Sa oled siin

Raudteeveo ühtse veolepingu esitamine elektroonselt

  • Ühtset veolepingut, mis on ekspordi tolliformaalsuste lõpetamise aluseks, võib tollile (tolliasutus, mis on pädev kohas, kus kaubad võtab ühtse veolepingu alusel ühenduse tolliterritooriumilt väljavedamiseks üle raudtee-ettevõte) esitada ka elektroonselt (koopia saatmine e-posti teel või selle laadimine Complexi lisadokumentide lahtrisse). Elektroonselt veolepingu esitamise üksikasjad lepib klient tolliga kokku (e-posti aadress jne).

  • Toll registreerib kauba väljaviimise ühenduse tolliterritooriumilt ECS-is, kui on saanud veolepingu või selle koopia, mis on kinnitatud raudtee-ettevõtte templi jäljendiga (SMGSi lahter 46) ja millele on märgitud ekspordi tollideklaratsiooni MRN number. Kui ekspordideklaratsiooni MRN number ei ole ECS süsteemis kättesaadav, esitatakse tollile paberkandjal EAD (ekspordi saatedokument) või tollideklaratsioon, millele toll märgib väljumise kinnituse (tempel, allkiri).

  • Deklarant/eksportija esitab raudtee-ettevõttele ECS2 või ECS2BRD süsteemi ajaloo lehe väljatrüki, kus tollideklaratsioon on olekus „eksporditud” või väljumise kinnitusega EAD/tollideklaratsiooni (asendab senist tolli templi jäljendit „EKSPORT” veolepingul).

  • Raudtee piiritolliasutuses tõendab ekspordi tollideklaratsiooni MRN numbri olemasolu veolepingul, et tegemist on eksporditava kaubaga. Vajadusel võib toll ekspordideklaratsiooni olekut ECS-is kontrollida (õige olek on „eksporditud”). MRN numbri puudumisel võib toll nõuda muid tõendeid ekspordiformaalsuste lõpetamise kohta (nt väljumise kinnitusega EAD/tollideklaratsioon).

 

31.08.2017