Kauba toimetamine liidu eriterritooriumitele


Liidu eriterritooriumid on piirkonnad, mis kuuluvad liidu tolliterritooriumi alla, kuid ei ole osa käibemaksu- või aktsiisiterritooriumist.

Kauba toimetamisel eriterritooriumitele tuleb esitada eksporditollideklaratsioon (deklaratsiooni liik CO).

Eriterritooriumid on:

Ahvenamaa, Kanaari saared, Kanalisaared, Prantsusmaa ülemerealad (Guadeloupe; Guiana; Martinique, Reunion ja Mayotte), Kreeka Athose mägi.

Euroopa Liidu territooriumide nimekiri »

Kui kaup toimetatakse eriterritooriumile:

  • maanteetranspordiga, regulaarliini laevaga (vt regulaarliini laevade nimekirja) või lennukiga, siis peab kauba vedu toimuma sisetransiidi protseduuriga.

    Näiteks Eestist toimetatakse kaup otse regulaarliini laevaga Ahvenamaale. Eksport deklareeritakse Eestis, transiit avatakse ja eksport suletakse Eestis.

    Sisetransiidiks eriterritooriumitele kasutatakse T2F deklaratsiooni või elektroonilise veodokumendi transiidideklaratsioonina kasutamise puhul (ETD luba) märget „TF".

  • mitteregulaarliini laevaga, siis transiidi protseduuri ei kasutata.

    Näiteks Eestist toimetatakse kaup maanteetranspordiga Hamburgi sadamasse ja sealt mitteregulaarliini laevaga Tenerifele. Eksport avatakse Eestis ja suletakse Hamburgis.

    Sihtkohas saab kauba staatust tõendada T2LF dokumendiga või staatuse manifestiga (vt tollistaatuse infot).

04.06.2020