Sa oled siin

Ekspordiks deklareeritud kaupade jäämine liidu tolliterritooriumile ja ekspordideklaratsiooni muutmine

Kui ekspordiks vabastatud kaupu ei viida liidu tolliterritooriumilt välja, esitab eksportija või deklarant viivitamatult taotluse eksporditolliasutusele ekspordideklaratsiooni kehtetuks tunnistamiseks.

Kui ekspordiks vabastatud kaubad ei ole 150 päeva jooksul tolliterritooriumilt välja viidud, tunnistab toll ekspordideklaratsioon kehtetuks.

Kui ekspordiks deklareeritud ja tegelikult väljunud kauba koguste erinevus on üle 1000 kg või üle 1000 euro, tuleb esitada ekspordideklaratsiooni muutmise taotlus eksporditolliasutusele vastavalt tolliseaduse §-le 35 ja rahandusministri 19.06.2017. a määrusele nr 40 „Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni muutmise ja kehtetuks tunnistamise taotluse esitamiseks".
 

31.08.2017