Kauba lähetamine muudele ELi territooriumitele

Vt ELi territooriumide nimekirja

Kauba lähetamisel territooriumitele, mis ei kuulu liidu tolliterritooriumi hulka (vt ELi territooriumide nimekirja veergu 4 „Tolliterritoorium"), tuleb esitada ekspordideklaratsioon (deklaratsiooni liik „E"X).

Kauba lähetamisel Andorrasse tuleb esitada ekspordi tollideklaratsioon (deklaratsiooni liik „EX"). Lisaks ekspordile rakendatakse kaubagruppidesse 25–97 kuuluvate tööstuskaupade korral sisetransiidiprotseduuri T2.

Kauba lähetamisel San Marinosse tuleb esitada ekspordi tollideklaratsioon (deklaratsiooni liik „EX"). Lisaks ekspordile rakendatakse kõigi kaubagruppide korral (1–97) sisetransiidiprotseduuri T2.

Liiduvälised kaubad liiguvad Andorrasse ja San Marinosse välistransiidiga T1. Samuti kasutatakse T1 protseduuri põllumajandustoetusega ekspordi korral.
 

02.05.2019