Sa oled siin

Ekspordile järgneva transiidi annulleerimine või ühtse veolepingu muutmine, nii et vedu lõpeb liidu tolliterritooriumil

Kui ekspordile järgnev TIR-vedu annulleeritakse, tuleb kaubad paigutada tollilattu, ajutise ladustamise kohta või vabatsooni.

Ekspordideklaratsioon tunnistatakse kehtetuks: taotlus tühistamiseks esitatakse Complexi ettevõtte poolt koos tollimärkega annulleeritud dokumendi PDFiga ning lisatakse annulleerimise põhjendus.

Kauba edasiseks väljaveoks on deklarandil kaks järgmist võimalust.

  1. Kauba eksportimiseks (1000, 2100, 2200, 2300) tuleb esitada Complexi tollideklaratsiooni lisadokumendina kauba liidu tollistaatust tõendav dokument ja uus ekspordideklaratsioon. Vabatsoonis, tollilaos ja ajutise ladustamise kohas olevat kaupa võib mujale tolliterritooriumile toimetada tollistaatust tõendava dokumendi esitamisel.
  2. Kauba reeksport tollilaost, vabatsoonist või ajutise ladustamise kohast kauba liidu tollistaatust tõendamata.

Kui ekspordile järgnev ühtne veoleping (raudtee-, õhu- ja mereveo korral) muudetakse nii, et vedu lõpeb ELis, tuleb teavitada eksporditolliasutust e-posti aadressil veolepingumuutmine@emta.ee. Teavituses kajastatakse veolepingu number, ekspordideklaratsiooni MRN ja info, mida kavatsetakse ekspordiks deklareeritud kaubaga ette võtta. Juhul, kui kaup jääb ELi, tuleb tollile esitada taotlus ekspordideklaratsiooni tühistamiseks. Kui kaup väljub teise veolepingu alusel, tuleb tollile edastada uue veolepingu number.
 

25.04.2018