Isikuandmete töötlemise nõusolek

Isikuandmete vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet, registrikood 70000349, aadress Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn, e-post emta@emta.ee (edaspidi Töötleja).

Töötleja võib töödelda (muuhulgas koguda, salvestada, edastada) järgmiseid Andmesubjekti isikuandmeid:

  • nimi,

  • kontaktandmed,

  • kauba andmed,

  • saadetise andmed.

Töötleja töötleb Andmesubjekti isikuandmeid järgmisel eesmärgil: töötleja edastab andmesubjekti isikuandmeid kuller- ja postiettevõtetele, teavitamaks kuller- ja postiettevõtet, et kaup on vabastatud ja selle võib Andmesubjektile kätte anda.

Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi käesolevas nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.

Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist.
 

27.01.2017