Nõukogu määruse 2658/87 muudatused

Nõukogu määruse 2658/87 I lisa muudatused 2014–2020

 

2020. aastal
 1. Komisjoni rakendusmäärus 2020/523 – alamrubriigi 9021 10 10 lisamärkuse muudatus
 2. Komisjoni rakendusmäärus 2020/712 – KN koodi 2403 99 10 täiendus
 3. Komisjoni rakendusmäärus 2020/2159
2018. aastal
 1. Komisjoni rakendusmäärus 2018/125 – grupi 27 lisamärkuse 2 muudatus
 2. Komisjoni rakendusmäärus 2018/396 – grupi 22 lisamärkuse muudatus
 3. Komisjoni rakendusmäärus 2018/507 – grupi 15 uus lisamärkus 5
 4. Komisjoni rakendusmäärus 2018/549 – grupi 17 lisamärkuse 6 täiendus
2017. aastal
 1. Komisjoni rakendusmäärus 2017/705 – grupi 19 KN koodide muudatus
 2. Komisjoni rakendusmäärus 2017/1343 – grupi 19 uus lisamärkus 4
 3. Komisjoni rakendusmäärus 2017/1344 – grupi 21 lisamärkuste 3 ja 4 muudatus
2016. aastal
 1. Komisjoni rakendusmäärus 2016/1821 – grupi 27 lisamärkuse 2 muudatus
 2. Komisjoni rakendusmäärus 2016/533 – grupi 22 uus lisamärkus 13
 3. Komisjoni rakendusmäärus 2016/534 – grupi 4 uued lisamärkused 3 ja 4
 4. Komisjoni rakendusmäärus 2016/1638 – grupi 15 lisamärkuse 2 muudatus
 5. Komisjoni rakendusmäärus 2016/1956 – grupi 94 uus lisamärkus 1
 6. Komisjoni rakendusmäärus 2016/2222 – grupi 95 uus lisamärkus 
 7. Komisjoni rakendusmäärus 2016/2293 – gruppide 64 ja 84 KN-koodide muudatus

2015. aastal
 1. Komisjoni rakendusmäärus 390/2015 – grupi 20 lisamärkuse 2a muudatus
 2. Komisjoni rakendusmäärus 389/2015 – grupi 27 lisamärkuse 4 muudatus
2014. aastal
 1. Komisjoni rakendusmäärus 1101/2014 – kehtestati KN 2015
 2. Komisjoni rakendusmäärus 861/2014 – grupi 96 lisamärkuse 1 lisamine
 3. Komisjoni rakendusmäärus 975/2014 – grupi 8 lisamärkuse 1 ja grupi 20 lisamärkuste 2 ja 6 muudatused
 4. Komisjoni rakendusmäärus 920/2014 – grupi 3 lisamärkuse 2 kehtestamine
 5. Komisjoni rakendusmäärus 626/2014 – grupi 22 lisamärkuse 12 kehtestamine
 6. Komisjoni rakendusmäärus 388/2014 – grupi 3 lisamärkuse 1 kehtestamine
 7. Komisjoni rakendusmäärus 366/2014 – grupi 13 lisamärkuse 1, grupi 17 lisamärkuse 8 ja grupi 21 lisamärkuse 6 kehtestamine
 8. Komisjoni rakendusmäärus 365/2014 – grupi 4 lisamärkuse 2 kehtestamine
   
28.12.2020