki  
1 000 p/st tuhat tükki  
TJ teradžauli ülemine kütteväärtus
  - täiendav mõõtühik puudub  

 

 

25.01.2016