Sa oled siin

Kauba reeksport raudteetranspordiga ühtse veolepingu alusel

Kauba reekspordil raudteetranspordiga ühtse veolepingu alusel loetakse väljumistolliasutuseks viimast tolliasutust enne kauba väljaviimist ühenduse tolliterritooriumilt ehk nn piiritolliasutust (Narva raudtee PP ja Koidula raudtee PP).

Tolliasutust, mis on pädev kohas, kus kaubad võtab ühtse veolepingu alusel ühenduse tolliterritooriumilt väljavedamiseks üle raudtee-ettevõte vastavalt Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 art 329 punktile 7, nn sisemaa raudteetolliasutus, ei loeta väljumistolliasutuseks.

Ülalnimetatu lähtub tollijärelevalve tagamise vajadusest vastavalt Nõukogu määruse (EL) nr 925/2013 art 134 punktile 1.
 

31.08.2017